Igangværende ph.d.-projekter

Centrets ph.d.-projekter spænder bredt og udføres i samarbejde med universiteter.

Center for Ledelse & Organisation har følgende ph.d.-projekter i gang.

Skolers omsætning af forskningsviden

Dette ph.d.-projekt undersøger, hvordan skoler oversætter og omsætter forskningsinformeret viden. Blandt andet undersøger det, hvordan og hvornår ’viden’ blev et problem i og for folkeskolen. Hvad er ’ny viden’ i skolens praksis, når det kommer med et politisk perspektiv, et professionsperspektiv eller et praksisperspektivet.

Målet er at udvikle en refleksionsteori for pædagogisk ledelse.

Ph.d. projektet er i samarbejde med Aarhus Universitet (DPU).

Kontakt:

Niels Møller
Ph.d.-studerende
E: nier@edu.au.dk

 

Faglig ledelse gennem ressourcepersoner

Et organisatorisk perspektiv på faglig ledelse gennem ressourcepersoner i folkeskolen

Flere og anderledes typer af ressourcepersonfunktioner har siden folkeskolereformen fra 2014 set dagen lys i de danske folkeskoler. Det kan blandt andet iagttages at medarbejdere i stigende grad får en formel og organisatorisk ekstrafunktion, hvor de som ressourcepersoner bliver ansvarlige for faglig ledelse; et område, der særligt har nydt politisk bevågenhed. Fænomenet knytter sig ofte til begrebet distribueret ledelse som en måde, hvorpå faglig ledelse gennem ressourcepersoner kan lykkes. I praksis ser det dog ud til at have en mere problematisk effekt end forventet.

Netop viden om disse problematikker mangler, hvorfor projektets gennem analyse af observationer, interviews og spørgeskemaundersøgelse har til formål at forstå og give nye perspektiver på skolers muligheder for og udfordringer med at udfolde og organisere faglig ledelse gennem ressourcepersoner.

Ph.d.-projektet er i samarbejde med Syddansk Universitet, Institut for Kulturvidenskaber.

Kontakt:

Sanna Lassen
Adjunkt og ph.d.-studerende
E: sala@via.dk