Igangværende ph.d.-projekter

Centrets ph.d.-projekter spænder bredt og udføres i samarbejde med AU og AAU.

Center for Ledelse & Organisation har følgende ph.d.-projekter i gang.

Skolers omsætning af forskningsviden

Dette ph.d.-projekt undersøger, hvordan skoler oversætter og omsætter forskningsinformeret viden. Blandt andet undersøger det, hvordan og hvornår ’viden’ blev et problem i og for folkeskolen. Hvad er ’ny viden’ i skolens praksis, når det kommer med et politisk perspektiv, et professionsperspektiv eller et praksisperspektivet.

Målet er at udvikle en refleksionsteori for pædagogisk ledelse.

Ph.d. projektet er i samarbejde med Aarhus Universitet (DPU).

Kontakt:

Niels Møller, ph.d.-studerende
E: nier@edu.au.dk

Sygeplejerskers rolle ved koordinering af patienter med multisygdom

Overlappende tiltag og huller er en vedvarende udfordring i sundhedsvæsnet. Det rammer især patienter med multisygdom. Koordinering af disse patientforløb er central, men der mangler viden om sundhedsprofessionernes rolle heri.

Formålet med ph.d.-projektet er at beskrive og forstå sygeplejeprofessionens rolle i koordinering mellem organisationer på det operationelle niveau. Projektet inkluderer sygeplejersker fra hospital, kommune og almen praksis.

 

Kontakt:

Anne Døssing, ph.d.-studerende
E: ando@via.dk