Hvordan bliver vi bedre til at lede og
organisere fagprofessionelle?

VIA Ledelse, organisation og samfund

Center for forskning og udvikling

Vi skaber viden om organisatoriske og ledelsesmæssige udfordringer og muligheder i offentlige og private organisationer. Vi bringer viden i arbejde og leverer anvendelsesorienteret forskning i øjenhøjde. 

Om centret

 • Formål

  Vi bidrager til forskningsinformeret udvikling af praksis. 

  Ledelse og organisation er vigtigt i udviklingen af kompetente professioner, professionelle organisationer og en bæredygtig velfærdsstat. Det er baggrunden for forskningscentret VIA Ledelse, organisation og samfund.

  I tråd med VIAs strategi er vores ambition at være en ”offensiv, praksisnær og værdiskabende samfundsaktør, der sætter aftryk.” Vi ønsker at bidrage til en forskningsinformeret praksisudvikling.

  De tilknyttede medarbejdere giver kvalificerede inputs til og konstruktiv kritik af, hvordan ledelse og organisering præger ansatte, arbejdspladser, kerneopgaver, borgere/kunder, professioner og samfundsformationer. 

  Centret leverer viden til VIAs uddannelser og konsulentydelser – samt til det videnskabelige felt, konkrete samarbejdsorganisationer og det omgivende samfund. 

 • Forskningsområder

  Vores forskning i ledelse, organisation og samfund spænder bredt.
  Vi har tre forskningsprogrammer:

  Et program for forskning i ledelse, herunder faglig ledelse, ledelse gennem og af professionelle læringsfællesskaber og samarbejdende institutionsfællesskaber, og ledelse gennem ressourcepersoner. Desuden fokus på offentlige styringsmodeller og offentlig forvaltning.

  Et program for forskning i organisation og organisationsudvikling af professionelt arbejde, herunder fx tværprofessionelt samarbejde, frivillighed og samarbejde mellem frivillige og professionelle, samskabelse og fællesskabelse, organisering af digitale processer i professionelt arbejde, implementering af politikker med relevans for professionelt arbejde, og implementering af metoder i professionelt arbejde.

  Et program for forskning i beskæftigelsesindsatser og socialt arbejde, det vil sige problemstillinger relateret til beskæftigelsespolitikker og beskæftigelsesindsatser, og indsatser over for handikappede og andre grupper af udsatte voksne. Dette program fokuserer dermed på forskning inden for socialt arbejde med fokus på indsatser over for voksne, men rummer også bredere problemstillinger som social ulighed og marginalisering.
 • Udvalgte projekter

  Vi deltager i en række projekter indenfor organisation og ledelse.

  Samskabelse – projekt om medborgerskab og kultur

  Projektet er trefoldigt: 1: Vi har udviklet en typologi for samskabelse og medborgerskabelse 2. Vi har udviklet et surveybaseret redskab, som kan anvendes til måling af samskabelseskultur. 3: Vi gennemfører et aktionsforskningsstudie, der følger en kommunes udvikling af samskabelseskultur. 

  Projektledere:

  Jens Ulrich, lektor, ph.d.
  E: jeul@via.dk

  Lena Kjeldsen, adjunkt, ph.d.
  E: lkje@via.dk 


  Digitaliseringens konsekvenser for administrativt ansatte 

  Projektet undersøger ud fra casestudier, hvad der sker med ansattes faglige identitet, arbejdsglæde, motivation, kulturen og den sociale kapital når administrative processer gøres digitale. Målet er desuden at afsøge, hvorvidt VIAs uddannelser matcher praksis og bereder de studerende på at indgå i digitale organisationer.

  Projektleder:

  Steen Juul Hansen, ph.d., docent
  E: sjh@via.dk


  Ledelse gennem skolens ressourcepersoner

  Projektet tager udgangspunkt i skolereformens forventning om, at skoleledelse skal lede tættere på de professionelles arbejde. Det sker bl.a. via en øget satsning på vejledere, koordinatorer og andre ressourcepersoner som katalysatorer for den professionelle udvikling og skolens opgaveløsning. Disse ressourcepersoner ændrer rolle fra alene at være faglige og kollegiale til nu også at være organisatoriske mellemmænd. Projektet undersøger de udfordringer og muligheder, der opstår i dette nye ledelsesrum.

  Projektleder:

  Frode Boye Andersen, lektor, ph.d.
  E: fba@via.dk

  Se flere af centrets projekter i UC Viden eller download vores forskningskatalog (pdf)

 • Medarbejdere

  Kontakt centrets medarbejdere.

  Forskningsledelse

  Gitte Sommer Harrits, forskningschef, ph.d.

  VIA Ledelse, organisation og samfund,
  Center for forskning og udvikling

  T: +45 87 55 18 76
  E: gish@via.dk
  UC Viden-profil

  Særlig viden om:
  • Social ulighed, inklusion/eksklusion, social klasse, køn mv.
  • Demokrati, medborgerskab og mødet mellem borgere og professionelle
  • Professionelt arbejde, det professionelle skøn og professionel autoritet
  • Implementering, organisering og ledelse af professionelt arbejde
  • Forskningsmetoder

   

  Frode Boye Andersen, programleder, lektor, ph.d.

  Forskningsprogrammet Ledelse i skoler og dagtilbud – organisering og læring
  VIA Efter- og videreuddannelse
  T: +45 87 55 18 09
  E: fba@via.dk
  UC Viden-profil
  Ekspert-profil

  Særlig viden om:
  • Ledelse - Mellemledelse i fagprofessionelle organisationer
  • Organisatoriske ressourcepersoner
  • Organisationsudvikling i pædagogiske institutioner

  Christina Dahl Madsen, programkoordinator, adjunkt, ph.d.

  Pædagogik, Læring og Vejledning
  Hedeager 2
  8200 Århus N
  T: +45 87 55 01 71
  E: chma@via.dk
  UC Viden-profil

  Steen Juul Hansen, programleder, docent, ph.d.

  Forskningsprogrammet: Styring og ledelse af professionel praksis
  VIA Pædagogik og Samfund
  T: +45 87 55 33 47
  E: sjh@via.dk
  UC Viden-profil
  Ekspert-profil

  Særlig viden om:
  • Styring og ledelse af professionelle
  • Styring og organisering af socialpædagogisk arbejde
  • At sætte fagligheder i spil i professionel praksis
  • Implementering af politiske beslutninger

   

  Lena Kjeldsen, programleder, adjunkt, ph.d.

  Forskningsprogrammet: Organisering og ledelse af fremtidens velfærd
  VIA Pædagogik og Samfund
  T: +45 87 55 34 71
  E: lkje@via.dk
  UC Viden-profil
  Ekspert-profil

  Særlig viden om:
  • Samskabelse
  • Demokrati og medborgerskab
  • Sociale medier
  • Politisk kommunikation

   

  Per Westersø, programleder, lektor.

  Forskningsprogrammet: Beskæftigelsesindsatser og socialt arbejde.
  VIA Socialrådgiveruddannelsen
  T: +45 87 55 33 42
  E: pwe@via.dk
  UC Viden-profil

  Særlig viden om:
  • Beskæftigelsespolitik

  Se en oversigt over forskningscentrets medarbejdere

 • Samarbejdspartnere

  Samarbejde er afgørende for os, så vi kan dele og udvikle viden sammen. 

  Vi er altid interesseret i at samarbejde. Indtil videre har vi bl.a. samarbejdet med:

  Offentlige institutioner

  • Aarhus Kommune
  • Ringkøbing-Skjern Kommune
  • Herning Kommune
  • Holstebro Kommune
  • Region Midtjylland

  Forsknings- og uddannelsesinstitutioner

  • Aalborg Universitet; Institut for Læring & Filosofi, Institut for Statskundskab, Institut for Sociologi og Socialt arbejde samt forskningscenter COMA og MPG-uddannelsen
  • Copenhagen Business School; Institut for Organisation, Institut for Ledelse, Politik & Filosofi samt MPG-uddannelsen
  • Aarhus Universitet; Institut for Psykologi, Institut for Virksomhedsledelse samt DPU
  • Erhvervsakademi Dania
  • UC Sjælland
  • UCC
  • Metropol
  • UCN-act2learn

  Faglige organisationer

  • Frie Skolers Ledere

  Konsulentvirksomheder

  • Game Tools
  • Statens Center for Kompetenceudvikling (COK)
  • UKON
  • Ambios
  • Cubion
  • Aktionslærings-Kompagniet ALK

Få mere inspiration

Bøger

Ph.d.-projekter i gang

Centrets ph.d.-projekter spænder bredt og udføres bl.a. i samarbejde med AU og AAU.

Online-tidsskrift om ledelse ser dagens lys

Tidsskriftet ”Lederliv.dk” er målrettet medarbejdere og studerende fra UC-sektoren og partnere fra offentlige og private organisationer.

Halvårlig konference om skoleledelse

Centret afholder hvert halve år en konference om skoleledelse, et felt i stærk udvikling.

Portræt af Holger Højlund.

Holger Højlund bliver docent i VIA

"Jeg er optaget af, hvordan organisationer – særligt på velfærdsområdet – i dag indgår i tværgående samarbejdsrelationer, der stiller krav til ledere og medarbejdere," fortæller Holger Højlund.