Nyt forsøg på ICT engineering skal fastholde svage studerende

Hør mere om forsøg med specialhold på ingeniøruddannelsen

Specialhold skal fastholde svage studerende

Studerende, der dumper et fag på første semester af ICT Engineering-uddannelsen i Horsens, har større risiko for droppe ud på andet semester. Et nyt tilbud om specialundervisning skal nu fastholde dem på studiet – og spare ressourcer.

Omkring 15 procent af de studerende på første semester af VIAs IT ingeniøruddannelse i Horsens betegnes ”inaktive”, fordi de på andet semester sjældent møder op til undervisningen og derfor optager pladser, de ikke udnytter. Erfaringsmæssigt er det ofte studerende, der har dumpet et bestemt fag på første semester.

Fra efteråret 2017 har uddannelsen samlet disse studerende på et specialhold, hvor de har fået deres eget lokale og egen underviser, som hjælper dem med at læse op på det dumpede fag samt de nye fag. De omtalte studerende følger altså ikke det traditionelle forløb, men går op til den samme eksamen.

Håbet er, at den tætte personlige kontakt til underviseren - som er mulig pga. de små hold og det faste lokale - fastholder de studerende.

Ved at fjerne de inaktive studerende fra de ordinære hold, har uddannelsen kunne skære antallet af hold fra tre til to. I undervisningstimer svarer det til en besparelse på en fuldtidsstilling i et halvt år. Det er en væsentlig besparelse, selv efter at prisen for en timelære til specialholdet er fratrukket.

Om eleverne på specialholdet består eksamen vil vise sig til januar 2018. I givet fald vil de fortsætte på tredje semester på uddannelsens normale forløb.

I videoen ovenfor kan I se uddannelsesleder for ICT Engineering, Stephan Erbs Korsholm, fortælle om initiativet, som er en del af VIAs arbejde med at udvikle nye læringsformer til gavn for alle studerende.