Medarbejderoversigt

Følgende medarbejdere er tilknyttet VIA Ledelse, organisation og samfund.

Gitte Sommer Harrits, Forsknings- og udviklingschef

T: +45 87 55 18 76
E: gish@via.dk
UC Viden-profil
Ekspert-profil

Program for ledelsesforskning

Frode Boye Andersen, programkoordinator, lektor, ph.d. VIA Efter- og videreuddannelse

T: +45 87 55 18 09
E: fba@via.dk
UC Viden-profil
Ekspert-profil

Kirsten Osbæck Mogensen, adjunkt

Pædagogik, Læring og Vejledning
Hedeager 2
8200 Aarhus N
T: +45 87 55 48 44
E: kiom@via.dk
UC Viden-profil

Martin Søland Klausen, lektor

VIA Efter- og videreuddannelse
T: +45 87 55 31 05 
E: msk@via.dk
UC Viden-profil

Niels Møller, ph.d.-studerende

Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse
E: niem@via.dk

Sanna Lassen, adjunkt, ph.d.-studerende

VIA Efter- og videreuddannelse
T: +45 87 55 19 73
E: sala@via.dk
UC Viden-profil

Tilknyttet:

Betina Wolfgang Rennison, ph.d., selvstændig konsulent
Rennison Research

 

Program for forskning i organisation og organisationsudvikling

Christina Dahl Madsen, programkoordinator, adjunkt, ph.d.

Pædagogik, Læring og Vejledning
Hedeager 2
8200 Aarhus N
T: + 45 87 55 01 71
E: chma@via.dk
UC Viden-profil

Lena Kjeldsen, programkoordinator, adjunkt, ph.d.

VIA Administrationsbachelor
T: +45 87 55 34 71
E: lkje@via.dk
UC Viden-profil
Ekspert-profil

Anne Døssing, lektor, ph.d.

VIA Efter- og videreuddannelse
T: +45 87 55 18 78
E: ando@via.dk
UC Viden-profil

Inger Marie Larsen-Nielsen, lektor

VIA Efter- og videreuddannelse
T: +45 87 55 19 19
E: inie@via.dk
UC Viden-profil
Ekspert-profil

Jan Rosenmeier, lektor

Ledelse og vækst
Hedeager 2
8200 Aarhus N
T: +45 87 55 18 12
E: jaro@via.dk

Jens Ulrich, lektor, ph.d.

Ledelse og vækst
Hedeager 2
8200 Aarhus N
T: +45 51 83 24 89
E: jeul@via.dk
UC Viden-profil
Ekspert-profil

Malene Bødker Leerberg, adjunkt

Ledelse og vækst
Hedeager 2
8200 Aarhus N
T: +45 87 55 19 92
E: mble@via.dk
UC Viden-profil

Steen Juul Hansen, programkoordinator, docent, ph.d.

VIA Pædagogik & Samfund
T: +45 87 55 33 47
E: sjh@via.dk
UC Viden-profil
Ekspert-profil

 

Program for beskæftigelsesindsatser og socialt arbejde

Per Westersø, lektor, programkoordinator

VIA Socialrådgiveruddannelsen
T: +45 87 55 33 42
E: pwe@via.dk
UC Viden
Ekspert-profil

Særlig viden om:
 • Beskæftigelsespolitik

Anders Bøggild Christensen, lektor, ph.d.

VIA Socialrådgiveruddannelsen
T: +45 87 55 33 05
E: abc@via.dk
UC Viden

Særlig viden om:
 • Beskæftigelsespolitik og beskæftigelsesindsats i jobcentre
 • Fattigdom

Edda Luth, adjunkt

VIA Administrationsbachelor
E: emlu@via.dk
UC Viden

Særlig viden om:
 • Beskæftigelsespolitik og beskæftigelsesindsats
 • Kompetenceudvikling på beskæftigelsesområdet
 • Beskæftigelsesfaglighed

Else Marie Frandsen, adjunkt

VIA Administrationsbachelor
T: +45 87 55 33 96
E: emdf@via.dk

Særlig viden om:
 • Økonomisk styring af beskæftigelsesindsats
 • Refusionsreformen som trådte i kraft 4/1-2016
 • implementering af reformer i kommunerne

Lena Kjeldsen, adjunkt, ph.d.

VIA Administrationsbachelor
T: +45 87 55 34 71
E: lkje@via.dk
UC Viden

Særlig viden om:
 • Arbejdsrettet rehabilitering
 • Inklusion af borgere med funktionsnedsættelser på arbejdsmarkedet

Linda Rye Eskesen, adjunkt

VIA Administrationsbachelor
T: +45 87 55 53 48
E: lire@via.dk
UC Viden

Særlig viden om:
 • Forvaltningsret
 • Personalejura
 • Ligestilling og forskelsbehandling

Thorsten Braun, adjunkt

VIA Socialrådgiveruddannelsen
T: +45 87 55 33 25
E: thbr@via.dk
UC Viden

Særlig viden om:
 • Beskæftigelsespolitik
 • Implementering af reformer
 • Organisatoriske rammer for socialt arbejde

Lone Vesterby, adjunkt

VIA Socialrådgiveruddannelsen
T: +45 87 55 53 39
E: lonv@via.dk
UC Viden

Særlig viden om:
 • Beskæftigelsespolitik
 • Jobcentrenes beskæftigelsesindsats
 • Implementering og organisatoriske rammer for socialt samarbejde

Sisse Schaldemose

VIA Socialrådgiveruddannelsen
T: +45 87 55 33 07
E: scha@via.dk
UC Viden

Særlig viden om: 
 • Beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene
 • Tværprofessionelt samarbejde
 • Design thinking

Finn Amby, adjunkt, ph.d.

VIA Socialrådgiveruddannelsen
T: +45 87 55 38 07
E: fina@via.dk
UC Viden

Særlig viden om:
 • Beskæftigelsesmuligheder for personer med handicap
 • Handicappolitik
 • Inklusion