CalfCare

Udviklet af: Birgitte Fromsejer Nøkleby, Martin Juul Jensen, Rasmus Ringsholt Nielsen, Christoffer Høg Jørgensen og Jens Asmussen Hamann // Uddannelse: Industriel Design, Aalborg Universitet.

 CalfCare Innovationsprisen 2017


Formålet for projektet er at forbedre kalvens første leveuger i mælkeindustrien.

Standarden i branchen er at flytte kalven umiddelbart efter fødslen, dette indebærer normalt, at landmanden løfter kalven fra dybstrøelse op i en trillebør. Disse løft er skadelige og imod arbejdstilsynets regler, da kalven kan veje op til 45 kg.

Baseret på observationer og interviews med to landmænd, fagfolk og forskningsresultater, resulterende i et redesign af arbejdsgangen.
CalfCare er en transportabel kalvehytte, der forbedrer arbejdsforholdene for landmanden og giver kalven en mindre traumatiserende oplevelse i forbindelse med separation fra koen.
CalfCare er designet til at imødekomme kalvens naturlige instinkter om at søge skjul efter kælvning, da CalfCare vil blive en del af kælvningsboksen.

Efter 24 timer skal kalv og ko separeres, og kalvens hytte fra kælvningsboksen bliver kalvens hjem de næste måneder. I kalvehytten er der implementeret en løbegård, der gør det muligt for kalven at gå udenfor og have fysisk kontakt med andre kalve, som styrker kalvens sociale udvikling.

CalfCare er designet til implementering i forbindelse med 2024 lovgivningen omhandlende kælvningsfaciliteter. CalfCare er blevet omtalt i Landbrugsavisen og fagmagasinet Kvæg, der så muligheder i projektet.

Se præsentation af projektet