VIA Erhverv

- Vi uddanner studerende i tæt samarbejde med danske og internationale virksomheder

VIA Erhverv leverer den viden og de dimittender, der skal skabe fremtidens vækst i erhvervslivet.

Om VIA Erhverv

 • Profil

  VIA Erhverv samler VIAs privatrettede uddannelser i et enkelt hovedområde. Her skaber vi vækst og nye løsninger til erhvervslivet.

  Med etableringen af VIA Erhverv samler vi VIAs privatrettede uddannelser inden for business, engineering og byggeri samt de kreative fag, design, film og animation.

  Vi uddanner de studerende i tæt samarbejde med danske og internationale virksomheder og videninstitutioner.

  Det giver vores studerende den nyeste, handlingsrettede viden, der er forudsætningen for at kunne spotte og udvikle morgendagens vækstområder.

  Forskning og udvikling der kan bruges til noget

  VIA Erhverv er innovator, samarbejdspartner og videninstitution. Vores forskning og udvikling foregår på 'produktionsgulvet'.

  Vi tager udgangspunkt i de behov, vores samarbejdspartnere i erhvervslivet har. På den måde kan vi udvikle og implementere nye løsninger til at skabe vækst og udvikling i virksomhederne.

  Samtidig giver vi lokale virksomheder en unik mulighed for at samarbejde direkte med flere tusinde studerende om projektopgaver, praktikforløb og studiejob.  

  Uddannelser til et globalt arbejdsmarked

  Arbejdet i VIA Erhverv er uden grænser, fordi det forbereder vores studerende på en karriere i et erhvervsliv, der i stigende grad internationaliseres. 

  Vi uddanner til et globalt arbejdsmarked, og en voksende del af vores uddannelser udbydes på engelsk.

  Mange studerende tager i praktik eller på studieophold udlandet. Omkring en tredjedel af vores studerende i Danmark er internationale studerende.

 • Fakta

 • Forskning og udvikling

  VIA Erhverv skaber innovation, udvikling og vækst i erhvervslivet.

  VIA Erhverv forpligter sig til konstant at sikre, at vores uddannelser er gearet til fremtidens krav. Derfor arbejder vi altid på at forbedre vores potentiale som uddannelsesinstitution gennem udvikling og udforskning af vores fagområder.

  Forskning og udvikling foregår i de faglige miljøer, der er tilknyttede vores uddannelser og i vores forsknings- og udviklingscentre.

  VIA Erhverv bidrager aktivt til innovation, udvikling og vækst i erhvervslivet. Alle forsknings- og udviklingsaktiviteter sker i samarbejde med de brancher og arbejdspladser, der typisk ansætter vores studerende efter endt uddannelse.

  Studerende på forkant med udviklingen

  Vores arbejde med forskning og udvikling sikrer, at studerende i VIA Erhverv altid møder nyeste faglige viden i løbet af deres uddannelse.

  Dermed er vores uddannelser hele tiden på forkant med de krav, virksomhederne stiller til deres medarbejdere, og de færdiguddannede kandidater kan til enhver tid matche erhvervslivets behov.

  Både undervisere og studerende deltager løbende i udviklingsarbejdet inden for deres fagområder.

  Forsknings- og udviklingscentre

  Læs mere om VIAs arbejde med forskning og udvikling

  Forskningsprogrammer

  Kontakt

  René Foli
  Uddannelses- og forskningschef
  VIA Design, Business og EUD
  T: +45 87 55 14 47
  E: rfo@via.d

  Lotte Thøgersen
  Uddannelses- og forskningschef
  VIA Engineering
  T: +45 87 55 41 91
  E: lot@via.dk

  Jan Uwe Wolf
  Konstitueret Uddannelses- og forskningschef
  VIA Byggeri
  T: +45 87 55 42 01 
  E: juw@via.dk

  Morten Thorning 
  Centerchef
  VIA Animation Workshop
  T: +45 87 55 49 03
  E: mt@via.dk

  Louis Thonsgaard
  Uddannelses- og forskningschef
  VIA Film & Transmedia
  T: +45 87 55 05 50
  E: ltho@via.dk

 • Samarbejde

  Uddannelserne i VIA Erhverv bliver udviklet i takt med arbejdsmarkedets behov og efterspørgsel.

  VIA Erhverv samarbejder helt tæt med det private erhvervsliv.

  Vi har et stærkt ønske om at klæde vores studerende på til fremtidens arbejdsmarked. Derfor er uddannelserne under stadig udvikling i takt med erhvervslivets behov og efterspørgsel.

  Uddannelser med teoretisk og praktisk ballast

  VIA Erhverv har praksisnære uddannelsesforløb med både teoretisk undervisning og praktikophold på arbejdspladser.

  Praktikken er tilrettelagt med private virksomheder, som vi er i tæt dialog med. Det giver vores studerende og arbejdspladserne de bedste praktikforløb. Samtidig giver samarbejdet faglig kvalitet og relevans i vores uddannelser.

  Sådan kan din virksomhed samarbejde med os

  Et samarbejde med VIA Erhverv giver ny viden, inspiration og ressourcer til din arbejdsplads.

  Vi leverer én hovedindgang til kvalificeret viden, uanset om du vil benytte VIAs ekspertise inden for design, business, engineering, byggeri eller film og animation.

  Læs hvordan du kan samarbejde med VIA

  Uddannelsesudvalg rådgiver VIA

  Alle uddannelser i VIA Erhverv er tilknyttet et uddannelsesudvalg. Her mødes vi med faglige eksperter og repræsentanter fra arbejdspladser i regionen.

  Uddannelsesudvalgene rådgiver VIA om udvikling af uddannelsernes indhold, profil, kvalitet og relevans. Det betyder, at vores studerende altid er godt rustede til de arbejdsopgaver, de skal løse som færdiguddannede.

  Læs mere om VIAs uddannelsesudvalg

  Samarbejde med mode- og livsstilsbranchen

  Et Advisory Board sikrer tæt og konstruktivt samarbejde mellem VIA Erhverv og mode- og livsstilsbranchens erhvervsvirksomheder.

  Advisory Board består af medlemmer fra erhvervsvirksomheder og de relevante faglige organisationer samt repræsentanter fra VIA Erhverv.

  Se medlemmerne i Advisory Board.

  Kontakt

  Hør hvordan din virksomhed kan samarbejde med VIA Erhverv:

  Jonna Pedersen
  Chef for Innovation & internationalisering
  T: +45 87 55 40 13
  E: jop@via.dk

 • International

  VIA Erhverv har integreret det internationale perspektiv i alle uddannelser.

  Studerende ved VIA Erhverv uddanner sig til brancher, der typisk opererer på det globale arbejdsmarked. Derfor er det internationale perspektiv en helt naturlig og integreret del af vores måde at tilrettelægge og udvikle vores uddannelser på.

  Vi har mere end 20 års værdifuld erfaring med internationale studerende og internationalt samarbejde. Vi er stolte af vores omfangsrige internationale engagement.

  Internationalt studiemiljø

  En stigende del af vores uddannelser udbydes på engelsk. Her bliver undervisningen fulgt af både danske og udenlandske studerende.

  Omkring en tredjedel af vores studerende er internationale studerende. Det giver et spændende interkulturelt studiemiljø, hvor internationale netværk og kompetencer bliver udviklet.

  Vi har gæsteundervisere fra hele verden, som vi inviterer til at holde forelæsninger.

  Samtidig får vi besøg af medarbejdere fra partnerinstitutioner, som besøger VIA for at videndele og for at lære mere om vores måde at gøre tingene på. Det bringer international inspiration og udenlandsk viden til vores uddannelser.

  Internationalt samarbejde

  Vi opfordrer alle studerende til at tage i praktik eller på studieophold i udlandet.

  VIA Erhverv samarbejder med en lang række anerkendte uddannelsesinstitutioner i Kina, Australien, Canada, Frankrig, Spanien, Ungarn, Polen, Tyskland og USA.

  Det udmønter sig blandt andet i udvekslingsmuligheder og sommerskoler.

  Vi udvider hele tiden vores partnerskaber i udlandet til gavn for vores studerende og medarbejdere. 

  Jonna Pedersen
  Chef for Innovation & internationalisering
  T: +45 87 55 40 13
  E: jop@via.dk

  Læs mere om VIAs internationale arbejde

 • Kontakt

  Hvis du har spørgsmål til VIA Erhverv er du meget velkommen til at kontakte os. 

  VIA Erhverv
  Hedeager 2
  DK - 8200 Aarhus N
  T: +45 87 55 05 75 
  E: erhverv@via.dk

  Direktør
  Konstantin Lassithiotakis 
  T: +45 87 55 40 11
  E: kl@via.dk

  Chefgruppen i VIA Erhverv

  René Foli 
  Uddannelses- og forskningschef
  VIA Design, Business og EUD
  T: +45 87 55 14 47
  E: rfo@via.dk

  Jonna Pedersen
  Chef for Innovation & internationalisering
  T: +45 87 55 40 13
  E: jop@via.dk

  Annemette Glyngø 
  Sekretariatschef
  T: +45 87 55 43 25
  E: agj@via.dk

  Lotte Thøgersen
  Uddannelses- og forskningschef
  VIA Engineering
  T: +45 87 55 41 91
  E: lot@via.dk

  Lotte Møller Larsen
  Uddannelses- og forskningschef
  VIA Byggeri
  T: +45 87 55 41 05 
  E: loml@via.dk

  Morten Thorning
  Centerchef
  VIA Animation Workshop
  T: +45 87 55 49 03
  E: mt@via.dk

  Louis Thonsgaard
  Uddannelses- & forskningschef
  VIA Film & Transmedia
  T: +45 87 55 05 50
  E: ltho@via.dk 

  Pressekontakt

  Vivian Andersen Voldgaard
  Journalist og kommunikationsrådgiver
  T: +45 87 55 14 36
  E: viav@via.dk

  Søren Munch Terkelsen
  Journalist og redaktør
  T: +45 87 55 14 28
  E: somt@via.dk