Talentspejderne - mentorprogram for sårbare og skoletrætte 12-15-årige


VIA har medio 2017 indgået en samarbejdsaftale med Landsforeningen Talentspejderne. Talentspejderne har et mentorprogram, der er velafprøvet og dokumenteret velegnet til at hjælpe sårbare og skoletrætte 12-15-årige elever fra 7.-9. klasse med at finde deres talenter og evner samt styrke deres selvværd.

Formålet er at motivere de unge til at passe deres skolegang og starte på en uddannelse efter folkeskolen.

VIA vil opmuntre og tilskynde VIA-studerende til at melde sig som mentorer hos Talentspejderne. De studerende får mulighed for at fungere som gode rollemodeller for unge, som af den ene eller anden årsag har brug for ekstra voksenstøtte. De unge gennemgår et forløb, hvor der arbejdes særligt med deres talenter og evner gennem individuel, personlig træning. For at klæde de studerende på til opgaven skal de gennemgå en mentoruddannelse.

Aktuelt indbefatter samarbejdet uddannelserne i Nørre Nissum, Campus Randers og Campus Silkeborg. På længere sigt skal det udvides til hele Region Midtjylland og VIAs øvrige campusser.

Samarbejdspartnere

Kontaktperson:

Karen Frederiksen
Uddannelseschef i VIA Sundhed
T: 87 55 29 69
E: kafr@via.dk