VIADEM - VIA-studerende arbejder frivilligt i udsatte boligområder

Med VIADEM-projektet er VIA i samarbejde med Det Boligsociale Fællessekretariat med til at række ud til borgere i udsatte boligområder. VIADEM mobiliserer studerende til at være frivillige i udsatte boligområder.

Formålet er, at frivillige studerende med deres stærke faglige profil kan være med til at styrke trygheden og trivslen i udvalgte udsatte boligområder i Aarhus. Derudover er formålet at skabe læring, kompetenceudvikling og samfundsengagement blandt de studerende ved at give dem mulighed for at få praksiserfaring som frivillige.

Aktiviteter for beboere i udsatte boligområder

VIADEM-grupper har arbejdet i Bispehaven, Viby Syd og Gellerupparken. Her udvikler og organiserer disse grupper af frivillige studerende aktiviteter for boligområdernes beboere, eller indgår i allerede eksisterende boligsociale aktiviteter. Det planlægges at etablere VIADEM-grupper i yderligere to boligområder.

En styregruppe bestående af ledere fra VIA og Det Boligsociale Fællessekretariat har ansvaret for de overordnede linjer. Derudover har en tværgående projektgruppe til opgave at understøtte og følge VIADEM- grupperne og arbejdet i boligområderne på mere nært hold.

Samarbejdspartnere:

Kontaktperson:

Hanne Sandahl
Uddannelsesleder ved VIA Socialrådgiveruddannelsen i Århus
T: 87 55 33 02
E: hsan@via.dk