Matematikøen

Udviklet af: Christina Baun, Anne Mette Røjgaard og Jeppe Agerup Mortensen. // Uddannelse: Læreruddannelsen, Professionshøjskolen Metropol.

 Matematikkøen, Innovationsprisen 2017

MatematikØen er en matematisk sommercamp med fokus på samvær, strategier og succes.

På MatematikØen arbejdes der med at styrke børns motivation i matematikundervisningen. Undervisningen på MatematikØen består primært af leg, eksperimenter og matematik med forskellige konkrete materialer, som skal være med til at give børnene redskaber til at skabe, undersøge og løse matematiske problemer.

MatematikØen er et understøttende tilbud i matematik blandt få, der arbejder med at børnene opnår en positiv tilgang til faget og en fremtidig glæde ved arbejdet med matematik.

Projektet passer godt ind i temaet GENTÆNK.

MatematikØen blev realiseret i sommeren 2016 og arrangørerne har siden sidste års camp, været i gang med at gentænke og bearbejde strukturen, materialerne, aktiviteterne og videreudvikle herpå. Der er bl.a. blevet etableret en workshopdag, der skal forberede børnene såvel som underviserne på sommerens camp samt skabe tryghed og gode relationer herimellem.

For mere info besøg MatematikØens hjemmeside

Eller læs de to artikler af Folkeskolen.dk om MatematikØen 2016:

Lærerstuderende holder matematik camp i august 

Børn på camp holder af matematik uden bøger 

Se video-præsentation af projektet