Kollektiv kommunikation skaber nye debatformer

EKKO eksperimenterer med kollektive kommunikationsformer.

Eksperimentarium for Kollektive Kommunikations- og Organiseringsformer (EKKO) er et projekt og en publikation, der eksperimenterer med nye, kollektive måder at kommunikere på. 

EKKO undersøger bl.a., hvordan kollektiver kan agere, reflektere og kommunikere i en tid, hvor det individuelle og personlige sættes højt.

Hvad tænker man i grupper?

  • Hvad er det, man kan tænke i grupper, som ikke kan tænkes individuelt?
  • Hvordan kan et kollektiv formulere sig i skrift og tale?
  • Hvad betyder den kollektive henvendelse for afsenderens, dvs. kollektivets, selvforståelse?
  • Og hvad betyder den kollektive henvendelse for modtageren?

Center for Vild Analyse 

Brian Benjamin Hansen er redaktør på EKKO og en del af tænketanken Center for Vild Analyse. Centret taler, tænker og skriver kollektivt, og har siden 2010 stået for en ugentlig klumme i Dagbladet Information. 

Klummerne benytter sig af en kollektiv henvendelsesform, med henblik på at give plads til en anderledes type af offentlig debat.

Kollektive klummer

Du kan læse nogle eksempler på de kollektive klummer her:

Kærlighed og kursændring
Eller om hvorfor Medinas mindeord til Nelson Mandela er vor tids lingua franca i reneste form.

Situationen er katastrofal, men ikke alvorlig
Nu er de borgerlige begyndt at skændes indbyrdes. Sjovt nok er det et tegn på, at de ikke engang længere forstår, hvad der er at være uenige om.

Tilbage til arbejdet
Peter Laugesen sagde engang: Mennesker knokler ikke, de arbejder. En vigtig påmindelse i dag, desværre!

Se øvrige klummer i UC Viden - af Brian Benjamin Hansen

Kontakt

Brian Benjamin Hansen, adjunkt, ph.d.
VIA Efter- & Videreuddannelse
E: brbh@via.dk