VIA De Studerendes Råd

VIAs studerende engagerer sig i DSR og får medindflydelse på, hvordan VIA og uddannelserne skal udvikle sig.

VIA De Studerendes Råd (DSR) er en studenterpolitisk organisation. Den repræsenterer og varetager de studerendes interesser af både faglig, studenterpolitisk og social karakter.

VIA ønsker, at de studerende engagerer sig ved at deltage aktivt i råd og udvalg. Det giver medindflydelse, og de studerende er med til at udvikle deres uddannelser og i det hele taget præge dagligdagen i VIA.

VIA De Studerendes Råd, uddannelsesudvalg og studieråd er tre formelle organer, hvor VIAs studerende er repræsenteret.

 

DSR har følgende opgaver:

  • At vælge to repræsentanter til VIAs bestyrelse
  • At yde sparring og refleksionsgrundlag for de emner/sager, der bliver vendt i bestyrelsen
  • At stille spørgsmål til bestyrelsen og fungere som de studerendes talerør til den øverste ledelse
  • At udarbejde visioner for DSR.

For at de studerende er repræsenteret så godt som muligt, er DSR etableret ud fra en model med flere niveauer.

Hver uddannelse har, eller har ret til, deres eget lokale DSR. På de fleste campusser er der også oprettet et Campus-DSR, som samler uddannelsernes DSR'er på campussen.

 

Kontakt DSR

Formand
Cristian Russu
E: 144036@via.dk

Næstformand
Inge Lundin Bech
E: 237682@via.dk

 

Vedr. tilskud til studerendes råd på videregående uddannelsesinstitutioner 2016

VIA har fået 131.112 kr. af Uddannelses- og Forskningsministeriet som ”Tilskud til studerendes råd på VIA University College 2016”. De er en del af en pulje på i alt 1,7 mio. kr. som fordeles mellem alle videregående uddannelser i Danmark. Midlerne skal fordeles efter objektive kriterier.

Læs fordelingskriterierne og den konkrete tilskudsfordeling, der skal offentliggøres på hjemmesiden, her.