VIA Sundhed

- Vi arbejder for at skabe de bedste sundhedsuddannelser i Danmark

VIA Sundhed ønsker at forny og modernisere den måde, der tænkes videregående sundhedsfaglige uddannelser på i Danmark.

Om VIA Sundhed

 • Profil

  VIA Sundhed uddanner til et arbejdsliv med mennesker og mening.

  VIA Sundhed arbejder for at skabe de bedste sundhedsuddannelser i Danmark - til gavn for de studerende og for samfundet generelt.

  Vi har fokus på innovation, tværprofessionelt samarbejde, kvalitet og internationale perspektiver.

  Sundhedsfaglige uddannelser med teoretisk og praktisk ballast

  Vores uddannelser er rettet mod bestemte erhverv inden for sundhedsområdet i den private og offentlige sektor. De studerende beskæftiger sig med menneskets helbred, sundhed, krop og velvære.

  Alle vores uddannelser er tilrettelagt med både teoretisk og praktisk undervisning. Det betyder, at vores studerende er godt forberedte på det arbejdsliv, de uddanner sig til.

  Praktikken foregår i private og offentlige institutioner, som VIA Sundhed har et tæt samarbejde med. På den måde sikrer vi, at vores uddannelser altid matcher arbejdsmarkedets behov for sundhedsfaglige kompetencer.

  Alle studerende på VIA Sundhed har mulighed for at gennemføre dele af deres uddannelse i udlandet.

  Fælles for vores uddannelser er:

  • Et godt studiemiljø
  • Engagerede undervisere
  • Teori og praktik fra start til slut
  • Vi uddanner til et arbejdsliv med mennesker og mening.
 • Fakta

 • Forskning og udvikling

  VIA Sundhed har et videnskabeligt fagmiljø, hvor udvikling af ny viden styrker uddannelser, professioner og brancher.

  VIA Sundhed har et stærkt fagligt miljø med forsknings- og udviklingscentre og programmer for forskning og innovation inden for sundhedsfaglige områder.

  Vi prioriterer forskning og udvikling højt med udviklingsarbejde på alle uddannelser.

  Vi udvikler og bruger ny viden

  Gennem forskning og udvikling finder vi nye løsninger på aktuelle udfordringer i de sundhedsfaglige uddannelser, professioner og brancher.

  Vores uddannelser benytter nyeste faglige viden og videnskabelige undersøgelser. Det sikrer, at studerende fra VIA Sundhed altid matcher arbejdsmarkedets behov og praksis.

  Studerende og medarbejdere på alle uddannelser har mulighed for at deltage i VIAs sundhedsfaglige forsknings- og udviklingsprojekter.

  Det er en gevinst for de studerende, for uddannelserne og for samfundet generelt.

  Forsknings- og udviklingscentre

  Forsknings- og innovationsprogrammer

  Internationalt forskningssamarbejde

  VIA Sygeplejeforskning er et samarbejde mellem Regionshospitalet Viborg, VIA Sygeplejerskeuddannelsen og Deakin University, Australien.

  Læs mere om VIA Sygeplejeforskning 

  Læs mere om VIAs arbejde med forskning og udvikling

  Kontakt

  Lars Peter Bech Kjeldsen 
  Forsknings- og udviklingschef
  VIA Sundhed
  T: +45 87 55 17 16
  E: lpbk@via.dk

 • International

  VIA Sundhed tilbyder studerende, medarbejdere og samarbejdspartnere en verden af muligheder. 

  VIA Sundhed prioriterer det internationale arbejde højt. Vi ruster studerende og medarbejdere til at håndtere globaliseringens udfordringer og muligheder.

  Vi mener, at samarbejdet med udenlandske uddannelses- og praktikinstitutioner styrker internationalisering af VIAs sundhedsfaglige uddannelser hjemme.

  Internationale udvekslingsophold

  VIA Sundhed samarbejder med anerkendte uddannelsesinstitutioner i Asien, Australien, Canada og en lang række lande i Europa.

  Det betyder, vi kan tilbyde internationale udvekslingshold for studerende og medarbejdere mange steder i verden.

  Samarbejde med udenlandske universiteter

  Internationalt samarbejder vi med flere universiteter i udlandet om sundhedsfaglige uddannelsestilbud:

  • Masteruddannelsen VIA Health Science
  • Deakin University, Australien og Højskolen Buskerud, Norge
  • Læring i simulationslaboratorier
  • Huddersfield University, England og University of Tasmania, Australien
  • VIA Sygeplejeforskning
  • Regionshospitalet Viborg, VIA Sygeplejerskeuddannelsen og Deakin University, Australien

  Samarbejde med Kina

  VIA har i en årrække opbygget samarbejdsrelationer i Kina. Vi har siden 2011 haft kontor i Chengdu i Sichuan-provinsen.

  VIA Sundhed har flere kinesiske uddannelsesprojekter:

  • Uddannelse af personale inden for ældrepleje
  • Uddannelse af personale inden for rehabilitering, demens eller ledelse
  • Uddannelsesforløb i Danmark eller Kina inden for ældrepleje.

  Kontakt

  Karen Frederiksen
  Uddannelseschef
  VIA Sundhed
  E: kafr@via.dk
  T: +45 87 55 29 69

  Læs mere om VIAs internationale arbejde

  Materiale om VIA Sundheds internationale arbejde

 • Samarbejde

  Samarbejdet med institutioner og erhvervsliv sikrer, at vores studerende har de kompetencer, arbejdsmarkedet har brug for.

  VIA Sundhed har et tæt samarbejde med de brancher og institutioner, som ansætter vores studerende efter endt uddannelse.

  Samarbejdet har afgørende betydning for, at vi løbende kan udvikle vores uddannelser, så de altid matcher arbejdsmarkedets behov.

  Uddannelsesudvalg

  Alle uddannelser på VIA Sundhed er tilknyttet et uddannelsesudvalg. Her mødes vi med sundhedsfaglige eksperter og repræsentanter fra sundhedsfaglige arbejdspladser i kommuner, Region Midtjylland og det private erhvervsliv.

  Uddannelsesudvalgene rådgiver VIA om udvikling af uddannelsernes indhold, profil, kvalitet og relevans. Det sikrer, at vores studerende altid er godt rustede til de arbejdsopgaver, de skal løse som færdiguddannede.

  Læs mere om VIAs uddannelsesudvalg

  Samarbejde med praktikinstitutioner

  VIA Sundhed har etableret et særligt forum, hvor vi mødes med repræsentanter fra praktikinstitutioner i Region Midtjylland og alle kommuner i regionen.

  Samarbejdet hedder Klinisk Dialogforum, og her skaber vi sammenhæng og udvikling i den teoretiske og praktiske undervisning i de sundhedsfaglige uddannelser. 

  Læs mere om Klinisk Dialogforum

  Se hvordan du kan samarbejde med VIA

 • Kontakt

  Du er altid velkommen til at kontakte VIA Sundhed.

  VIA Sundhed
  Hedeager 2
  DK-8200 Aarhus N
  E: sundhed@via.dk

  Aase Lydiksen
  Direktør
  T: +45 87 55 29 60
  E: aal@via.dk

  Chefgruppen

  Karen Frederiksen
  Uddannelseschef
  T: +45 87 55 29 69
  E: kafr@via.dk

  Jonna Frølich
  Uddannelseschef
  T: +45 87 55 29 90
  E: jonf@via.dk

  Lars Peter Bech Kjeldsen
  Forsknings og udviklingschef
  T: +45 87 55 17 16
  E: lpbk@via.dk 

  Pressekontakt

  Camilla Marcinkowski
  Journalist og kommunikationsrådgiver
  T: +45 87 55 14 33 
  E: cama@via.dk

  Har du brug for at kontakte en bestemt uddannelse? Find kontaktoplysninger på alle uddannelserne ved VIA Sundhed.