Efter- og videreuddannelsesrådet

Efter- og videreuddannelsesrådet vurderer løbende udbyttet og effekten af VIAs aktiviteter.

VIA Efter- og videreuddannelse er tilknyttet et rådgivende organ, der drøfter strategiske og tværgående spørgsmål om efteruddannelse.

Efter- og videreuddannelsesrådet vurderer løbende aktiviteter i VIA Efter- og videreuddannelse, deres relevans og faglige kvalitet.

Medlemmer i Efter- og videreuddannelsesrådet

Efter- og videreuddannelsesrådet er nedsat af VIAs bestyrelse. Rådet består af 15 medlemmer, der repræsenterer det offentlige og private arbejdsmarked samt faglige eksperter med indsigt i efteruddannelsesområdet.

Se rådets mødeplan med dagsordener og referater

Enhed   

Medlem 

Region Midtjylland

 

 

Afdelingschef Ditte Hughes, Koncern HR
E: Ditte.Hughes@stab.rm.dk
T: +45 87 28 54 80

Kommunerne i Region Midtjylland (kommunekontaktrådet) 

 

 

Direktør for familie og kultur Ole Pedersen,
Lemvig Kommune
E: ole.pedersen@lemvig.dk
T: +45 96 63 13 61

Direktør for Børn og Skole
Hans Minor Vedel
Randers Kommune
E: hmv@randers.dk
T: + 45 89 15 19 25


Det Regionale Beskæftigelsesråd

 

 

Adm. direktør John Hermansen, SBK Scandinavia A/S
E: joh@sbk.dk  
T: +45 40 51 77 16

FTF-Midtjylland

 

 

Rikke Gierahn Andersen, Aarhus Lærerforening
E: rga@aarhus.dk
T: +45 23 37 30 28

Ledelseskonsulent Michael Tøttrup
E: mit@prosa.dk
T: +45 87 30 14 03 /
+45 28 88 12 48

Ingeniørforeningen IDA 

 

Uddannelsesleder Uffe Stæhr, VIA Engineering
E: ufst@via.dk
T: +45 87 55 40 33

Medarbejderne i VIAs Efter- og videreuddannelse
 

 

Adjunkt Ina Rathmann 
E: indr@via.dk
T: +45 87 55 19 54

Lektor Tina Andersen
E: tian@via.dk
T: +45 87 55 18 64

Studenterrepræsentant

Chefkonsulent Tenna Ernst, Skanderborg Kommune
E: tenna.ernst@skanderborg.dk  

Medlemmer, udpeget af VIAs bestyrelse

 

 

Ét medlem med forskningsbaseret viden om efter- og videreuddannelse:

Prodekan for uddannelse Peder Østergaard, School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet (formand for rådet),
E: ps@asb.dk
T: +45 26 79 85 54

Tre medlemmer fra VIAs professionsområder med særlig indsigt i efter- og videreuddannelsesspørgsmål:

Direktør for Børn og Unge
Rasmus Bak-Møller, Favrskov Kommune
E: rmo@favrskov.dk 
T: +45 41 85 74 74

HR chef Michael Stubbe, Kamstrup
E: stu@kamstrup.dk
T: +45 40 81 97 20

Afdelingsformand Tonni Nørgaard, Teknisk landsforbund
E: tonnikrat1@gmail.com
T: +45 29 64 13 80

Sekretariat

 

 

Direktør Louise Gade,
VIA Efter- og videreuddannelse
E: loug@via.dk
T: +45 87 55 19 99

Områdechef Poul Erik Philipsen,
VIA Efter- og videreuddannelse
E: pep@via.dk
T: +45 87 55 19 91

Ledelsessekretariatet
Malte Sandvej Thomsen,
VIA Efter- og videreuddannelse
E: msat@via.dk
T: +45 87 55 18 26