VIA Pædagogik & Samfund

- Vi tilbyder uddannelser med stærk forankring i praksis

VIA Pædagogik & Samfund tilbyder pædagogiske, socialfaglige og administrative uddannelser, der har en stærk forankring i praksis, og som er forsknings- og udviklingsbaserede.

Om VIA Pædagogik & Samfund

 • Profil

  VIA Pædagogik & Samfund uddanner professionsbachelorer med høj faglighed og kvalitet.

  Vi tilbyder pædagogiske, socialfaglige og administrative uddannelser, der har en stærk forankring i praksis, og som er forsknings- og udviklingsbaserede.

  Vi udvikler og bruger ny viden

  VIA Pædagogik & Samfund har en række forsknings- og udviklingscentre og programmer. Her udvikler og formidler vi ny faglig viden til gavn for professionerne og uddannelserne. 

  Vores forskning og udvikling tager udgangspunkt i professionernes praksis. Vi har et tæt samarbejde med regionen, kommuner, professionshøjskoler, universiteter og andre forskningsmiljøer. 

  Tværprofessionelt samarbejde

  Vi samarbejder med andre uddannelser for at lære vores studerende at arbejde i tværprofessionelle miljøer. Samarbejdet med andre professioner er vigtigt, for at kunne understørre kvalitet og innovation i de danske velfærdsydelser.

  Internationalt perspektiv

  VIA Pædagogik & Samfund uddanner med et globalt og internationalt perspektiv. Vi udveksler lærerkræfter og studerende med internationale uddannelsesinstitutioner og har et stort internationalt netværk.

  Vi prioriterer internationale forsknings- og udviklingsprojekter højt.

 • Fakta

  VIA Pædagogik & Samfund udbyder professionsbacheloruddannelser, en erhvervsuddannelse, HF og en masteruddannelse.

  Professionsbacheloruddannelser

  Erhvervsuddannelse

  Gymnasial uddannelse

  Masteruddannelse

  Nøgletal

  • Omsætning for højskolen: 440 mio. kr.
  • Ansatte (årsværk): 550
  • Studerende (studenterårsværk, STÅ): 8.500

  Direktør

  Erik Hygum
  T: +45 87 55 35 25
  E: eh@via.dk

 • Forskning og udvikling

  Ny faglig viden bliver brugt i VIAs uddannelser og i danske institutioner, skoler og offentlige myndigheder.

  VIA Pædagogik & Samfund har en række forsknings- og udviklingscentre med stærke faglige miljøer.

  Her udvikler og formidler vi ny kvalificeret viden til fagfolk i danske institutioner, skoler og offentlige myndigheder.

  Vores forsknings- og udviklingsaktiviteter betyder, at VIAs studerende arbejder med den mest opdaterede viden i løbet af deres uddannelse.

  VIA Pædagogik & Samfund har over 120 videnmedarbejdere, der er tilknyttet forsknings- og udviklingsaktiviteter. Heraf omkring 30 ph.d.er og 30 ph.d.-studerende.

  Forsknings- og udviklingscentre

  Kontakt

  Andreas Rasch-Christensen 
  Forsknings- og udviklingschef
  VIA Pædagogik & Samfund 
  T: +45 87 55 17 12 
  E: ar@via.dk

  Læs mere om VIAs arbejde med forskning og udvikling

  Projektstøtteenheden

  Projektstøtteenheden yder support til forsknings- og udviklingsprojekter. Fokus er på pre-award fasen.

  Projektstøtteenheden arbejder blandt andet med at identificere finansieringsmuligheder, kvalificering af ansøgning og ledelse af ansøgningsprocessen.

  Kontakt

  Helle Munkholm Davidsen
  Forsknings- og innovationschef 
  VIA Efter- og videreuddannelse
  T: +45 87 55 29 67
  E: hmda@via.dk

 • Samarbejde

  Et tæt samarbejde med institutioner i regionen giver vores studerende de kompetencer, arbejdsmarkedet har brug for.

  Vores uddannelser skal altid matche samfundets krav til pædagogiske og socialfaglige opgaver.

  Derfor har VIA Pædagogik & Samfund et tæt samarbejde med de arbejdspladser i regionen og kommuner, der typisk ansætter vores studerende efter endt uddannelse.

  Vi skaber sammenhæng mellem uddannelse, profession og erhverv i vores uddannelsesudvalg på alle uddannelser. Her møder vi eksterne fagpersoner og eksperter, som med deres viden og kompetencer sikrer kvalitet og relevans i uddannelserne.

  Læs mere om VIAs uddannelsesudvalg

  Vi samarbejder lokalt og globalt

  Alle forsknings- og udviklingsaktiviteter i Pædagogik & Samfund sker i samarbejde med:

  • Institutioner
  • Skoler
  • Kommuner
  • Regioner
  • Professionshøjskoler
  • Universiteter
  • Ministerier
  • Internationale forskningsmiljøer.

  Læs mere om VIAs samarbejde med offentlige og private virksomheder

 • International

  Vi uddanner studerende med et globalt og internationalt perspektiv.

  VIA Pædagogik & Samfund har stort fokus på international udveksling af studerende og medarbejdere.

  Vores studerende tager i praktik eller på studieophold i udlandet.

  Vi opfordrer vores medarbejdere til at tage på undervisningsophold, studiebesøg eller ”job-shadowing” ved udenlandske partnerinstitutioner.

  Vi har omkring 100 samarbejdsaftaler med institutioner, og vi har partnerinstitutioner i blandt andet Asien og USA.

  Internationalt studiemiljø i VIA

  Flere af vores uddannelser har internationale semestre, hvor undervisningssproget er på engelsk. Her deltager både danske og udenlandske studerende.

  Uddannelserne inviterer også udenlandske gæstelærere til at supplere den danske undervisning.

  Internationale forsknings- og udviklingsprojekter

  Vores internationale projektkontor koordinerer eksternt finansierede udviklingsprojekter. Desuden udfører vi konsulent- og bistandsprojekter i blandt andet Rumænien, Kina, Sydafrika og Georgien.

  Kontakt

  paedsamf.dio@via.dk

  Bjørn Ole Laigaard 
  Leder af Internationalt Kontor
  T: +45 87 55 30 03

  Mette K. Østergaard 
  Administrationschef
  T: +45 87 55 18 29 
  E: meki@via.dk

  Læs mere om VIAs internationale arbejde

 • Kontakt

  Du er altid velkommen til at kontakte VIA Pædagogik & Samfund.

  VIA Pædagogik & Samfund
  Ceres Byen 24 
  DK - 8000 Aarhus C 
  T: +45 87 55 39 55
  E: paedsamf@via.dk

  Erik Hygum
  Direktør, fungerende uddannelseschef Pædagoguddannelsen
  T: +45 87 55 35 25
  E: eh@via.dk

  Chefgruppen i VIA Pædagogik & Samfund

  Elsebeth Jensen
  Uddannelseschef
  Læreruddannelsen
  T: +45 87 55 30 15
  E: ej@via.dk

  Hanne Sandahl
  Uddannelseschef
  Socialrådgiveruddannelsen, Administrationsbachelor
  T: +45 87 55 33 02
  E: hsan@via.dk

  Susanne Tellerup
  Uddannelseschef
  Pædagoguddannelsen
  T: +45 87 55 35 50
  E: sute@via.dk

  Andreas Rasch-Christensen
  Forsknings- og udviklingschef
  T: +45 87 55 17 12
  E: ar@via.dk

  Lars Christian Westh Pedersen
  Administrationschef
  T: +45 87 55 39 60
  E: lcp@via.dk

  Søren Grosen
  VIA Center for Undervisningsmidler
  T: +45 87 55 28 15
  E: sg@via.dk

  Det internationale område

  Bjørn Ole Laigaard 
  Leder af Internationalt Kontor
  T: +45 87 55 30 03
  E: bl@via.dk

  Mette K. Østergaard 
  Administrationschef
  VIA Efter- og videreuddannelse
  T: +45 87 55 18 29
  E: meki@via.dk

  Pressekontakt

  Camilla Marcinkowski
  Journalist og kommunikationsrådgiver
  T: +45 87 55 14 33
  E: cama@via.dk

  Har du spørgsmål til en bestemt uddannelse? Find kontaktoplysninger på alle uddannelser ved VIA Pædagogik & Samfund.