Faglige konferencedage om skoleledelse

Centret afholder hvert halve år en konference om skoleledelse - et felt i stærk udvikling.

Vi afholder fast en halvårlig konferencedag for at få synlighed på alt det som foregår på skoleledelsesfeltet – og for at kunne udveksle mellem både parallelle og forskellige fokuseringer.

Konferencedagene har som formål at styrke faglige perspektiver og mulige samarbejdsflader. CLOUs konferencedage er åbne for skoleledelsesfaglige kolleger – også uden for VIA – som kollegialt, fagligt miljø om forskning og udvikling i skoleledelse.

Kontakt:

Frode Boye Andersen,
E: fba@via.dk.