Smidigt og effektivt samarbejde

Frem mod 2020 skal vi styrke handlekraften, smidigheden og effektiviteten i VIA yderligere. Vi skal holde fokus på kerneopgaven og bruge væsentligt mindre tid på dokumentation og bureaukrati. Vi skal eksperimentere med nye organiseringsformer, som skaber de bedste vilkår for faglig, tværfaglig og strategisk udvikling.

Vi skal øge vores evner til at prioritere og fokusere på de projekter og indsatser, der skaber størst effekt. Vi skal gentænke vores arbejdsmetoder, processer, roller og opgaver for at skabe mest mulig værdi. Blandt andet ved hjælp af data og nye digitale teknologier.