VIA Efter- og videreuddannelse

- Styrk din karriere med efteruddannelse

Hos os kan du vælge mellem mere end 30 dybt specialiserede, kompetencegivende uddannelser, som klæder dig på til at løse fremtidens udfordringer inden for netop din branche. Drømmer du om at bygge den nyeste viden oven på alt det, du kan i forvejen? Eller om helt at skifte spor i din karriere? Uanset hvad kan du finde eller selv sammensætte det rigtige tilbud hos os.

Om VIA Efter- og videreuddannelse

 • Profil

  VIA Efter- og videreuddannelse videreuddanner professionsbachelorer med høj faglighed og kvalitet.

  Vi udbyder videreuddannelser på diplom- og akademiniveau, som er forankrede i praksis, og som er forsknings- og udviklingsbaserede. Og vi samarbejder med kommuner, institutioner og virksomheder om skræddersyede uddannelsesaktiviteter.

  Vi arbejder inden for disse faglige områder:

  • Sundhed
  • Pædagogik og læring
  • Business, innovation og design
  • Teknologi, byggeri og energi
  • Samfund og sociale forhold
  • Vejledning og beskæftigelse
  • Ledelse og projektledelse
  • Forvaltning og administration

  Vi udvikler og bruger ny viden

  VIA Efter- og videreuddannelse har tre forsknings- og udviklingscentre. Her udvikler og formidler vi ny faglig viden til uddannelserne og til fagfolk i danske institutioner, virksomheder og offentlige myndigheder.

  Vores forskning og udvikling tager udgangspunkt i professionernes arbejdsliv. Vi har et tæt samarbejde med regionen, kommuner, professionshøjskoler, universiteter og andre forskningsmiljøer.

  Tværfagligt samarbejde

  VIA Efter- og videreuddannelses aktiviteter retter sig mod udvikling af professionelle, det arbejde de udfører, og de organisationer, som de arbejder i. Det er derfor en integreret del af de fleste af vores uddannelser og udviklingsaktiviteter at styrke netop det tværprofessionelle og tværfaglige samarbejde, fordi det er sådan at langt de fleste opgaver løses i vores samfund.

  Internationalt perspektiv

  VIA Efter- og videreuddannelse bringer ny viden og forskning i spil vores aktiviteter, og vi samarbejder både nationalt og internationalt for at kunne dette. Vi har internationalt akademisk samarbejde og prioriterer internationale forsknings- og udviklingsprojekter højt.

 • Fakta

  VIA Efter- og videreuddannelser tilbyder uddannelser, kurser, konferencer, gå-hjem-møder og skræddersyede forløb.

  VIA Efter- og videreuddannelse tilbyder mange former for kompetenceudvikling, eksempelvis diplom- og akademiuddannelser, kurser, udviklingsprojekter, konferencer, temadage, netværk, coaching, supervision, evaluering m.m.

  Vi samarbejder med aftagere om at skræddersy uddannelsesaktiviteter, der modsvarer de behov for kompetenceudvikling, som man har i den pågældende organisation.

  Læs mere om VIAs efter- og videreuddannelsesaktiviteter

  Nøgletal for VIA Efter- og videreuddannelse

  • Omsætning: 200 mio. kr.
  • Årsværk (ansatte): 160
  • Studenterårsværk (STÅ): 1.850/Studerende og kursister: 19.000 

  Direktør

  Louise Gade
  T: +45 87 55 19 99
  E: loug@via.dk

 • Forskning og udvikling

  Ny faglig viden bliver brugt i VIAs uddannelser og i danske institutioner, skoler og offentlige myndigheder.

  VIA Efter- og videreuddannelse har tre forsknings- og udviklingscentre med stærke faglige miljøer.

  Her udvikler og formidler vi ny kvalificeret viden til fagfolk i danske institutioner, virksomheder og offentlige myndigheder.

  Vores forsknings- og udviklingsaktiviteter betyder, at vores studerende arbejder med den mest opdaterede viden i løbet af deres uddannelse.

  I alt har 85-90 % af vores medarbejdere været tilknyttet forsknings- og udviklingsaktiviteter. Heraf 14 ph.d.er og tre ph.d.-studerende.

  Tre forsknings- og udviklingscentre

  Læs mere om VIAs arbejde med forskning og udvikling

  Projektstøtteenheden

  Projektstøtteenheden yder support til forsknings- og udviklingsprojekter.

  Fokus er på pre-award fasen. Projektstøtteenheden arbejder blandt andet med identificering af finansieringsmuligheder, kvalificering af ansøgning og ledelse af ansøgningsprocessen.

  Kontakt

  Helle Munkholm Davidsen
  Forsknings- og innovationschef 
  VIA Efter- og videreuddannelse
  T: +45 87 55 29 67
  E: hmda@via.dk

 • Samarbejde

  Et tæt samarbejde med kommuner, institutioner og virksomheder i Region Midt giver vores studerende de kompetencer, arbejdsmarkedet har brug for.

  Vores uddannelser skal altid matche samfundets krav til velfærdsmæssige og teknisk/merkantile opgaver. Derfor har VIA Efter- og videreuddannelse et tæt samarbejde med regionen, kommunerne og en lang række institutioner og virksomheder. En del af disse samarbejder udmønter sig i konkrete partnerskabsaftaler.

  Et samarbejde består ofte i, at vi sammen med for eksempel en kommune udvikler og gennemfører et kompetenceudviklingsprojekt, der matcher de aktuelle udfordringer og politiske beslutninger.

  Vi skaber sammenhæng mellem uddannelse, profession og erhverv. Hos vores samarbejdspartnere møder vi eksterne fagpersoner og eksperter, som med deres viden og kompetencer er med til at sikre kvalitet og relevans i uddannelserne. Vi samarbejder lokalt og globalt. 

  Vores forsknings- og udviklingsaktiviteter sker i samarbejde med:

  • Institutioner
  • Skoler
  • Kommuner
  • Regioner
  • Professionshøjskoler
  • Universiteter
  • Ministerier
  • Internationale forskningsmiljøer.

  Læs mere om VIAs samarbejde med offentlige og private virksomheder

 • International

  VIA Efter- og videreuddannelse satser på internationale partnerskaber med universiteter og private aktører for at styrke den professionelle kompetenceudvikling i vores region. 

  I VIA Efter- og videreuddannelse opfordrer vi vores medarbejdere til at tage på undervisningsophold, studiebesøg eller ”job-shadowing” ved udenlandske partnerinstitutioner.

  Vi har tæt projektsamarbejde med internationale partnere primært i Europa inden for Livslang læring, vurdering og anerkendelse af realkompetence samt e-læring og medier

  Vi har regelmæssig udveksling med Ontario, Canada, for at styrke og udvikle vores faglige miljø indenfor skoleudvikling.

  Vi har et offentlig/privat partnerskab med Iris Connect, England, for at styrke professionel udvikling i Danmark ved hjælp af videobaserede observationsmetoder.

  Projektstøtteenheden

  Projektstøtteenheden yder support til forskning og udviklingsprojekter, nationale såvel som internationale.

  Fokus er på pre-award-fasen. Projektstøtteenheden arbejder blandt andet med at identificere finansieringsmuligheder i nordiske og europæiske programmer og puljer, kvalificering af ansøgninger og ledelse af ansøgningsprocessen.

  Mette K. Østergaard
  Head of Administrations
  T: +45 87 55 18 29 
  E: meki@via.dk

  Læs mere om VIAs internationale arbejde

 • Kontakt

  Du er altid velkommen til at kontakte VIA Efter- og videreuddannelse.

  Du kan finde VIA Efter- og videreuddannelse på de tre adresser, der er nævnt herunder.

  Her gennemfører vi en del uddannelsesaktiviteter, mens andre er placeret i flere af regionens øvrige byer.

  Kompetenceudvikling, der er aftalt med konkrete aftagere, bliver ofte gennemført lokalt.

  VIA Efter- og videreuddannelse
  Campus Aarhus N
  Hedeager 2
  DK – 8200 Aarhus N
  T: +45 87 55 19 00
  E: evu@via.dk

  Find os på Google Maps.

  VIA Efter- og videreuddannelse
  Campus Holstebro
  Gl. Struervej 1
  DK – 7500 Holstebro
  T: +45 87 55 19 00
  E: evu@via.dk

  Find os på Google Maps

  VIA Efter- og videreuddannelse
  Campus Horsens
  Chr. M. Østergaards Vej 4
  DK – 8700 Horsens
  T: +45 87 55 19 00
  E: evu@via.dk

  Find os på Google Maps

  Chefgruppen i VIA Efter- og videreuddannelse

  Louise Gade
  Direktør
  T: +45 87 55 19 99
  E: loug@via.dk 

  Mette K. Østergaard 
  Administrationschef
  T: +45 87 55 18 29 
  E: meki@via.dk

  Helle Munkholm Davidsen
  Forsknings- og innovationschef 
  T: +45 87 55 29 67 
  E: hmda@via.dk

  Områdechefer

  Poul Erik Philipsen
  Pædagogik, børn og unge
  T: +45 87 55 19 91
  E: pep@via.dk

  Kirsten Roelsgaard
  Social- og sundhedsområdet
  T: +45 87 55 18 67
  E: kr@via.dk

  Susanne Søndergaard Hansen
  Ledelse og styring / Innovation og karriere
  T: +45 87 55 18 77
  E: suha@via.dk

  International kontakt

  Mette K. Østergaard 
  Administrationschef
  T: +45 87 55 18 29 
  E: meki@via.dk

  Pressekontakt

  Kiri Kesby 
  Journalist
  T: +45 87 55 14 61
  E: kike@via.dk

  Marianne Iversen
  Journalist
  T: +45 87 55 14 27 
  E: mive@via.dk