Billeder af Ny Velfærd - fra visioner til praksis

Bidragydere fra det danske kommunale landskab beretter i denne antologi om nye organisationsformer og roller i løsningen af velfærdsopgaver, der udfordrer forståelsen af, hvad demokrati, styring og offentlige institutioner er, og hvordan ledere, medarbejdere og ikke mindst borgere agerer.

Forfattere: Nielsen-Byskov, R., Gemal H. C. & Ulrich, J. (2015) 
Titel: Billeder af Ny Velfærd – fra visioner til praksis
Forlag: Aarhus: Systime

Ledelse mellem ledelse - Mellemledelse i organisationer

Bogen viser hvordan mellemledelse i dag må kvalificere sit mellemledelsesrum, og hvordan mellemledelse må vinde sig selv som ledelse relationelt – gennem kommunikation, der skaber gunstige positioner for at lede i mellemrummene.

Forfattere: Ryberg, B., Andersen, F. B., Willert, S. & Digmann, A. (2015) 
Titel: Ledelse mellem ledelse: Mellemledelse i organisationer
Forlag: Århus: Systime

Professionelle i velfærdsstaten

Antologien præsenterer de teorier og begreber, der er relevante for at forstå den rolle, socialrådgivere, sygeplejersker, lærere og pædagoger spiller i velfærdsstaten og den offentlige sektor, og de vilkår, disse professionelle arbejder under.

Forfatter: Hansen, S. J. (red.) (2016):
Titel: Professionelle i velfærdsstaten
Forlag: Hans Reitzels Forlag., 3. udg. København

Ledelse af ledelse: anden ordens ledelse i organisationer

Hvorfor bliver det aktuelt med en ledelse af anden orden, og hvordan træder den frem i forskellige kontekster? Hvilke grænser for ledelse sættes? Hvordan forpligter ledelse af anden orden sig over for dem, der skal ledes? Hvordan leder ledelse sig selv? Dette er i fokus i denne antologi.

Forfatter: Andersen, F. B. (red.) (2014)
Titel: Ledelse af ledelse: anden ordens ledelse i organisationer
Forlag: Århus: ViaSystime.

Når ledelse bliver til Ledelse af ledelse

Bogen åbner for et anderledes perspektiv på ledelse i moderne organisationer: Der forekommer langt mere ledelse end den ledelse, der udøves af ledere. Bogen har sit afsæt i en række ledelsesteams arbejde med at udvikle deres egen ledelsespraksis som ledelse af ledelse.

Forfattere: Andersen, F. B., Krause-Jensen, N., Ryberg, B. & Qvortrup, L. (2012)
Titel: Når ledelse bliver til Ledelse af ledelse
Forlag: Århus: ViaSystime