Bag om VIA og professionshøjskolerne

VIA udbyder uddannelser med forskningsbaseret teori og praktikophold i offentlige og private virksomheder.

De danske professionshøjskoler blev etableret i 2008. Baggrunden var et politisk ønske om at styrke tværfaglige uddannelsesmiljøer og bedre brug af ressourcer til personale, bygninger og lokaler.

Navnet VIA

Via betyder vej. På mange sprog forbinder man også ordet "via" med det sted, der er mellem stationer på en rejse.

Sådan forstår vi dét at uddanne sig i VIA – som en mellemstation – hvor studerende gennem ny viden og nye erfaringer rejser videre i livet.

Betegnelsen University College

University College er en anerkendt dansk og international betegnelse for institutioner, der tilbyder uddannelser på professionsbachelorniveau.

Professionshøjskole og University College er synonyme. Begge betegnelser bliver brugt i Danmark.

Uddannelser med teori og praktik

En professionsbacheloruddannelse er målrettet bestemte job fx lærer, sygeplejerske eller pædagog.

Uddannelsen består af teoretisk og praktisk undervisning og varer som regel 3½ år.

Den praktiske undervisning foregår med praktikophold på en arbejdsplads, hvor studerende får afprøvet det, de har lært i undervisningen.

VIA har professionsbacheloruddannelser til mange erhvervsområder, både offentlige og private.

Forskningsret

I 2013 blev professionshøjskolerne anerkendt som forskningsinstitutioner med forskningsret. På finansloven blev der afsat penge til professionshøjskolernes arbejde med anvendt forskning.

Forskning i professionshøjskolerne sker altid i samarbejde med praksis, både private og offentlige virksomheder. Forskningen giver ny viden til uddannelserne og til de brancher og erhverv, der beskæftiger professionsbachelorer.

VIA har en regional forpligtelse

VIA er forpligtet til at udbyde de professionsuddannelser og efter- og videreuddannelser, der er behov for i Region Midtjylland. Vi tilbyder de studerende et varieret udbud af uddannelser. Og vi sikrer kvalificeret arbejdskraft i regionen.