Lederliv.dk - et nyt online tidsskrift om ledelse

Medarbejdere og studerende fra UC-sektoren samt eksterne samarbejdspartnere får et nyt sted at publicere viden om ledelse. Det sker, når et nyt online tidsskrift leder-liv.dk lanceres.

Det nye tværfaglige og peer-reviewed tidsskrift har flere formål, fortæller initiativtager, docent og centerleder Betina Rennison.

”Lederliv.dk er opstået ud fra et behov for en publiceringskanal indenfor ledelses- og organisationsfeltet. Tidsskriftet er et sted at udgive viden, der falder imellem på den ene side den hastige, afkortede og ti-gode-råds konceptlitteratur – og på den anden side den til tider lidt tunge, akademiske og langsommelige journalgenre,” fortæller Betina Rennison.

Mulighed for alternative formidlingsformer

Lederliv.dk vil have fokus på viden, der er anvendelsesorienteret; det skal komme praksis og uddannelserne til gavn. Det skal have en adaptiv tilgang; det er ikke bare ren teoretisk deducering eller teori-tom empiri, men en vekselvirkning. Og endelig rummer Lederliv.dk alternative formidlingsformer, hvor videnskabelige artikler, debatterende essays og kronikker, hverdagslivsberetninger, video og billedcollager trives side om side.

”Vi forventer naturligvis en høj faglig og pædagogisk kvalitet i og med, at alle produktioner bliver peer-reviewed,” siger centerlederen fra VIA Ledelse & Organisationsudvikling.

Åbent for indlæg fra forskere, undervisere, studerende og praksis

Lederliv.dk er åben for indlæg fra forskere, undervisere, studerende, konsulenter og ledelsespraktikere.

Eksempelvis kan en underviser på diplomuddannelsen i ledelse søge relevante artikler eller skrive sine egne. En studerende kan skrive en artikel ud fra sit afgangsprojekt - måske i kompagniskab med en vejleder. Eller en forsker fra UC-sektoren kan udgive det literature-review, der så ofte er efterspørgsel efter på en given uddannelse eller han/hun kan formidle hovedpointerne fra en nyligt udgivet bog.

Samtidigt er tidsskriftets indhold åbent for alle, så praktikere kan hente inspiration eller skrive en reflekterede fortælling - måske sammen med en UC-underviser eller konsulent. 

Forum for videndeling på tværs af institutioner og fagområder

Håbet med Lederliv.dk er, at det bliver et forum til videnudvikling og videndeling på tværs af institutioner og fagområder.

”Det handler om at skabe større sammenhæng og øget samarbejde på tværs af professionshøjskolernes organisations- og ledelsesfaglige miljøer,” siger Betina Rennison.

Kontakt Lederliv.dk's VIA redaktør:

Betina Rennison
E: bewr@via.dk

Se tidsskriftet Lederliv.dk på lederliv.dk