Udlændinge giver et særligt klima på arbejdspladsen

Inta Kluga
Ineta Kluge.
Praktikanter, også udenlandske, er en del af hverdagen på tegnestuen hos arkitektfirmaet C.F. Møller. Og for senior projektleder Henrik Lund er de også en ret uundværlig del.

- Vi har en pæn succesrate med vores praktikanter, både bygningskonstruktører og arkitekter, og vi får noget ud af de input og den energi, de kommer med. De vil gerne bidrage, er generelt hurtige til at lære og frem for alt er de nysgerrige efter at ville lære noget nyt, siger han.

Mange forskellige udfordringer

I efteråret 2015 havde C.F. Møller også en stol til Ineta Kluge fra bygningskonstruktør-linjen på VIA University College. Den unge kvinde fra Letland havde søgt længe efter en praktikplads, og var glad, da det lykkedes at komme ind hos C.F. Møller i København.

- Jeg frygtede nok lidt at komme til at sidde i et hjørne og kun arbejde med simple opgaver, men sådan var det slet ikke. De viste mig både tillid og ansvar, og jeg fik lov til at arbejde med meget forskellige udfordringer i de godt fem måneder, jeg var der, husker hun.

Henrik Lund supplerer:

- Hos os får praktikanterne lige så meget ansvar, de kan bære, og Ineta Kluge kunne bære en hel del. Hun var god til at tage opgaverne på sig og hurtig og effektiv til at løse dem, siger han.

Blandt de opgaver, hun var med til at løse, var Carlsbergs nye hovedkontor, men også andre og mindre opgaver passerede hendes bord i løbet af praktiktiden.

- Selvfølgelig er der nogle erfaringer, de studerende mangler, når de begynder hos os, men de lærer hurtigt og kommer med ind i hverdagen. Vi har næsten konstant studerende i praktik, også udenlandske, og det fortsætter vi med. C.F. Møller er en international virksomhed med afdelinger i England, Norge og Sverige, og de internationale input kan vi sagtens bruge. Det giver et særligt klima på arbejdspladsen med mange forskellige vinkler på tingene, siger han.

Vant til en anden kultur

I praktiktiden kan man godt klare sig på engelsk, men for at blive fastansat efterfølgende kræver det, at man taler dansk, pointerer projektlederen. -

- På lidt længere sigt risikerer man at blive koblet af fra diskussionerne, hvis sproget ikke er på plads. Det gør også f.eks. kontakt til bygherrer og myndigheder lettere, når du taler dansk. Men som praktikant går det fint på engelsk, siger Henrik Lund.

Én ting er selve sproget, noget andet er de usagte regler.

- Mange af vores udenlandske praktikanter er tydeligvis vant til en anden tone på arbejdspladsen end den danske, hvor vi er meget jævnbyrdige, ikke har det store hierarki og giver medarbejderne en stor frihed. Det skal de vænne sig til, og som arbejdsgiver skal du være opmærksom på den forskel. Men de vænner sig hurtigt til det – og trives med det, siger Henrik Lund.