Internationalt onlineforløb for sygeplejestuderende

Gennem onlineforløbet Globally Networked Learning kan VIAs sygeplejerskestuderende tilegne sig international erfaring og ny viden om deres fag uden at rejse ud.

I et samarbejde med Georgian College i Ontario, Canada tilbyder VIA 3. semester sygeplejerskestuderende at tilegne sig interkulturelle kompetencer gennem et onlineforløb. Studerende fra VIA og studerende fra Georgian College samarbejder om at undersøge kulturens betydning for sygepleje og sundhedsvæsen ved at sammenligne lokale forhold i begge lande og afdække ligheder og forskelle.

Samarbejde på tværs af Atlanten

De studerende arbejder sammen i grupper af 4, 2 danske og 2 canadiske studerende. De studerende vælger en fælles patientgruppe at fokusere på, typisk ud fra de patientgrupper, de møder i det daglige på deres kliniske praktikpladser. På den måde, har de studerende et fælles udgangspunkt.

Herefter interviewer de studerende en patient i hvert land om livet med den valgte sundhedsudfordring – f.eks. at leve med demens eller diabetes. Gruppen mødes online på Zoom, Skype eller lignende. De studerende sammenligner interviews, pleje- og behandlingsmetoder i deres hjemlande. Slutteligt arbejder gruppen med akademisk litteratur indenfor det valgte område for at komme frem til et evidensbaseret sygeplejetiltag, som kan bidrage til sygeplejen i begge lande.

Interkulturel læring

“Projektet har virkelig åbnet mine øjne for overvejelser omkring kulturelle forskelle, og hvordan man håndterer disse forskelle. Jeg tror ikke, det er muligt at lære dette ved at læse i en bog. Jeg er overbevist om, at jeg vil huske denne læring i min næste praktik … Jeg troede faktisk, at Canada og Danmark var meget ens, og det er de, men der er også forskelle,” udtaler en af de danske studerende efter forløbet.

Projektet er gennemført flere gange, og de studerende fremhæver, at det har hjulpet dem med at lære om kultur, sundhed, sygdom og sundhedssystemet på både kort og lang sigt. De har også opdaget sygeplejens internationale rækkevidde samt opnået erfaring indenfor tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde. Forløbet har desuden forbedret de danske studerendes engelskkundskaber og motiveret nogle af dem til at tage dele af deres uddannelse i udlandet.

Dansk og canadisk flag - Globally Networked Learning