Styrket samarbejde med det private erhvervsliv

I de kommende år skal vi styrke og konsolidere VIA som en eftertragtet partner for det private erhvervsliv. Vi skal bygge bro mellem de uddannelser, som traditionelt har rettet sig mod enten det offentlige eller det private arbejdsmarked, så vi matcher samfundsudviklingen, hvor sektorerne flyder mere og mere sammen.

Alle VIAs studerende skal modtage undervisning i entreprenørskab og innovation. Vi skal udvikle flere fleksible uddannelsesforløb målrettet lokale behov for arbejdskraft, og vi skal øge vores fokus på STEM-kompetencer (science, technology, engineering og mathematics) for at bidrage til virksomhedernes teknologidrevne innovation og vækst.

Cases

SNOwman projekt

VIA Erhverv i spidsen for EU-projekt om ar vejlede ejerledede virksomheder

VIA har taget initiativ til et projekt, der er støttet af EU, der skal tilbyde rådgivning til familieejede virksomheder

Studerende inviterer virksomheder

Det private erhvervsliv som mulig karrierevej for ernæringsstuderende

Flere færdiguddannede ved VIA Ernæring & Sundhed får job i den private sektor

VIA styrker samarbejdet med private virksomheder

VIAs direktion har igangsat projekt PPV, der har som mål at styrke samarbejdet med en række strategisk udvalgte virksomheder i region Midtjylland

Hollow Lens

Augmented Reality - Legetøj eller forretning?

Med Augmented Reality har VIA været med til at udvikle en ny teknik, der kan visualisere indviklede systemer

VIA og Viborg kommune samarbejder om ingeniøruddannelse

VIA udbyder ingeniøruddannelse i Viborg, som uddannelsesstation

VIA erhvervsanalyse

Erhvervsanalyse: Store krav til nye medarbejdere

I ’VIA Erhvervsanalysen 2016’ har VIA interviewet topledelsen i 105 virksomheder. 
Internationalisering af virksomheder

Erhvervsudvikling og systemudvikling

Grønne projekter på den arabiske halvø.

I praktik i den private sektor

Virksomheder og studerende på offentligt rettet uddannelse i god kontakt.
Konstruktørernes lederuddannelser

Konstruktørernes lederuddannelse

Skræddersyet uddannelse til bygningskonstruktører.
Partnerskaber med private virksomheder

VIA indbyder virksomheder til partnerskab

Samarbejde på medarbejder- og topniveau.
Resillient renovering på by og bygningsniveau

Resilient renovering på by- og bygningsniveau

Nye helhedsorienterede og tværfaglige uddannelsestiltag.

SkiveDNA - ressourcebank for den åbne skole

Lærerstuderende bidrager til læring i Skive.
Pressalit

Forsknings- og uddannelsessamarbejde med privat erhverv

VIA Sundhed er klar til styrket samarbejde.
Simulationslaboratorium

Sim-lab: Kursusudvikling med udstyrsproducent

Tillidsfuldt samarbejde med perspektiv.
Vejledning om udlandsophold

Vejledning om udlandsophold til VIAs medarbejdere

Alle informationer er samlet ét sted.