1.927 ansøgninger til VIAs uddannelser på Campus Holstebro

VIA University College har i år modtaget i alt 19.925 ansøgninger til sine 45 forskellige uddannelser i Region Midtjylland. 
På Campus Holstebro har VIA fået 1.927 ansøgninger – svarende til 4,9% færre end i 2016. Nedgangen i 1. prioritets-ansøgere var dog kun på 1,6%.

Der var ansøgningsfrist i dag den 5. juli kl. 12.00.

Med det store antal ansøgninger kan Danmarks største professionshøjskole allerede nu konstatere, at der vil blive fyldt op på næsten alle stole på langt de fleste af institutionens 45 forskellige uddannelser efter sommerferien. 

VIA forventer i 2017 at optage godt 6.500 nye studerende. Ansøgerne får den 28. juli besked på e-mail og i e-boks, om de er blevet optaget på deres drømmeuddannelse.

Rektor for VIA University College, Harald Mikkelsen, glæder sig over, at der trods en beskeden tilbagegang fortsat er meget stor søgning til VIAs uddannelser.

”Det er positivt, at der er massiv søgning til både VIAs offentligt- og privatrettede videregående uddannelser. Det er jo afgørende med veluddannede medarbejdere som drivkraft til både at understøtte vækst i erhvervslivet og til at udvikle den offentlige sektor innovativt,” siger Harald Mikkelsen og tilføjer:

”Den store søgning til VIA gennem både kvote 1 og 2 beviser, at mange er tiltrukket af professionsbacheloruddannelserne, som bygger bro mellem læring og handling ved at veksle mellem undervisning og praktikperioder på arbejdspladser, og som giver mulighed for at sætte aftryk på samfundet”.

Harald Mikkelsen påpeger, at arbejdsmarkedet i høj grad efterspørger professionsbachelorer, fordi de efter endt uddannelse har de faglige kompetencer, som arbejdsgiverne har brug for både nu og i fremtiden. 

Bygningskonstruktører og socialrådgivere er højdespringere i Holstebro
Bygningskonstruktøruddannelsen på Campus Holstebro er vokset gennem flere år, og igen i år er der stor stigning i antallet af ansøgninger – nemlig 37,3%. Også socialrådgiveruddannelsen klarer sig fint med en fremgang på 12,3% i forhold til 2016.

Selv om færre søger ind på sundhedsuddannelserne på Campus Holstebro er situationen dog, at en del ansøgere må forudse at få afslag. Antallet af studiepladser er nemlig en del mindre end antallet af ansøgninger.


Pressekontakt for yderligere oplysninger:
Rektor for VIA University College
Harald Mikkelsen
T: 87 55 10 01
E: hm@via.dk 

Prorektor hos VIA University College
Peter Friese
T: 87 55 10 12
E: pf@via.dk

Journalist i VIA University College
Bo Rønne
T: 87 55 19 84
E: bor@via.dk 

Se også www.via.dk

 

Hvad er kvote 1 og 2?
Antallet af ansøgninger til VIAs uddannelser omfatter kvote 1- og kvote 2-ansøgninger samlet.

I kvote 1, som hvert år har ansøgningsfrist den 5. juli kl. 12.00, bliver ansøgerne udelukkende vurderet på basis af deres karaktergennemsnit fra gymnasiet.

I kvote 2 er det en samlet bedømmelse af karakterer og livserfaringer fra eksempelvis jobs, højskoleophold, rejser, frivilligt arbejde og eventuelt optagelsessamtaler, der afgør, om ansøgerne bliver optaget på de uddannelser, de har søgt ind på. Der er hvert år ansøgningsfrist gennem kvote 2 den 15. marts kl. 12.00.

Alle kvote 1- og kvote 2-ansøgere får den 28. juli besked på e-mail og i e-boks, om de er blevet optaget på deres drømmeuddannelse.VIA University College

  • VIA er Danmarks største professionshøjskole med 18.600 studeren-de og 2.100 medarbejdere.
  • VIA udbyder 45 forskellige professionsbacheloruddannelser til blandt andet ingeniør, lærer, pædagog, designer, sygeplejerske, bygningskonstruktør, filmanimator, socialrådgiver, fysioterapeut og bioanalytiker.
  • VIA har campusser med flere uddannelser under samme tag i syv byer i Region Midtjylland. Campusserne ligger i Aarhus, Horsens, Randers, Silkeborg, Viborg, Herning og Holstebro. Dertil kommer enkeltuddannelser i Nørre Nissum, Skive, Ikast og Grenå.
  • VIA er kåret som Danmarks mest entreprenante uddannelsesinsti-tution af Young Entreprise.
  • VIA har 18 videncentre, der beskæftiger sig med praksisrettet forskning, udvikling og innovation. Aktiviteterne foregår i tæt sam-arbejde med virksomheder, offentlige institutioner og organisatio-ner.
  • VIA har fokus på det internationale område gennem blandt andet uddannelseseksport, udenlandske studerende på VIAs uddannelser og danske VIA-studerende på praktik- og studieophold i udlandet. 
  • VIA samarbejder tæt med virksomheder, offentlige institutioner, organisationer og andre interessenter i ind- og udland. Samarbejdet vedrører blandt andet udvikling af uddannelser, forskningsprojekter og studentermobilitet.
  • VIA er Nordens største udbyder af efter- og videreuddannelse gennem bl.a. kurser, akademiuddannelser, diplomuddannelser og skræddersyet kompetenceudvikling. 

 

Læs mere om VIA University College på www.via.dk