VIAs organisation

VIA er en stor og fagligt bred professionshøjskole, hvor alle faglige aktiviteter er samlet i uddannelsesområder og forsknings- og udviklingscentre.

I VIA har vi inddelt vores uddannelser og aktiviteter inden for forskning, udvikling og innovation i 11 uddannelsesområder og otte forsknings- og udviklingscentre.

Uddannelserne foregår i tværfaglige studiemiljøer i otte campusser i Region Midtjylland.

VIAs administrative opgaver bliver varetaget af en række fællesfunktioner, der støtter og rådgiver hele koncernen.

VIAs øverste ledelse består af en bestyrelse og en direktion.

Om VIAs organisation

 • Strategi

  VIA skal sætte et tydeligt aftryk.

  VIAs strategi har titlen ’Aftryk på verden’. Navnet henviser til, at VIA i de kommende år i endnu højere grad skal bruge sin viden til at gøre en forskel i samfundet.

  Gennem praksisnær viden og uddannelser af høj kvalitet skal VIA bidrage til at finde løsninger på samfundets behov. Til gavn for det erhvervsliv, vi skal leve af, og til gavn for det velfærdssamfund, som alle ønsker bevaret og udviklet.

  Sådan sætter vi aftryk

  Vi har oprettet en hjemmeside om VIAs strategi. Her bliver strategien præsenteret sammen med forskellige cases, der giver eksempler på projekter og initiativer, hvor VIA konkret sætter aftryk på verden.

  VIAs delstrategier

  VIAs vision 2020

  'Your Future - Our Ambition' er titlen på VIAs vision 2020. Visionen folder sig ud gennem fem strategiske intentioner, der skaber retning for VIAs udvikling de kommende år.

  Læs mere om VIAs vision

 • Ledelse

  VIAs øverste ledelse består af en bestyrelse og en direktion

  Direktionen er VIAs øverste ledelse. Her sidder rektor, prorektor og professionshøjskoledirektøren samt direktøren for digitalisering. 

  Bestyrelsen er VIAs øverste myndighed. Her sidder repræsentanter fra både det offentlige og det private erhvervsliv samt medlemmer, der repræsenterer VIAs medarbejdere og studerende.

  Organisering af direktionens opgaver

  • VIAs mere end 40 uddannelser samt efter- og videreuddannelser er alle samlet under prorektor Louise Gade.
  • VIAs aktiviteter under forskning og udvikling er samlet under rektor Harald Mikkelsen.
  • Fællesområdet, som udgør VIAs administration og bibliotek, hører under professionshøjskoledirektør Kirsten Bundgaard.
  • Digitalisering består af IT og digitalisering  samt læringsenhederne på uddannelserne. Disse aktiviteter er samlet under VIAs digitaliseringsdirekør. 

  Læs om VIAs direktion og bestyrelse

  Gå til bestyrelsens mødeplan med materiale

 • Organisering

  VIAs aktiviteter er samlet i uddannelser, forskning og udvikling og administration.

  VIA University College er en fagligt bred professionshøjskole, der tilbyder uddannelser og efter- og videreuddannelser til både det private og det offentlige arbejdsmarked.

  VIAs aktiviteter er organiseret i uddannelser og efter- og videreuddannelse, forskning og udvikling, digitalisering samt administration.

  VIAs uddannelsesgrupper:

  • Byggeriuddannelserne
  • Ingeniøruddannelserne
  • Læreruddannelsen, HF og FIF-kurser
  • Pædagoguddannelsen og Pædagogisk assistent
  • Sygeplejerskeuddannelsen
  • Social- og samfundsuddannelsen
  • Sundhedsuddannelserne
  • Storytelling-, design- og businnesuddannelserne

  Efter- og videreuddannelsesgrupper:

  • Ledelse og vækst
  • Pædagogik og CFU
  • Social, beskæftigelse og sundhed

  Forsknings- og udviklingcentre:

  • Pædagogik og medborgerskab
  • Sundhed og velfærdsteknologi
  • Byggeri, energi vand og klima
  • Kreative fag og professioner
  • Ledelse, organisation og samfund
  • Digital produktion og digitale forretningsmodeller
  • Uddannelseskvalitet, professionspolicy og praksis
  • Innovation og entreprenørskab

  Find kontaktoplysninger til VIAs områder

  Se organisationsdiagram (pdf)

 • Campusser

  Otte campusser med stærke faglige miljøer og mange sociale aktiviteter.

  VIA har samlet sine uddannelser i otte campusser, der er fordelt over hele Region Midtjylland. Det giver et inspirerende og tværfagligt studiemiljø, hvor studerende fra forskellige uddannelser mødes både fagligt og socialt.

  Alle VIAs campusser er nybyggede eller nyombyggede, og de rummer gode og moderne faciliteter for vores studerende.

  Du kan læse om VIAs campusser her:

  Se en oversigt over alle VIAs adresser

 • Administration

  VIAs administration udfører tekniske og administrative opgaver for den samlede organisation.

  VIAs administration er delt op i en række fællesfunktioner, der fungerer som stabsfunktioner.

  Hovedopgaven for fællesfunktionerne er at støtte og rådgive VIAs ledelse, uddannelser og øvrige enheder. Fællesfunktionerne løser fælles opgaver inden for it, studieadministration, økonomi, bygningsdrift m.m.

  Find kontaktoplysninger til fællesfunktionerne

 • Råd og udvalg

  Formelle råd og udvalg danner rammen om VIAs møder med samarbejdspartnere i den offentlige og private sektor.

  VIA har et tæt samarbejde med de parter, der ansætter vores studerende efter endt uddannelse.

  Gennem formelle råd og udvalg er vi i løbende dialog med det offentlige og private arbejdsmarked. Her får VIA værdifuld rådgivning om uddannelsernes kvalitet og relevans.

  Uddannelser til omverdens behov

  Samarbejdet med aftagerne betyder, at VIA på bedste vis kan sikre, at en uddannelse og de tilknyttede efter- og videreuddannelser udvikler sig i takt med praksis og arbejdsmarkedet.

  VIAs medarbejdere og studerende er repræsenteret  i uddannelsesudvalg, studieråd og Studenterrådet i VIA

  Find information, medlemslister og referater

Få mere inspiration

aarhus campus c

Lej lokaler

Du kan leje undervisningslokaler, auditorier og mødefaciliteter med eller uden forplejning på VIAs campusser. 

 

Danske professionshøjskoler

Danske Professionshøjskoler er en interesseorganisation for de syv danske professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Maskinmesterskolen København.

Professionshøjskolernes videnregnskab 2015

Magasin om forskning og udvikling

Professionshøjskolernes videnregnskab om forsknings- og udviklingsprojekter.