Pleje af døende bliver mere og mere vigtigt

VIA står i spidsen for at få mere fokus på palliation i de sundhedsfaglige uddannelser.
Antallet af danskere, der lever med en livstruende og uhelbredelig sygdom, er stigende. Bedre behandlingsmulighed gør, at patienterne lever længere. Men de lever ofte med komplekse og lidelsesfulde tilstande, hvorfor de har brug for en palliativ indsats. 

Undersøgelser viser, at de fleste patienter ønsker at opholde sig længst muligt og dø i eget hjem. Dette stiller øgede krav til sygeplejersker og andet sundhedspersonale i kommunerne, der har ansvar for denne gruppe af patienter. 

Mangler kompetencer

Ifølge lektor Kirsten Halskov Madsen er en af de største udfordringer, at mange sundhedsprofessionelle desværre mangler tilstrækkelige kompetencer til at afhjælpe de alvorligt syge menneskers behov og ønsker. 

”Når de sundhedsprofessionelle i den primære sektor har utilstrækkelige palliative kompetencer, kan det begrænse de uhelbredeligt syges ønsker om og muligheder for at forblive i hjemmet i den sidste tid. Konsekvensen er uønskede indlæggelser af terminale patienter,” siger Kirsten Halskov Madsen, der underviser på sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus og er tilknyttet forskningscentret VIA Aldring & Demens. 

Hun har netop skrevet et indlæg om manglen på uddannelse i palliation. 

Læs indlægget her

Forskning i palliation og uddannelse 

Kirsten Halskov Madsen er sammen med lektor og ph.d.-studerende Vibeke Røn Noer i gang med et nyt forskningsprojekt "Projekt Palliation". Projektet skal skabe viden om, hvordan man bedst lærer at arbejde med palliation. 

Projektet sætter fokus på læringsstrategier og analyserer, hvordan de sundhedsprofessionelle i mødet med livstruede og uhelbredeligt syge og døende mennesker uddannes og dannes som professionelle. Hensigten er at bidrage til udvikling af fremtidens sundhedsuddannelser og palliative efter- og videreuddannelser. 

På VIA har man allerede styrket undervisningen i palliation i grunduddannelserne, bl.a. igennem tværfaglige valgmoduler. 

Nationale anbefalinger

Som ekspert har Kirsten Halskov Madsen været med til at udvikle nationale anbefalinger til de kompetencer, de professionelle har brug for. Kompetencebeskrivelserne er i dag ved at blive implementeret på de sundhedsfaglige grund- og videreuddannelser i hele landet. 

Se poster om undervisning i palliation (pdf) 

Læs de nationale anbefalinger for præster (pdf)

Læs de nationale anbefalinger for sygeplejerskerne (pdf)

Læs de nationale anbefalinger for fysioterapeuter (pdf)

Læs de nationale anbefalinger for socialrådgivere (pdf)

Læs de nationale anbefalinger for ergoterapeuter (pdf)

Internationalt fokus 

Internationalt er der også et stigende fokus på palliation. 

”De internationale forskningsaktiviteter for at udvikle den palliative indsats matcher det arbejde, vi laver i VIA. Gruppen af patienter og pårørende, der har brug for palliation, vokser i alle lande,” siger Kirsten Halskov Madsen. 

Med 25 års erfaring som sygeplejerske, leder og underviser på kræft-, intensivafdelinger og hospices, er Kirsten Halskov Madsen i dag blandt landets førende eksperter i palliation.

WHO definition

WHO definerer palliation som indsatsen, der handler om at forebygge og lindre lidelse af fysisk, psykisk, social og åndelig art hos mennesker, der rammes af livstruende sygdom. Palliation kræver derfor en bred vifte af kompetencer. 

Palliation består af at: 

- Tilbyde lindring af smerter og andre generende symptomer.
- Bekræfte livet og døden som en naturlig proces.
- Tilstræbe hverken at fremskynde eller udsætte dødens
   Indtræden.
- Integrere omsorgens psykologiske og åndelige aspekter.
- Tilbyde en støttefunktion for at hjælpe patienten til at leve så    
  aktivt som muligt indtil døden.
-Tilbyde en støttefunktion til familien under patientens sygdom og
 i sorgen over tabet.
- Anvende en tværfaglig, teambaseret tilgang.
- Fremme livskvaliteten og positivt indvirke på sygdommens forløb. 

Kontakt:

Kirsten Halskov Madsen, lektor, sygeplejerske, cand.cur. 
T: +45 87 55 20 04 
E: kirm@via.dk

Vibeke Røn Noer, lektor, sygeplejerske, cand.cur. ph.d. stud. 
T: +45 87 55 20 16  
E: vino@via.dk