Borgerkorps ved VIAs sundhedsuddannelser i Aarhus

Med inspiration fra University of British Columbia etableres et korps af borgere med erfaring fra sundhedsvæsenet. Formålet er at give de studerende en bedre uddannelse og at styrke samfundets sundhedsydelser.

Det er tanken, at borgere involveres konkret i de sundhedsfaglige uddannelsers tværprofessionelle uddannelseselementer på forskellige måder, så uddannelsesstedet VIA Campus Aarhus N åbnes for nye brugere.

Projektet vil på den ene side have en uddannelsesmæssig betydning, idet studerende gennem teamsamarbejde får forståelse af borgeren som bærer af viden om sammenhæng i sundhedsvæsenet. Hermed skabes mulighed for, at nye samarbejdsløsninger synliggøres; med borger såvel som på tværs af professioner og sektorer.

På den anden side udviser projektet samfundsengagement ved at involvere borgeren konkret i læringsforløb med henblik på at optimere de sundhedsfaglige ydelser i samfundet.

Meget positive erfaringer på University of British Columbia

Erfaringer fra British Columbia er overvældende. På konferencen Patients Voice 2015 berettede projektlederen om, hvorledes man hurtigt fik et korps af 150 engagerede borgere, som blev knyttet til et tværprofessionelt team bestående af studerede fra sundhedsuddannelser i 1½ år.

Borgerne berettede på konferencen om, at de frivilligt gerne deltog for at bidrage til, at sundhedsvæsenets fremtidige professionelle kunne lære at samarbejde patient-/borgercentreret, og studerende fra forskellige uddannelser fortalte, hvordan de gennem borgeren fra uddannelsens start fik et skærpet øje på dennes oplevelse, involvering, og partnerskab. De berettede videre om, hvorledes borgerens tillidsfulde spørgsmål sendte dem i bøgerne.

Forventningerne til projektets resultater er tilsvarende de resultater, der er opnået i Canada, nemlig at de studerende udvikler deres kompetencer i forhold til at arbejde borgercentreret gennem involvering af borgere i konkrete læringsforløb.

Samarbejdspartnere:

  • 80 borgere samt relevante samarbejdspartnere fra praksis i henholdsvis primær og sekundær sundhedssektor
  • Undervisere og studerende på VIA Campus Aarhus C´s sundhedsfaglige uddannelser
  • Del din historie om dit møde med sundhedsvæsenet og vær med til at hjælpe de studerende og fremtidens sundhedspersonale. Læs mere her (pdf).

Kontaktperson:

Ida Lunddahl Bager
Lektor 
T: + 45 87 55 20 27
E: ilb@via.dk