Kommunernes arbejde med potentielt krænkede børn og unge

Projektets formål er at skabe viden om, hvordan kommunerne arbejder med sager, hvor der er en mistanke om overgreb mod et barn. Foto: Arkiv
Projekt med VIA-forskere i front bidrager med ny viden vedrørende det socialfaglige arbejde med børn og unge[Ingen tekst i felt]

Medierne har de seneste år været optaget af ubehagelige sager, hvor børn og unge har været udsat for vold eller seksuelle overgreb. Disse sager skaber stor opmærksomhed, og fører til krav om bedre sagsbehandling og hjælp til krænkede børn og unge. Hvordan denne hjælp gives er imidlertid ikke så enkelt, da der er tale om vanskelige sager med hemmeligheder og fortielser, dilemmaer og uafklarede spørgsmål.

Et forskningsprojekt i VIA Samfund og Socialt Arbejde skal bidrage til at skabe viden om, hvordan kommunerne arbejder med sager, hvor der er mistanke om overgreb mod et barn. Projektet skal give viden om, hvordan kommunerne håndterer børn og unge, som formodes at have været udsat for en krænkelse, samt belyse kommunernes handlemuligheder og faktiske handlinger i sager med mistanke om overgreb. En væsentlig del af projektet er at få viden om, hvordan de berørte børn og deres familier oplever kontakten til det offentlige system.

Projektet anlægger to perspektiver. A) Et børne/borgerperspektiv, hvor det undersøges, hvordan de berørte børn og unge og deres forældre involveres i sagen og b) et medarbejderperspektiv, hvor det undersøgelse, hvordan sagsbehandlere håndterer de dilemmaer, der opstår, når der arbejdes med sagen med mistanke om overgreb mod børn.

Samlet set vil projektet skabe viden, der kan pege fremad med forslag til, hvordan der kan ske endnu bedre (sags)behandling og gives bedre støtte til krænkede børn i Danmark.

Medarbejdere i projektet:

Alice Fredsgaard Thams er cand.psyk., specialist i klinisk børnepsykologi og adjunkt på VIA Socialrådgiveruddannelsen i Holstebro.

Margrethe Birkekær Christensen er uddannet socialrådgiver, bachelor i statskundskab og master i etik og værdier i organisationer. Margrethe er ansat som adjunkt på VIA Socialrådgiveruddannelsen i Holstebro.

Lene Mosegaard Søbjerg er cand.scient.pol., ph.d. og forsknings- og udviklingsleder ved VIA Samfund og Socialt Arbejde, center for forskning og udvikling.