1.796 nye studerende hos VIA i Midt- og Vestjylland

1796 nye studerende hos VIA i Midt- og Vestjylland
VIA har netop tilbudt 1.796 unge en studieplads i Herning, Holstebro, Viborg, Nørre Nissum, Skive, Silkeborg og Ikast. Foto: Arkiv. 
VIA har netop tilbudt 1.796 unge en studieplads i Herning, Holstebro, Viborg, Nørre Nissum, Skive, Silkeborg og Ikast. Tallet er på niveau med optaget i fjor, og der er stadig ledige studiepladser at søge for blandt andet unge, der får afslag.

1.796 unge mennesker får i dag – den 26. juli – at vide, at de er blevet optaget på en ønsket uddannelse hos professionshøjskolen VIA University College i henholdsvis Herning, Holstebro, Viborg, Nørre Nissum, Skive, Silkeborg og Ikast. 

Siden midnat har de i alt 18.658 ansøgerne til uddannelserne hos VIA kunnet logge ind på VIAs optagelsesportal og se, om de er optaget. Der har derfor været livlig aktivitet på portalen hele natten igennem – og er det fortsat nu. 

Optaget i Midt- og Vestjylland er stort set identisk med sidste år, hvor optaget var 1.786 nye studerende.

I alt har VIA i år optaget 6.023 på sine mere end 40 forskellige professionsbacheloruddannelser i region Midtjylland. Det er det højeste optag hos VIA de seneste fem år.

På landsplan er optaget hos de videregående uddannelsesinstitutioner i år på 65.714 nye studerende, hvilket er én procent flere end i 2018.

Ekstra stole på sygeplejerskeuddannelsen

Det øgede optag i Midt- og Vestjylland skyldes blandt andet, at VIAs spritnye uddannelse i Herning til bachelor i skat kommer godt fra start med 23 optagne indtil videre – og formentlig endnu flere inden studiestart.

Desuden er antallet af studiepladser og dermed optaget på sygeplejerskeuddannelsen i både Holstebro, Viborg og Silkeborg øget med i alt 52 pladser – efter godkendelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet og for at imødekomme den mangel på sygeplejersker, som sygehusene og kommunerne oplever. 

Andre uddannelser hos VIA i det midt- og vestjyske, der har øget optaget i år, er eksempelvist bygningskonstruktøruddannelsen i Holstebro og uddannelserne på Campus Herning til materialeingeniør og designer.

Der er ledige studiepladser at søge

En række uddannelser i det midt- og vestjyske kan allerede nu melde ’alt optaget’. Men der er også uddannelser, der stadig har ledige studiepladser at søge. Det gælder blandt andet uddannelserne til ergoterapeut i Holstebro, pædagog i Holstebro og Ikast, lærer i Silkeborg, Skive og Nørre Nissum samt professionsbachelor i offentlig administration i Viborg. 

”Vi håber især på flere ansøgere til læreruddannelsen, da der lokalt er mangel på læreruddannede,” understreger prorektor Louise Gade, der er den øverst ansvarlige for alle VIAs uddannelser. 

Hun fortæller, at VIA vil fortsætte sin nye uddannelse til produktionsingeniør på Campus Holstebro for at imødekomme efterspørgslen på flere ingeniører hos det lokale erhvervsliv.

Uddannelsen til produktionsingeniør på Campus Holstebro etablerede VIA sidste år som en såkaldt uddannelsesstation. Hvor stort holdet bliver i år, er der endnu ikke overblik over, da de studerende, der ønsker at gå på uddannelsesstationen til ingeniør i Holstebro, rent organisatorisk skal søge ind på produktionsingeniøruddannelsen i Horsens.

Lad være med at miste modet

”I VIA har vi hvert år et efteroptag frem til studiestart i august-september på flere hundrede studerende. Der er primært tale om ansøgere, der fik afslag på de uddannelser, de søgte i første omgang, eller som ikke nåede at søge inden ansøgningsfristen. Med efteroptaget forventer vi at få fuldt hus på rigtig mange af VIAs uddannelser,” siger Louise Gade. 

Hun opfordrer de unge, der har fået afslag på deres søgte uddannelser i første omgang, til at være åbne over for alternative uddannelsesmuligheder.

”Frem for at miste modet vil jeg anbefale de, der har fået afslag, at være nysgerrige på andre uddannelser, der ikke lige var førsteprioriteten. Der er masser af eksempler på, at man sagtens kan blive rigtig glad for en uddannelse, der ikke i udgangspunktet var den foretrukne”.

Louise Gade understreger, at der er mange veje til at blive godt uddannet, og at det er vigtigt med kvalificeret arbejdskraft til både det offentlige og private erhvervsliv.

Listen med alle VIAs ledige studiepladser kan ses på VIAs hjemmeside – via.dk/ledige-pladser

VIAs studievejledere sidder klar

Hvis man ønsker en af de ledige studiepladser, anbefaler VIA at være hurtig på aftrækkeren med at søge. 

I dag og i de kommende uger sidder studievejledere klar ved telefonerne i VIA for at besvare spørgsmål og hjælpe unge, der har fået afslag på at komme ind på deres søgte uddannelser, til at finde alternativer. Studievejlederne behandler også de ansøgninger, der kommer ind de kommende uger.  

Ud over at kontakte VIAs studievejledere er der inspiration at finde på VIAs blog ’dinstudievej.dk', som er skabt for at hjælpe de unge til at blive mere afklarede til at træffe et studievalg.

Pressekontakt for yderligere information:

Louise Gade, prorektor og den øverst ansvarlige for alle uddannelserne ved professionshøjskolen VIA University College
Mobil: 87 55 19 99
E-mail: loug@via.dk

Kiri Kesby, journalist i VIAs kommunikationsafdeling
Mobil: 87 55 14 61 / 20 49 90 30
E-mail: kike@via.dk

Se oversigt over ledige studiepladser her