Efter- og videreuddannelsesrådet

Efter- og videreuddannelsesrådet vurderer løbende udbyttet og effekten af VIAs aktiviteter.

VIA Efter- og videreuddannelse er tilknyttet et rådgivende organ, der drøfter strategiske og tværgående spørgsmål om efteruddannelse.

Efter- og videreuddannelsesrådet vurderer løbende aktiviteter i VIA Efter- og videreuddannelse, deres relevans og faglige kvalitet.

Medlemmer i Efter- og videreuddannelsesrådet

Efter- og videreuddannelsesrådet er nedsat af VIAs bestyrelse. Rådet består af 15 medlemmer, der repræsenterer det offentlige og private arbejdsmarked samt faglige eksperter med indsigt i efteruddannelsesområdet.

Se rådets mødeplan med dagsordener og referater

 

Udpeget af   

Medlemmer 

Region Midtjylland

 

 

HR-chef Ditte Hughes,
Koncern HR
E: Ditte.Hughes@stab.rm.dk
T: +45 87 28 54 80

 

Kommunerne i Region Midtjylland (kommunekontaktrådet) 

 

 

Direktør for Børn og Unge
Rasmus Møller,
Favrskov Kommune
E: rmo@favrskov.dk
T: +45 89 64 31 01

Direktør for Børn og Skole
Michael Maaløe
Randers Kommune
E: michael.maaloe@randers.dk
T: + 45 51 18 54 40


FTF-Midtjylland

 

 

Bestyrelsesmedlem
Rikke Gierahn Andersen
FTF Midtjyllands bestyrelse
E: riga@dlf.org
T: +45 27 26 88 02

Ledelseskonsulent
Michael Tøttrup
E: mit@prosa.dk
T: +45 87 30 14 03

Ingeniørforeningen IDA 

  Dion Nielsen

TekSource
E: dion.nielsen@stofanet.dk

SMV
 

Direktør 
Henrik B. Hansen
VVS-firmaet Carl C Hansen
E: henrik@carlc.dk
T: +45 21 94 77 39

 

RAR Vestjylland
  Rådsformand
John Hermansen
RAR Vestjylland
E: joh@sbk.dk
T: +45 40 51 77 16

Medlemmer, udpeget af VIAs bestyrelse

 

 

Lektor - associate professor
Peder Østergaard
Aarhus Universitet
E: postergaard@econ.au.dk
T: +45 26 79 85 54

Dir. Job & Velfærd
Mette Andreassen
Viborg Kommune
E: mean@viborg.dk
T: +45 51 27 31 22

HR chef
Michael Stubbe
Kamstrup
E: stu@kamstrup.dk
T: +45 89 93 15 15

HR-chef
Jannie Højer
Kvadrat
E: jaho@kvadrat.dk

 

Studerende udpeget af EVU
 

Medarbejder på Socialpædagogisk opholdssted i Vestjylland
Thomas Merrild Broholm
E: hedegaard7@icloud.com

 

Medarbejdere ved VIAs efter- og videreuddannelser
  Lektor – Ledelse og Organisationsudvikling
Jan Grønnebæk
VIA University College
E: jag@via.dk
T: +45 87 55 19 83

Adjunkt Pædagogik, Læring og Vejledning
Ane Wolfsber
VIA University College
E: anew@via.dk
T: +45 87 55 01 65

Medlemmer af sekretariat

 

 

Dekan – Ledelse og Vækst
Susanne Søndergaard Hansen
VIA University College
E: suha@via.dk
T: +45 87 55 18 77

Dekan – Pædagogik og CFU
Poul Erik Philipsen
VIA University College
E: pep@via.dk
T: +45 87 55 19 91

Dekan – Social, sundhed og beskæftigelse
Kirsten Roelsgaard
VIA University College
E: kr@via.dk
T: +45 87 55 18 67

 

Sekretær for rådet
Maria Kiilerich Andersen
VIA University College
E: mkan@via.dk
T: +45 87 55 20 97