VIAs organisation

VIA er en stor og fagligt bred professionshøjskole, hvor alle faglige aktiviteter er samlet i uddannelsesområder og forsknings- og udviklingscentre.

I VIA har mere en 40 uddannelser, otte forsknings- og udviklingscentre og er en af Nordens største udbydere af efter- og videreuddannelse.

De administrative opgaver bliver varetaget af en række fællesområder, der støtter og rådgiver hele koncernen.

VIAs øverste ledelse består af en bestyrelse og en direktion. Direktionen består af rektor, prorektor, professionshøjskoledirektør samt en digitaliseringsdirektør.

Om VIAs organisation

 • Generelt

  Find nøgletal og fakta om professionshøjskolen VIA University College i Region Midtjylland.

  VIA University College er en af Danmarks i alt seks professionshøjskoler.

  Professionshøjskolerne udbyder de fleste af landets mellemlange videregående uddannelser  - også kaldet professionsbacheloruddannelser.

  I Region Midtjylland er professionsuddannelserne samlet i VIA University College.

  VIAs uddannelsestilbud:

  Uddannelser til unge:

  • Erhvervsuddannelser
  • Ungdomsuddannelser (hf).

  Videregående uddannelser:

  • Erhvervsakademiuddannelser
  • Professionsbacheloruddannelser.

  Efter- og videreuddannelser:

  • Akademiuddannelser
  • Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)
  • Diplomuddannelser
  • Kurser og konferencer.

  Organisationen bestod i 2017 af :

  • 18.470 studerende om året (STÅ)
  • 22.000 kursister/studerende på efter- og videreuddannelse
  • 2.143 medarbejdere (årsværk)
  • Omsætning: 1,6 milliarder kroner
  • Otte campusser i syv campusbyer
  • 17 adresser

  Campusser i hele regionen

  Alle VIAs uddannelser er tilknyttet en campus med et tværfagligt uddannelsesmiljø.

  Vi har campusser i Herning, Holstebro, Horsens, Randers, Silkeborg, Viborg, Aarhus N og Aarhus C.

  VIA har hovedsæde i Aarhus.

 • Strategi

  VIA skal sætte et tydeligt aftryk.

  VIAs strategi har titlen ’Aftryk på verden’. Navnet henviser til, at VIA i de kommende år i endnu højere grad skal bruge sin viden til at gøre en forskel i samfundet.

  Gennem praksisnær viden og uddannelser af høj kvalitet skal VIA bidrage til at finde løsninger på samfundets behov. Til gavn for det erhvervsliv, vi skal leve af, og til gavn for det velfærdssamfund, som alle ønsker bevaret og udviklet.

  Se VIAs strategi for 2018-2020 (pdf)

  Sådan sætter vi aftryk

  Vi har oprettet en hjemmeside om VIAs strategi. Her bliver strategien præsenteret sammen med forskellige cases, der giver eksempler på projekter og initiativer, hvor VIA konkret sætter aftryk på verden.

  VIAs delstrategier

  VIAs vision 2020

  'Your Future - Our Ambition' er titlen på VIAs vision 2020. Visionen folder sig ud gennem fem strategiske intentioner, der skaber retning for VIAs udvikling de kommende år.

  Læs mere om VIAs vision

 • Organisering

  VIAs aktiviteter er samlet i uddannelser, forskning og udvikling og administration.

  VIA University College er en fagligt bred professionshøjskole, der tilbyder uddannelser og efter- og videreuddannelser til både det private og det offentlige arbejdsmarked.

  VIAs aktiviteter er organiseret i uddannelser og efter- og videreuddannelse, forskning og udvikling, digitalisering samt administration.

  VIAs uddannelsesgrupper:

  • Byggeriuddannelserne
  • Ingeniøruddannelserne
  • Læreruddannelsen, HF og FIF-kurser
  • Pædagoguddannelsen og Pædagogisk assistent
  • Sygeplejerskeuddannelsen
  • Social- og samfundsuddannelserne
  • Sundhedsuddannelserne
  • Storytelling-, design- og businessuddannelserne

  Efter- og videreuddannelsesgrupper:

  • Ledelse og vækst
  • Pædagogik og CFU
  • Social, beskæftigelse og sundhed

  Forsknings- og udviklingscentre:

  • Pædagogik og medborgerskab
  • Sundhed og velfærdsteknologi
  • Byggeri, energi, vand og klima
  • Kreative fag og professioner
  • Ledelse, organisation og samfund
  • Digital produktion og digitale forretningsmodeller
  • Uddannelseskvalitet, professionspolicy og praksis
  • Innovation og entreprenørskab

  Find kontaktoplysninger til VIAs områder

  Se organisationsdiagram (pdf)

 • Ledelse

  VIAs øverste ledelse består af en bestyrelse og en direktion

  VIAs øverste ledelse består af en bestyrelse og en direktion. Direktionen består af rektor, prorektor, professionshøjskoledirektør samt en digitaliseringsdirektør.

  Bestyrelsen er VIAs øverste myndighed. Her sidder repræsentanter fra både det offentlige og det private erhvervsliv samt medlemmer, der repræsenterer VIAs medarbejdere og studerende.

  • Rektor har ansvaret for VIAs otte forsknings- og udviklingscentre.
  • Prorektor har ansvar for VIAs mere end 40 uddannelser samt efter- og videreuddannelser.
   VIAs uddannelser har hjemme i tværfaglige studiemiljøer fordelt på otte campusser på tværs af Region Midtjylland.
  • Professionshøjskoledirektøren har ansvar for VIAs bibliotek og fællesområdet, der støtter og rådgiver hele koncernen.
  • Digitaliseringsdirektøren har ansvar for at udvikle VIAs digitale kapacitet og kompetencer i uddannelserne og fællesområderne.

  Læs om VIAs direktion og bestyrelse

  Gå til bestyrelsens mødeplan med materiale

 • Administration

  VIAs administration udfører tekniske og administrative opgaver for den samlede organisation.

  VIAs administration er delt op i en række fællesfunktioner, der fungerer som stabsfunktioner.

  Hovedopgaven for fællesfunktionerne er at støtte og rådgive VIAs ledelse, uddannelser og øvrige enheder. Fællesfunktionerne løser fælles opgaver inden for it, studieadministration, økonomi, bygningsdrift m.m.

  Find kontaktoplysninger til fællesfunktionerne

 • Campusser

  Otte campusser med stærke faglige miljøer og mange sociale aktiviteter.

  VIA har samlet sine uddannelser i otte campusser, der er fordelt over hele Region Midtjylland. Det giver et inspirerende og tværfagligt studiemiljø, hvor studerende fra forskellige uddannelser mødes både fagligt og socialt. Vores campusser ligger i følgende byer:

  • Herning
  • Holstebro
  • Horsens
  • Randers
  • Silkeborg
  • Viborg
  • Aarhus C
  • Aarhus N

  Besøg vores campusser her

  Alle VIAs campusser er nybyggede eller nyombyggede, og de rummer gode og moderne faciliteter for vores studerende.

  Se en oversigt over alle VIAs adresser

 • Råd og udvalg

  Formelle råd og udvalg danner rammen om VIAs møder med samarbejdspartnere i den offentlige og private sektor.

  VIA har et tæt samarbejde med de parter, der ansætter vores studerende efter endt uddannelse.

  Gennem formelle råd og udvalg er vi i løbende dialog med det offentlige og private arbejdsmarked. Her får VIA værdifuld rådgivning om uddannelsernes kvalitet og relevans.

  Uddannelser til omverdens behov

  Samarbejdet med aftagerne betyder, at VIA på bedste vis kan sikre, at en uddannelse og de tilknyttede efter- og videreuddannelser udvikler sig i takt med praksis og arbejdsmarkedet.

  VIAs medarbejdere og studerende er repræsenteret  i uddannelsesudvalg, studieråd og Studenterrådet i VIA

  Find information, medlemslister og referater

Læs mere om VIA

aarhus campus c

Lej lokaler

Du kan leje undervisningslokaler, auditorier og mødefaciliteter med eller uden forplejning på VIAs campusser. 

 

Studerende til undervisning

Kvalitet i VIAs uddannelser

VIA har et kvalitetssystem, der sikrer høj kvalitet og relevans i alle uddannelser.

Danske professionshøjskoler

VIA er en del af interesseorganisationen Danske Professionshøjskoler. Du kan læse mere om deres arbejde her.

Økonomiske nøgletal

Find VIAs regnskabsmæssige nøgletal, årsrapporter m.m. fra de seneste år.

Studerende arbejder side om side

Karakterer og statistikker

Find nøgletal om VIAs uddannelser og studerende som fx karaktergennemsnit og frafaldsprocenter.

Studieaktivitetsmodel

Studieaktiviteter i VIAs uddannelser

Studieaktivitetsmodellen viser nogle af de aktiviteter og læringsformer, studerende kan møde på deres uddannelse.

Professionshøjskolernes videnregnskab 2015

Magasin om forskning og udvikling

Professionshøjskolernes videnregnskab om forsknings- og udviklingsprojekter.