Mål for kvalitetsarbejdet

De to områder ”Studerendes læring” og ”Uddannelsernes indhold” er udfoldet i følgende mål for kvalitetsarbejdet i VIA: 

 • VIAs uddannelser har et niveau og indhold svarende til kvalifikationsrammen
  Mål for læringsudbytte og læringsmål for uddannelsernes enkelte elementer er klart beskrevet og kommunikeret til de studerende. Målene bliver gennemført i praksis gennem undervisningen.
 • VIA har fagligt og pædagogisk kvalificerede undervisere
  Kompetenceudviklingen foregår systematisk og er koblet til uddannelsernes strategi og opgaver. Forsknings- og udviklingsaktiviteter er en integreret del af kompetenceudviklingen.
 • VIAs uddannelser har et opdateret videngrundlag
  Videngrundlaget er funderet i samarbejde med relevante faglige miljøer, forsknings- og udviklingsmiljøer og beskæftigelsesområder. Nyeste viden bliver systematisk formidlet blandt undervisere og inddraget i undervisningen.
 • VIAs uddannelser er relevante for arbejdsmarkedet
  VIAs dimittender har høj beskæftigelse og dimittendernes kompetencer bidrager til udvikling i erhverv og professioner.
 • VIA har et attraktivt og inkluderende læringsmiljø
  De pædagogiske, teknologiske og fysiske rammer støtter, stimulerer og udfordrer de studerende.