Kan danske matematiklærere hente inspiration i Singapore?

Genrefoto af en tavle
Nyt forskningsprojekt kan måske løfte danske børns matematikniveau med hjælp fra Singaporeanske læringsmetoder. Foto: Pixabay
Ifølge PISA er Singapore et af de bedste lande i verden til matematik. Derfor undersøger et nyt dansk forskningsprojekt, om udvalgte elementer fra de Singaporeanske læringsmetoder også kan bruges til at løfte danske børns matematikniveau. 

Hvad har lande som Singapore, Hongkong, Macao, Schweiz, Estland, Canada og Holland til fælles? De er alle dygtigere end Danmark til at lære børn matematiske færdigheder i grundskolen. Singapore og en række øvrige asiatiske lande har længe været blandt de suverænt bedste i PISA-testene, når det handler om matematik, og derfor vil et dansk forskerhold nu undersøge, om man kan tilpasse udvalgte elementer og principper til en dansk kontekst og om dette kan løfte danske elever.

I Danmark har vi ret mange elever, som ligger i bunden af PISA-testene, og kun ganske få, som ligger i toppen. Derfor er det interessant at afprøve dele af de læringsmetoder, som de Singaporeanske matematiklærere bruger, for at se om vi på den måde kan løfte danske elever” siger Arne Mogensen, der er lektor og forskningsleder ved VIA University College, og som står bag forskningsprojektet TRACK sammen med en større projektgruppe fra både VIA og Aarhus Universitet. 

Kendt pædagogisk praksis

Hvis man tror, at den Singaporeanske undervisningskultur handler om udenadslære og streng klasseledelse med ekstraarbejde til de dårligste elever, så tager man fejl. I Singapore ligner undervisningen nemlig ret meget det, vi i Danmark også anser som god matematikundervisning. 

”Eleverne skal selvfølgelig lære de samme matematikfærdigheder - blot på en ny måde. Ved at konkretisere matematikken kan man specifikt designe undervisningsmaterialet, så det motiverer og hjælper eleverne mest muligt til at deltage og lære. Det bygger faktisk på ret kendt viden fra de førende pædagogiske forskere, så set i dét lys er det egentligt lidt underligt, at vi ikke er bedre med i Danmark,” siger Arne Mogensen. 

Der er især to elementer som er centrale i projektet. Det er problemløsning og det konsekvent at arbejde konkret og visuelt som led i udvikling af den mere abstrakte arbejdsform på papir. Eleverne arbejder fx meget konkret og visuelt med discipliner som brøkregning og algebra ved at arbejde med ting, som de kan føle på, og som ikke blot er tal på et stykke papir. Det hjælper eleverne med både at øve og forstå division eller brøker. Problemløsning er en meget central del af elevernes udvikling af både færdigheder og kompetencer. Matematiske problemstillinger med udgangspunkt i hverdagen er omdrejningspunktet for arbejdet med at konkretisere matematikken.

Lærerne i Syddjurs er med til at udvikle undervisningsmetoder

Lærerne er helt centrale for udviklingen af undervisningen og derfor er matematiklærerne på kursus i den nye tilgang, ligesom de bliver interviewet og videooptager dele af deres egen undervisning som led i forskningsprojektet. De første 400 elever i Syddjurs Kommune har allerede modtaget det materiale, som forskergruppen på VIA har udviklet på baggrund af inspiration fra metoderne i Singapore. Materialet henvender sig til elever fra 4.-6. klasse. og læringsmålene er stadig de samme som for deres jævnaldrende. 

”I løbet af det næste års tid tester vi eleverne for at se, hvordan de klarer sig i forhold til 200 jævnaldrende elever på andre skoler i Midtjylland. Vi ved endnu ikke, om de nye læringsmetoder virker i en dansk sammenhæng, men vi har en forventning om, at det kan løfte særligt de svageste elever,” forklarer Arne Mogensen. 
”Hvis vi konstaterer en positiv forskel efter et år, så fortsætter vi i yderligere to år. Men de kulturelle forskelle kan sagtens være for store til, at materialet virker i en dansk kontekst, og så fortsætter vi naturligvis ikke,” siger han. 

Forskningscentret for Læring & Undervisning ved VIA har modtaget 2 mio. kr. fra TrygFonden til projektets pilotfase, som blandt andet gennemføres i samarbejde med Trygfondens Børneforskningscenter på Aarhus Universitet.