Testperson i træningsrum

Viden om teknologi og de mennesker, som bruger den

VIA Sundheds- & Velfærdsteknologi

Center for forskning & udvikling

VIA Sundheds- & Velfærdsteknologi forsker i samspillet mellem teknologi og de patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle, der bruger den. Målet er at udvikle teknologier i samarbejde med privat og offentlig praksis.

Om centret

 • Forskningsområder

  Vi udvikler viden om brug af teknologi på tværs af professioner.

  Sundheds- og velfærdsteknologi er i disse år genstand for stor offentlig bevågenhed. Dels er der blandt borgere en stigende forventning til øget sundhed og større livskvalitet for den enkelte, dels tildeles udviklingen af sundheds- og velfærdsteknologi en væsentlig rolle i specialiseringen af det sundhedsprofessionelle personale. Samtidig muliggør den teknologiske udvikling en reduktion af behandlingsudgifter i landets primær- og sekundærsektor. Behovet for fremadrettet forskning og udvikling inden for dette felt er derfor omfattende og påtrængende.

  VIA Sundheds- og Velfærdsteknologi er et forskningscenter etableret i 2013. I VIA Sundheds- og Velfærdsteknologi arbejder en bred vifte af medarbejdere på tværs af VIAs uddannelser og hovedområder på at skabe og tilvejebringe viden om velfærds- og sundhedsteknologi med henblik på at skabe værdi for samfundet – herunder borgere, sundhedsprofessionelle og professionsuddannelser. Udover medarbejderes mange og stærke fagligheder er en særlig styrke ved centret dets mulighed for at kunne iværksætte 360 graders analyser af aktuelle problemstillinger med såvel humanistiske, sundhedsfaglige, naturvidenskabelige og samfundsfaglige perspektiver.

  Indsatsområder

  I VIA Sundheds- og Velfærdsteknologi er der særligt fokus på tre indsatsområder. Disse indsatsområder danner ramme for centrets organisering i klynger. Alle projekter og medarbejdere er således særligt knyttet til et af centrets indsatsområder/-klynger, men bidrager tværfagligt med input til centrets samlede projektportefølje.

  De tre indsatsområder er:

  Teknologiforståelser

  Såvel anvendelse, udvikling og implementering af sundheds- og velfærdsteknologiske løsninger forudsætter en bred teknologiforståelse, som medreflekterer et fagprofessionelt perspektiv. Fokus for denne indsats er at italesætte og drøfte etiske, sociale, kulturelle og økonomiske perspektiver af betydning for de forskellige aktører, som er involveret i konkrete sundheds- og velfærdsteknologiske løsninger og problemstillinger. Der lægges særlig vægt på de etiske implikationer af teknologianvendelse og forståelse.

  Kvalitetssikring og evaluering af sundhedsteknologi

  Sundheds- og velfærdsteknologi er globalt set en meget stor industri, og dagligt tilføres markedet et væld af nye produkter og teknologier. En stor andel af disse anskaffes i offentlige sektorer som fx hjælpemidler, men opnår ikke altid det fulde udnyttelsespotentiale. Fokus for dette indsatsområde er evaluering og kvalificering af eksisterende og fremtidige sundheds- og velfærdsteknologiske produkter anvendt i både privat og offentlig sektor med henblik på optimeret anvendelse.

  Anvendelse og udvikling af teknologi i pleje og behandling

  Fokus for dette indsatsområde er fortrinsvis anvendelse og udvikling af sundheds- og velfærdsteknologiske løsninger. Dette arbejde sker gerne i tæt samarbejde med eksterne partnere (private og offentlige virksomheder), og produkterne der arbejdes med har borgere/brugere, professioner og uddannelser som målgruppe.

 • Udvalgte projekter

  Vores projekter handler både om udvikling og brug af teknologi i praksis.

  REHabillitation APPlication (REHAPP)

  I projekt REHAPP udvikles og afprøves et computerprogram, der understøtter genoptræningen af patienter, som har fået foretaget en hofteskopi. Computerprogrammet er en telemedicinsk løsning med digitale instruktionsvideoer samt tilbagerapportering om overholdelse af træningen og patientens smerteoplevelse til de sundhedsprofessionelle. Projektet udføres i samarbejde med terapiafsnittet ved Hospitalsenheden Horsens samt Trifork A/S. Projektet er støttet af Fonden for Praksisnær Innovation.

  Projektperiode: September 2013 – december 2015

  Mere om projektet:
  Videnportalen UC Viden

  Projektleder

  Claus Sevel, lektor
  clse@via.dk


  Forbedret blæreskylningsmetode

  Projektet omhandler udvikling og implementering af en forbedret metode til fjernelse af koagler i urinblæren, en såkaldt blæreskylning. Formålet er at udvikle en funktionel prototype, der kan forbedre patientsikkerheden og samtidigt tilgodese ergonomiske forhold for sundhedsprofessionelle. Prototypen kan efterfølgende markedsmodnes og sættes i drift. Projektet udføres i samarbejde med Regionshospitalet Viborg med støtte fra Fonden for Praksisnær Innovation.

  Projektperiode: Januar 2014 – December 2014

  Mere om projektet:
  Videnportalen UC Viden

  Projektleder
  Martin Møhl, adjunkt
  marm@via.dk

  Se flere af centrets projekter i UC Viden

 • Medarbejdere

  Kontakt centrets medarbejdere

  Lars Peter Bech Kjeldsen, centerleder (konstitueret)

  VIA Sundhed
  T: + 45 87 55 29 74
  E: lpbk@via.dk
  UC Viden-profil

  Særlig viden om
  • Sociologisk teori og metode - særlig med fokus på feltarbejde

  Bodil Sørensen, faglig koordinator, lektor, ph.d.

  VIA Sygeplejerskeuddannelsen
  T: +45 87 55 20 64
  E: boso@via.dk
  UC Viden-profil
  LinkedIn-profil
  Ekspert-profil

  Særlig viden om:
  • Sundhedsteknologi
  • Hverdagsliv
  • Forebyggelse af indlæggelser

  Se en oversigt over centrets medarbejdere
 • Samarbejdspartnere

  Vi samarbejder med offentlige og private virksomheder i ind- og udland.

  Nationale

  • CISS, Aalborg Universitet 
  • DTU Compute, DTU 
  • Guldmann A/S 
  • Hospitalsenheden Horsens 
  • Horsens Kommune 
  • Egmont Højskolen 
  • Region Midtjylland 
  • Regionshospital Viborg  
  • Aarhus Kommune 
  • ComCo Aps 
  • Præsthøjgården, Sundhedscenter, Horsens 
  • BoDøgn, Horsens Kommune 
  • Silkeborg Kommune, Sundhed og Omsorg 
  • MTIC 
  • Respirationscenter Vest 
  • Aarhus Universitetshospital

  Internationale

  • York Universitet, UK 
  • Balidea, Spain 
  • CESGA, Spain 
  • HAMK, Hämeenlinna, Finland 
  • BCU, Beijing FEEVALE
  • Novo Hamburgo, Brasilien

  Er du interesseret i at samarbejde, kontakt centerledelsen eller send en mail til: sundhedvelfaerd@via.dk

 • Til studerende

  VIA har en række tilbud til studerende, som har lyst til at få erfaring med forskning- og udvikling.

  Få vejledning og sparring

  Som studerende har du mulighed for at få vejledning og sparring i forbindelse med projekter i løbet af studiet samt bacheloropgaver. Medarbejdere ved VIA Sundheds- & Velfærdsteknologi tilbyder sparring indenfor centrets fagområder. 

  Du kan fx få hjælp til: 

  • valg af design og metoder 
  • dataindsamling og analyse 
  • systemkonstruktion 
  • samarbejde med private og offentlige virksomheder.

  Deltag i konkrete projekter

  Studerende i VIA opfordres og forventes at deltage i forsknings- og udviklingsprojekter. I VIA Sundheds- og Velfærdsteknologi er der mulighed for at få erfaring inden for områder som sundhedsfremme, rehabilitering, sundheds- og velfærdsteknologi. Du er altid velkommen til at kontakte centrets medarbejdere. 

  Del din viden

  Som studerende tilbydes du også hjælp til at formidle viden, fx til andre studerende og faglige netværk. Derudover formidler centrets medarbejdere viden ud til uddannelserne – fx på temadage, konferencer og workshops samt i artikler og rapporter.