Fremtidens uddannelser

Fremtidens arbejdsmarked stiller krav til vores dimittender og dermed til VIA. VIAs uddannelser skal give de studerende en generel digital dannelse såvel som de nødvendige professionsspecifikke digitale kompetencer. Vi skal etablere læringsrum, som afspejler den virkelighed, de møder på det grænsekrydsende arbejdsmarked.

Dannelse og menneskelige kompetencer skal have fornyet fokus. Relationskompetencer i forhold til patienter, borgere, elever, kunder, kollegaer eller samarbejdspartnere bliver kun endnu vigtigere i en virkelighed, hvor teknologien fylder mere.

Cases

Nyt forsøg på ICT engineering skal fastholde svage studerende

Specialhold skal fastholde svage studerende

Et nyt tilbud om specialundervisning skal fastholde studerende, der har dumpet et fag på første semester af ICT Engineering

studieassistenter

Studieassistenter på VIA Læreruddannelse

Studieassistenterne på VIAs Læreruddannelser skal hjælpe de nye studerende, samt støtte underviserne

Sundhedsformidler uden løftede pegefingre

Sundhedsformidler uden løftede pegefingre

Studerende fra campus Viborg bliver sundhedsformidlere og underviser børn og unge i folkeskolen om både tobak og alkohol

Et billede af studerende med videoundervisning

Videomateriale til undervisningen i sygdomslære

Ergoterapeutuddannelser hos VIA samarbejder om en ny måde at tilrettelægge undervisningen på

IRIS connect

Evaluering ved hjælp af video

IRIS Connect er en online platform for evaluering

VIA Vartegn

Kæmpedukke skaber opmærksomhed om udsathed

En otte meter høj marionetdukke, Frøken Vartegn, er bygget af udsatte borgere i samarbejde med studerende fra VIA
VIA lancerer gratis online kurser om demens og Corporate Social Responsibility

Live-streaming af undervisning

Netudgaven af VIA Bioanalytikeruddannelsen livestreamer i høj billed- og lydkvalitet.

Maskine

Makerspaces på VIAs uddannelser

Avanceret udstyr giver studerende mulighed for digital fabrikation og designtænkning.

Studerende sidder rundt om bord og snakker

Netbaseret uddannelse til sygeplejerske

Studerende og vejledere interagerer synkron og asynkron.

Ny ph.d.-strategi for professionshøjskolerne

Samarbejde om nye læringsrum

Pædagogstuderende i samskabelsesprojekter med kommunale institutioner og afdelinger.

To verdensomspændende kursustilbud

Deltagere fra 105 lande på online-kursus hos VIA.