Fagligt forum om ledelse og organisation

VIA Ledelse & Organisationsudvikling står bag videnplatformen CLOUforum.

Videnplatformen CLOUforum henvender sig til alle, der beskæftiger sig med ledelse og organisationsudvikling.

Typiske arrangementer i CLOUforum kan være eftermiddagsmøder eller workshops med eksterne oplægsholdere, eller præsentation af ny viden fra igangværende programmer og projekter

Medarbejdere og ledere

CLOUforum henvender sig især til:

 • Konsulenter og undervisere fra VIA Efter- & Videreuddannelse
 • Ledere i VIA 
 • Medarbejdere fra grunduddannelser, der knytter tematisk an til 'ledelse og organisation'
 • Medarbejdere fra HR-afdelingen.

Samarbejdspartnere

Eksternt henvender CLOUforum sig især til:

 • Samarbejdspartnere fra andre videninstitutioner
 • Konsulenter
 • Ledere fra alle niveauer i praksisfeltet.

Ledelsesrum i kommunerne

Anne Heeager, cand.scient.pol., ph.d. og Søren Jermiin, cand. oecon., holdt i oktober, 2014, et oplæg i CLOUforum om deres bog "Kommunaløkonomi og lokalt ledelsesrum".

Deres oplæg behandler følgende spørgsmål:

 • Hvilke krav og betingelser stilles der fra national side til den kommunale økonomi?
 • Hvilke frihedsgrader har kommunerne, når de skal prioritere og styre deres økonomi?
 • Hvilke fordele og ulemper er der ved at decentralisere økonomi til institutionsniveauet?
 • Hvilket ledelsesrum overlades til de decentrale institutioner?
 • Hvad er vigtigt i den centrale og decentrale økonomistyring i en kommune?

Se slides fra præsentationen (pdf) 

Kontakt

Frode Boye Andersen, programkoordinator
T: +45 87 55 18 09
E: fba@via.dk