Økonomiske nøgletal

Se oversigt over resultatopgørelse for 2011-2015, årsrapporter og regnskabsmæssige nøgletal.

Resultatopgørelse

   
   

2016

 

2015 

2014 

2013

 

2012

 

 

t.kr  t.kr  t.kr. 

t.kr.

t.kr.

Omsætning i alt

1.605.491

1.609.179  1.657.281 

1.573.393

 1.538.938

Undervisningens gennemførelse

-959.755  -965.672  -971.299 

-951.713

-947.192

Markedsføring

-7.335  -6.977  -5.881 

-8.355

-27.867

Ledelse og administration

-162.055  -167.265  -190.092 

-177.380

-190.570

Bygningsdrift

-190.877  -207.283  -249.535 

-227.593

-199.470

Aktiviteter med særlige tilskud

-113.706  -132.453  -90.077 

-95.805

-116.905

Forsknings- og Udviklingsaktiviteter

 -110.244 -99.420  -82.862  -39.235 

Administrative fællesskaber

-13.439  -13.645  -13.333 

-12.335

-11.496

Driftsomkostninger i alt

-1.557.410  -1.592.715  -1.593.927 

-1.512.416

-1.493.500

Driftsresultat

48.081  16.464  63.355 

60.977

45.438

Finansielle poster i alt

-47.043  -40.300  -31.863 

-33.683

-35.108

Driftsresultat før ekstraordinære poster

1.038  -23.837  31.492 

27.293

10.330

Særlige poster i alt

0

0

Årets resultat

1.038  -23.837  31.492 

27.293

10.330

 

 

       

 

 

Balance

2016 

2015 

2014 

2013

2012

 

t.kr.  t.kr  t.kr 

t.kr.

t.kr.

Anlægsaktiver

2.329.540  2.422.937  2.176.919 

1.900.174

 1.800.888

Omsætningsaktiver

186.831  178.162  372.950 

372.022

354.736

Balancesum

2.516.371  2.601.099  2.549.869 

2.272.196

2.155.624

Egenkapital

479.773  473.772  480.437 

474.140

411.087

Langfristet gæld

1.480.342  1.509.770  1.531.420 

1.208.941

1.126.850

Kortfristet gæld

556.256  617.555  538.011 

589.115

617.687

 

Regnskabsmæssige nøgletal

2016 

2015 

2014 

2013

2012

 

%

%

Overskudsgrad

0,1  -1,5  1,9 

1,7

0,7

Likviditetsgrad

33,6  28,8  69,3 

63,1

57,4

Soliditetsgrad

19,1  18,2  18.8 

20,9

19,1

Finansieringsgrad

63,5  62,3  70,3 

63,6

62,6

     

Kontakt

Har du spørgsmål til tal og fakta om VIA, er du velkommen til at kontakte VIA Rektorsekretariat: strategiledelse@via.dk