VIA Without Limits

Med fokus på fællesskab og samskabelse er indvandrere og flygtninge i Danmark med handicappede unge inviteret til en række aktiviteter. Projektet, der er initieret og udført af studerende på VIAs sundhedsuddannelser i Aarhus, hedder VIA Without Limits.

Formålet er at skabe fokus på de flygtninge og indvandrere med handicap, der opholder sig i Danmark. 

Tilbuddet har til formål at hjælpe familier med handicappede unge til at danne nye fællesskaber med andre samt at give dem viden om og forståelse for synet på handicappede i Danmark og de muligheder, der er til rådighed for handicappede. 

Ideen er, at initiativtagere og deltagere sammen skaber et tillidsfuldt og ligeværdigt miljø, hvor alle føler sig velkomne og ligeværdige og bliver i stand til at lære af hinanden i en anerkendende og tillidsfuld atmosfære. 

Med hjælp fra kommunen, organisationer med fokus på flygtninge, praktiserende læge, sundhedsklinikker, skoler osv. blev der skabt kontakt til potentielle deltagere, og de blev inviteret til at deltage i et socialt fællesskab.

I perioden november 2016 til januar 2017 blev der afholdt fire møder, hvor tre familier deltog. Foredragsholdere kom på besøg, og der blev talt om det at have et handicap og være indvandrer/flygtning i Danmark. Foruden input fra foredragsholderne fik forældrene også selv mulighed for at dele deres refleksioner og fortælle om deres hverdag. 

Derudover blev der arrangeret boldspil, gymnastik og bowling for familierne. Slutteligt var der arrangeret fællespisning, som projektdeltagerne og initiativtagerne selv forberedte. 

Samarbejdspartnere:

  •  Nøglepersoner i sundhedssystemet
  • Aarhus Kommune
  • Møllevangsskolen i Aarhus

Kontaktperson

Katrine Bechsgaard Nielsen
E: 230029@via.dk