Internationale partnere skaber nye muligheder

VIAs deltagelse på internationale uddannelsesmesser skaber aftaler til gavn for studerende og undervisere.

Medarbejdere fra Global Engagement deltager hvert år i uddannelseskonferencerne APAIE i Asien (marts), NAFSA i Nordamerika (maj) og EAIE i Europa (september).

Vores tilstedeværelse på partnerkonferencer sker dels for at pleje de mere end 500 internationale partnerskaber, VIA i forvejen har indgået. Dels fører konferencerne hvert år til, at vi indgår nye aftaler med anerkendte og højtrangerede universiteter fra hele verden.

Aftaler skaber ny viden

Aftaler kan fx handle om udveksling af studerende og medarbejdere, sommerskoler samt forsknings- og udviklingssamarbejde.

Det er aftaler, der styrker den internationale viden, vi som uddannelsesinstitution er med til at skabe i Danmark.

VIA inddrager danske partnere

På konferencerne tager Global Engagement den vigtige indledende, personlige kontakt med potentielle partnere. Herefter følger repræsentanter fra VIAs uddannelser op med fagspecifikke mailkorrespondancer, telefonmøder og besøg.

I den efterfølgende proces bliver VIAs andre partnere – fx danske kommuner, virksomheder og organisationer – også inddraget, hvis det er relevant.

For yderligere information, kontakt:

Tina Lisberg Bundgaard
Chefkonsulent
T: +45 87 55 15 04
E: tlb@via.dk