1.505 ansøgninger til VIAs uddannelser i Silkeborg

VIA Silkeborg
Campus Silkeborgs tre uddannelser har endnu engang modtaget mange ansøgninger.                 Foto: Arkiv
Campus Silkeborg er igen populær, når de unge søger videregående uddannelser på VIA University College.

VIA University College har i år modtaget i alt 19.925 ansøgninger til sine 45 forskellige uddannelser i Region Midtjylland. I Silkeborg har VIA fået 1.505 ansøgninger – svarende til 4,4 procent flere end i 2016. Der var ansøgningsfrist i dag den 5. juli kl. 12.00.

Med årets høje antal ansøgninger kan Danmarks største professionshøjskole allerede nu konstatere, at der vil blive fyldt op på næsten alle stole på langt de fleste af institutionens 45 forskellige uddannelser efter sommerferien.

VIA forventer i 2017 at optage godt 6.500 nye studerende. Ansøgerne får den 28. juli besked på e-mail og i e-boks, om de er blevet optaget på deres drømmeuddannelse.

Rektor for VIA University College, Harald Mikkelsen, glæder sig over den fortsat meget store søgning til VIAs uddannelser.

”Det er især positivt, at der er massiv søgning til både VIAs offentligt- og privatrettede videregående uddannelser. Det er jo afgørende med veluddannede medarbejdere som drivkraft til både at understøtte vækst i erhvervslivet og til at udvikle den offentlige sektor innovativt,” siger Harald Mikkelsen og tilføjer:

”Den store søgning til VIA gennem både kvote 1 og 2 beviser, at mange er tiltrukket af professionsbacheloruddannelserne, som bygger bro mellem læring og handling ved at veksle mellem undervisning og praktikperioder på arbejdspladser, og som giver mulighed for at sætte aftryk på samfundet.”

VIA Campus Silkeborg oplever igen fremgang

På VIAs campus i Silkeborg er der fremgang at spore, da de tre uddannelser campussen favner, pædagog-, folkeskolelærer- og sygeplejerskeuddannelsen, går frem med 4,4 procent i forhold til 2016 i det samlede antal af ansøgninger. De ansøgninger der specifikt har Campus Silkeborg som 1. prioritet, kaldet 1. prioritetsansøgninger, stiger med 12,1 procent i forhold til sidste år.

Folkeskolelæreruddannelsen har samlet set modtaget 405 ansøgninger mod 376 sidste år, hvilket svarer til en stigning på 7,7 procent.

Sygeplejerskeuddannelsen kan notere en fremgang fra 734 sidste år til 768 ansøgninger i år. Procentmæssigt giver det en stigning på 4,6 procent, mens antallet af 1. prioritetsansøgninger stiger med 24,5 procent - fra 110 til 137.

Campus Silkeborg tæller ligeledes pædagoguddannelsen i Ikast, og her er kurven også opadgående. I forhold til 2016 har uddannelsen nemlig modtaget 17,9 procent flere 1. prioritetsansøgninger, hvilket også svarer til en stigning fra 140 til 165 modtagne ansøgninger.

Nært studiemiljø kendetegner Campus Silkeborg

Campus Silkeborg er VIAs næstmindste med sine 1.240 studerende, og byder derfor på et hyggeligt og nært studiemiljø. I Silkeborg læser folkeskolelærer- og sygeplejerskestuderende og det nære studiemiljø skaber ligeledes en tæt relation mellem de studerende og underviserne på begge uddannelser.

360 af de 1.240 studerende går på pædagoguddannelsen, der ligger i Ikast. Her har man arbejdet meget med studiemiljøet de seneste år, mens uddannelsens arbejdsmetoder ligeledes er videreudviklet i en mere innovativ retning. Det har været medvirkende til, at de studerende har et godt kendskab til både hinanden og underviserne.

Ikast by arbejder ligeledes tæt sammen med uddannelsen, når der skal afsættes praktikpladser, og derfor bliver mange studerende i byen under praktikperioden.

 

Overblik Campus Silkeborg 2017 (tallene fra 2016 i parentes)


Sygeplejerskeuddannelsen:

Samlet antal ansøgninger: 768 (734)
Antal ansøgninger med 1. prioritet i Silkeborg: 137 (110)
Samlet antal studiepladser: 90 

 

Pædagoguddannelsen:

Samlet antal ansøgninger: 332 (332)
Antal ansøgninger med 1. prioritet i Ikast: 165 (140)
Samlet antal studiepladser: 118

 

Folkeskolelæreruddannelsen:

Samlet antal ansøgninger: 405 (376)
Antal ansøgninger med 1. prioritet i Silkeborg: 122 (128)
Samlet antal studiepladser: 180

 

Pressekontakt for yderligere oplysninger:

Rektor for VIA University College, Harald Mikkelsen
T: +45 87 55 10 01
E: hm@via.dk

Prorektor hos VIA University College, Peter Friese
T: +45 87 55 10 12
E: pf@via.dk

Kristine Buus Johansen, Uddannelsesleder for pædagoguddannelsen i Ikast
T: +45 87 55 37 45
E: krbj@via.dk

Jacob Bøgen Clausen, VIAs kommunikationsafdeling
T: +45 87 55 14 65
E: jbcl@via.dk

Se også www.via.dk

 

Hvad er kvote 1 og 2?

Antallet af ansøgninger til VIAs uddannelser omfatter kvote 1- og kvote 2-ansøgninger samlet.

I kvote 1, som hvert år har ansøgningsfrist den 5. juli kl. 12.00, bliver ansøgerne udelukkende vurderet på basis af deres karaktergennemsnit fra gymnasiet.

I kvote 2 er det en samlet bedømmelse af karakterer og livserfaringer fra eksempelvis jobs, højskoleophold, rejser og frivilligt arbejde, der afgør, om ansøgerne bliver optaget på de uddannelser, de har søgt ind på. Der er hvert år ansøgningsfrist gennem kvote 2 den 15. marts kl. 12.00.

Alle kvote 1- og kvote 2-ansøgere får den 28. juli besked på e-mail og i e-boks, om de er blevet optaget på deres drømmeuddannelse.

 

Fakta om VIA University College

  • VIA er Danmarks største professionshøjskole med 18.600 studerende og 2.100 medarbejdere.
  • VIA udbyder 45 forskellige professionsbacheloruddannelser til blandt andet ingeniør, lærer, pædagog, designer, sygeplejerske, bygningskonstruktør, filmanimator, socialrådgiver, fysioterapeut og bioanalytiker.
  • VIA har campusser med flere uddannelser under samme tag i syv byer i Region Midtjylland. Campusserne ligger i Aarhus, Horsens, Randers, Silkeborg, Viborg, Herning og Holstebro. Dertil kommer enkelt-uddannelser i Nørre Nissum, Skive, Ikast og Grenå.
  • VIA er kåret som Danmarks mest entreprenante uddannelsesinstitution af Young Entreprise.
  • VIA har 18 videncentre, der beskæftiger sig med praksisrettet forskning, udvikling og innovation. Aktiviteterne foregår i tæt samarbejde med virksomheder, offentlige institutioner og organisationer.
  • VIA har fokus på det internationale område gennem blandt andet uddannelseseksport, udenlandske studerende på VIAs uddannelser og danske VIA-studerende på praktik- og studieophold i udlandet. 
  • VIA samarbejder tæt med virksomheder, offentlige institutioner, organisationer og andre interessenter i ind- og udland. Samarbejdet vedrører blandt andet udvikling af uddannelser, forskningsprojekter og studentermobilitet.
  • VIA er Nordens største udbyder af efter- og videreuddannelse gennem bl.a. kurser, akademiuddannelser, diplomuddannelser og skræddersyet kompetenceudvikling. 

    Læs mere om VIA University College på www.via.dk