Årsrapporter og økonomiske nøgletal

Se oversigt over resultatopgørelse for 2013-2017, årsrapporter og regnskabsmæssige nøgletal.

Resultatopgørelse

   
   

2017

2016

 

2015 

2014 

2013

 

 

t.kr.  t.kr  t.kr  t.kr. 

t.kr.

Omsætning i alt

1.620.274 

1.605.491

1.609.179  1.657.281 

1.573.393

Undervisningens gennemførelse

-931.478  -959.755  -965.672  -971.299 

-951.713

Markedsføring

-11.358  -7.335  -6.977  -5.881 

-8.355

Ledelse og administration

-162.055  -162.055  -167.265  -190.092 

-177.380

Bygningsdrift

-174.499  -190.877  -207.283  -249.535 

-227.593

Aktiviteter med særlige tilskud

-118.132  -113.706  -132.453  -90.077 

-95.805

Forsknings- og Udviklingsaktiviteter

-114.117   -110.244 -99.420  -82.862  -39.235 

Administrative fællesskaber

-15.566  -13.439  -13.645  -13.333 

-12.335

Driftsomkostninger i alt

-1.565.801  -1.557.410  -1.592.715  -1.593.927 

-1.512.416

Driftsresultat

54.473  48.081  16.464  63.355 

60.977

Finansielle poster i alt

-38.120  -47.043  -40.300  -31.863 

-33.683

Driftsresultat før ekstraordinære poster

16.353  1.038  -23.837  31.492 

27.293

Særlige poster i alt

0

Årets resultat

16.353  1.038  -23.837  31.492 

27.293

 

 

         

 

Balance

2017

2016 

2015 

2014 

2013

 

t.kr.  t.kr.  t.kr  t.kr 

t.kr.

Anlægsaktiver

2.360.714  2.329.540  2.422.937  2.176.919 

1.900.174

Omsætningsaktiver

169.588  186.831  178.162  372.950 

372.022

Balancesum

2.530.303  2.516.371  2.601.099  2.549.869 

2.272.196

Egenkapital

507.317  479.773  473.772  480.437 

474.140

Langfristet gæld

1.451.770  1.480.342  1.509.770  1.531.420 

1.208.941

Kortfristet gæld

571.216  556.256  617.555  538.011 

589.115

 

Regnskabsmæssige nøgletal

2017

 

2016 

2015 

2014 

2013

 

%

Overskudsgrad

1,0  0,1  -1,5  1,9 

1,7

Likviditetsgrad

29,7  33,6  28,8  69,3 

63,1

Soliditetsgrad

20,0  19,1  18,2  18.8 

20,9

Finansieringsgrad

61,5  63,5  62,3  70,3 

63,6

       

Kontakt

Har du spørgsmål VIAs økonomiske nøgletal, er du velkommen til at kontakte afdelingen Stab, strategi og politisk analyse: strategiledelse@via.dk