1.471 nye studerende hos VIA i det midt- og vestjyske

1471-nye-studerende-hos-via-det-midt-og-vestjyske
Optaget i det midt- og vestjyske er 10 procent større end i fjor og beviser, at mange unge gerne vil uddanne sig uden for de største byer. Foto: Arkiv
Spændingen bliver i dag – den 28. juli – udløst for de unge, der har søgt ind på en videregående uddannelse. De, der får afslag, kan søge ledige studiepladser – blandt andet på de nye uddannelsesstationer i Holstebro til lærer og ingeniør. Der er allerede fuldt hus på mange uddannelser.

1.471 unge mennesker får i dag at vide, at de er blevet optaget på en ønsket uddannelse hos professionshøjskolen VIA University College i Holstebro, Herning, Viborg, Skive og Nørre Nissum. 

Ansøgerne til alle VIAs godt 40 uddannelser i Region Midtjylland har siden midnat kunnet logge ind på VIAs optagelsesportal og se, om de er optaget. 

Optaget i det midt- og vestjyske er 10 procent større end i fjor og beviser, at mange unge gerne vil uddanne sig uden for de største byer. 

Eksempelvis har læreruddannelsen i Skive i år optaget p.t. 57 nye studerende mod 48 på samme tidspunkt i fjor, og der forventes et efteroptag i den kommende tid. 

Læreruddannelsen i Nørre Nissum har optaget 76 nye studerende mod 47 samtidig sidste år. Her hører det dog med til historien, at nogle af de 76 optagne ikke kommer til at gennemføre hele læreruddannelsen i Nørre Nissum. Optaget på læreruddannelsen i Nørre Nissum inkluderer nemlig fra i år også studerende, der vælger at tage en del af læreruddannelsen på VIAs nye uddannelsesstationer i Holstebro og Randers. 

Mange uddannelser er fyldt op 

I alt har VIAs uddannelser i Holstebro, Herning, Viborg, Skive og Nørre Nissum i år modtaget 4.683 ansøgninger.

Dertil kommer 1.505 ansøgninger samlet til VIAs uddannelser i Silkeborg og Ikast. I Silkeborg er der optaget 197 nye studerende, og 118 i Ikast.

Totalt har VIA i år modtaget 19.331 ansøgninger til sine over 40 forskellige uddannelser i region Midtjylland, og 5.821 er blevet optaget.

Optaget betyder, at mange af VIAs uddannelser allerede er fyldt helt op. Det gælder blandt andet uddannelserne på Campus Holstebro til socialrådgiver, fysioterapeut og ergoterapeut. På den del uddannelser er der nemlig et politisk bestemt loft over, hvor mange der må optages.

Positive udsigter for lokale uddannelsesstationer

Alt tyder på, at planerne om to nye uddannelsesstationer på Campus Holstebro efter sommerferien, bliver ført ud i livet. Der er tale om én uddannelsesstation for læreruddannelsen og én for VIAs spritnye uddannelse til produktionsingeniør. Det vil altså sige, at alt i sol, måne og stjerner tyder på, at der fremover også bliver uddannet lærere og ingeniører i Holstebro.

Hvor mange studerende, der kommer til at gå på de nye vestjyske uddannelsesstationer, ved VIA først om et par uger efter dialog med ansøgerne. Målet med uddannelsesstationerne er at imødekomme de lokale rekrutteringsproblemer, der i dag medfører mangel på lærere og ingeniører i lokalområdet.

Der er stadig ledige studiepladser at søge på de to nye uddannelsesstationer i Holstebro. En liste over alle uddannelser med ledige studiepladser kan ses på VIAs hjemmeside.

Søg alternative muligheder

Hvis man ønsker en af de ledige studiepladser, anbefaler VIA at være hurtig på aftrækkeren. Studievejledere sidder klar til at behandle de ansøgninger, der kommer ind de kommende uger. 
Erfaringsmæssigt får VIA frem til studiestart i august-september et par hundrede ekstra studerende som efteroptag. Der er primært tale om ansøgere, der fik afslag på de uddannelser, de søgte i første omgang, eller som ikke nåede at søge inden ansøgningsfristen. 

”I stedet for at miste modet vil jeg opfordre de unge, der har fået afslag, til at være åbne over for alternative muligheder og eksempelvis søge optagelse på en anden geografisk lokation end ens første prioritet. Der er masser af eksempler på, at man sagtens kan blive rigtig glad for en uddannelse eller et uddannelsessted, der ikke i udgangspunktet var det foretrukne,” siger Kirsten Bundgaard, der er professionshøjskoledirektør for VIA University College og campusdirektør for Campus Holstebro. 

For ansøgere, der har brug for at blive mere afklarede for at træffe et studievalg, er der mulighed for at kontakte VIAs studievejledere og at finde inspiration på VIAs blog ’dinstudievej.dk’.
På landsplan har 89.700 unge i år søgt ind på en videregående uddannelse i Danmark. 

VIA er drivkraft for vækst og innovation

Professionshøjskoledirektør Kirsten Bundgaard glæder sig over, at VIA igen i år har udsigt til at få fuldt hus på langt de fleste af sine godt 40 uddannelser i Region Midtjylland. 

”VIAs mål er at sikre høj uddannelseskvalitet og at imødekomme arbejdsmarkedets efterspørgsel på professionsbachelorer til både den offentlige og private sektor. Med mange studerende på vores uddannelser sikrer vi kvalificeret arbejdskraft, som kan være med til at sikre vækst i erhvervslivet og udvikling af den offentlige sektor,” påpeger Kirsten Bundgaard.

Hun understreger, at VIA til fulde indfrier de målsætninger for professionsbacheloruddannelserne, som regeringen lancerede i foråret.

”Vi arbejder hele tiden på at højne det faglige niveau på uddannelserne, at få de studerende til at øge studieintensiteten og altså bruge en fuld arbejdsuge på studiet samt på at sikre, at de studerendes kompetencer efter endt uddannelse tilfredsstiller arbejdsmarkedets behov nu og i fremtiden. Eksempelvis har vi i år sammen med landets øvrige professionshøjskoler vedtaget en handleplan med ti ambitioner for at udvikle læreruddannelsen til at være endnu bedre. For os er det afgørende, at så mange af vores dimittender som overhovedet muligt kommer direkte ud i job, og heldigvis er der høj beskæftigelse på langt de fleste af professionshøjskolernes uddannelser,” fastslår Kirsten Bundgaard. 

Kåret for at være mest entreprenant

Kirsten Bundgaard tilføjer, at VIA også har fokus på innovation og entreprenørskab i både sine offentligt- og privatrettede uddannelser samt i sin strategi. På den baggrund kårede Fonden for Entreprenørskab i maj VIA som Danmarks mest entreprenante uddannelsesinstitution 2018.

Professionsbacheloruddannelsernes dna er, at de studerende arbejder i en vekselvirkning mellem teori og praksis, så det, de lærer på uddannelsen, kan bruges fra dag ét på arbejdspladsen. Derfor er uddannelserne meget målrettede, operationelle og praksisnære – blandt andet med indbyggede praktikperioder.

Uddannelserne hos VIA og landets øvrige professionshøjskoler bygger samtidig på den seneste forskningsviden og udvikler løbende nye læringsformer.

Pressekontakt for yderligere information

Kirsten Bundgaard, professionshøjskoledirektør ved VIA University College
Mobil: 87 55 10 18
E-mail: kibu@via.dk
Kiri Kesby, journalist i VIAs kommunikationsafdeling
Mobil: 87 55 14 61 / 20 49 90 30
E-mail: kike@via.dk