Datamining og visualisering i socialt arbejde

Udviklet af: David Ulrik Kristiansen // Uddannelse: Socialrådgiveruddannelsen, VIA University College.

 Datamining og visuallisering

Sagsbehandlerskift, ordet alene kan få langt de fleste med kendskab til det kommunale til at ryste på hovedet. Det er træls - både for sagsbehandlerne og for borgerne.
Faktum er nemlig det, at stor viden ofte går tabt og at ventetiderne forlænges. Man skulle ellers tro, at vi var blevet gode til det. For vi gør det rigtigt meget, altså skifter sagsbehandler.

Et eller andet sted imellem 20-40 procent af sagerne skifter sagsbehandler minimum en gang... om året.
Når altså din sag ikke skal overgå til et nyt team... eller at du flytter til en ny kommune. For så skifter du også. Vi ved ikke helt, hvor meget det sker. Effekten af sagsbehandlerskift er dog ganske håndgribelige. I en gennemgang af 100 sager på det specialiseret børneområde skrev revisionsfirmaet BDO følgende i sin konklusion;

For mange sagers vedkommende ser der ud til at være periodiske huller i sagsbehandlingen. […] Udefra set får man indtrykket af, at hullerne først og fremmest opstår i forbindelse med at sagen overgår fra et team til et andet team eller fra en sagsbehandler til en anden.

Et nyt projekt på beskæftigelsesområdet har påvist, at et sagsbehandlerskift isoleret set reducerer jobchancen for gruppen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere - med 22 procent!

Mit projekt, har til sigte at lette overleveringen imellem sagsbehandlerne. Konceptet er enkelt nok. Det handler om at skabe overblik. Projektet visualiserer således sagens oplysninger - og skaber derigennem et overblik i sagen. Men medfører det så ikke en masse ekstra arbejde? Nej. Alt data er nemlig i forvejen søgbart, og systemet trækker således "automatisk" på den data, som allerede er tilgængelig i systemet. For borgerne med sociale problemer, er grafikken også en mulighed for at få et meningsfyldt overblik over fx tidligere indsatser.

 

Se præsentation af projektet