19.925 ansøgninger til VIAs uddannelser

VIAs campusser er kendetegnet ved, at der er et rigtig godt studiemiljø. Foto: Arkiv
VIA University College har i år modtaget i alt 19.925 ansøgninger til sine 45 forskellige uddannelser i Region Midtjylland. 8.532 af ansøgningerne er førsteprioritetsansøgninger – ansøgninger fra kommende studerende, der allerhelst vil ind på en uddannelse hos VIA. Der var ansøgningsfrist i dag den 5. juli kl. 12.00.
Antallet af førsteprioritetsansøgninger er 1,4 procent lavere end i fjor – svarende til 122 ansøgninger. Den beskedne tilbagegang er forventelig efter flere år med et stærkt stigende antal ansøgninger.

Med årets mange ansøgninger kan Danmarks største professionshøjskole allerede nu konstatere, at der vil blive fyldt op på næsten alle stole på langt de fleste af institutionens 45 forskellige uddannelser efter sommerferien.  VIA forventer i 2017 at optage godt 6.500 nye studerende. Ansøgerne får den 28. juli besked på e-mail og i e-boks, om de er blevet optaget på deres drømmeuddannelse.

Sygeplejerskeuddannelsen i status quo, konstruktøruddannelsen i massiv fremgang
Bygningskonstruktøruddannelsen, som VIA udbyder i Holstebro, Horsens og Aarhus, er en af de uddannelser, som har haft størst fremgang. 17,7 procent flere har søgt ind på den uddannelse som førsteprioritet sammenlignet med 2016.

Sygeplejerskeuddannelsen har fået præcis samme antal førsteprioritetsansøgninger (1.262) i 2017 som i 2016, ligesom læreruddannelsen med et beskedent fald på 1,5 procent ligger på stort set samme niveau som i 2016.

Pædagoguddannelsen oplever en lille tilbagegang på 3,9 procent førsteprioritetsansøgninger, men der er stadigvæk mange flere ansøgninger, end der er studiepladser. Det samme gør sig gældende på socialrådgiveruddannelsen, der har en tilbagegang på 5,4 procent sammenlignet med i fjor.

Stor søgning til både offentligt- og privatrettede uddannelser
Rektor for VIA University College, Harald Mikkelsen, glæder sig over, at der trods en lille tilbagegang i antallet af ansøgninger til nogle af uddannelserne, fortsat er meget stor søgning til VIAs uddannelser. ”Det er især positivt, at der er massiv søgning til både VIAs offentligt- og privatrettede videregående uddannelser. Det er jo afgørende med veluddannede medarbejdere som drivkraft til både at understøtte vækst i erhvervslivet og til at udvikle den offentlige sektor innovativt,” siger Harald Mikkelsen og tilføjer:

”Den store søgning til VIA gennem både kvote 1 og 2 beviser, at mange er tiltrukket af professionsbacheloruddannelserne, som bygger bro mellem læring og handling ved at veksle mellem undervisning og praktikperioder på arbejdspladser, og som giver mulighed for at sætte aftryk på samfundet”.

Målrettede og praksisnære uddannelser
Harald Mikkelsen påpeger, at arbejdsmarkedet i høj grad efterspørger professionsbachelorer, fordi de efter endt uddannelse har de faglige kompetencer, som arbejdsgiverne har brug for både nu og i fremtiden. Desuden bliver professionsbachelorerne under uddannelsen klædt på til at tænke innovativt.

Professionsbacheloruddannelsernes dna er, at den teori, de studerende lærer på uddannelsen, skal kunne bruges direkte i job fra dag ét på arbejdspladsen. Derfor er uddannelserne meget målrettede, operationelle og praksisnære.

Uddannelserne på VIA og landets øvrige professionshøjskoler bygger samtidig på den seneste forskningsviden og udvikler løbende nye læringsformer.

Læs her om kvote 1-ansøgningstallene fordelt på byer og hovedområder

Pressekontakt for yderligere oplysninger:
Rektor for VIA University College
Harald Mikkelsen
T: 87 55 10 01
E: hm@via.dk 

Prorektor hos VIA University College
Peter Friese
T: 87 55 10 12
E: pf@via.dk 

Kommunikationsmedarbejder
Søren Munch Terkelsen
T: 87 55 14 28
E: somt@via.dk

Se også www.via.dk

Hvad er kvote 1 og 2?
Antallet af ansøgninger til VIAs uddannelser omfatter kvote 1- og kvote 2-ansøgninger samlet.

I kvote 1, som hvert år har ansøgningsfrist den 5. juli kl. 12.00, bliver ansøgerne udelukkende vurderet på basis af deres karaktergennemsnit fra gymnasiet.

I kvote 2 er det en samlet bedømmelse af karakterer og livserfaringer fra eksempelvis jobs, højskoleophold, rejser og frivilligt arbejde, der afgør, om ansøgerne bliver optaget på de uddannelser, de har søgt ind på. Der er hvert år ansøgningsfrist gennem kvote 2 den 15. marts kl. 12.00.

Alle kvote 1- og kvote 2-ansøgere får den 28. juli besked på e-mail og i e-boks, om de er blevet optaget på deres drømmeuddannelse.

 

Fakta om VIA University College

  • VIA er Danmarks største professionshøjskole med 18.600 studerende og 2.100 medarbejdere.
  • VIA udbyder 45 forskellige professionsbacheloruddannelser til blandt andet ingeniør, lærer, pædagog, designer, sygeplejerske, bygningskonstruktør, filmanimator, socialrådgiver, fysioterapeut og bioanalytiker. 
  • VIA har campusser med flere uddannelser under samme tag i syv byer i Region Midtjylland. Campusserne ligger i Aarhus, Horsens, Randers, Silkeborg, Viborg, Herning og Holstebro. Dertil kommer enkelt-uddannelser i Nørre Nissum, Skive, Ikast og Grenå.
  • VIA er kåret som Danmarks mest entreprenante uddannelsesinstitution af Young Entreprise.
  • VIA har 18 videncentre, der beskæftiger sig med praksisrettet forskning, udvikling og innovation. Aktiviteterne foregår i tæt samarbejde med virksomheder, offentlige institutioner og organisationer.
  • VIA har fokus på det internationale område gennem blandt andet uddannelseseksport, udenlandske studerende på VIAs uddannelser og danske VIA-studerende på praktik- og studieophold i udlandet. 
  • VIA samarbejder tæt med virksomheder, offentlige institutioner, organisationer og andre interessenter i ind- og udland. Samarbejdet vedrører blandt andet udvikling af uddannelser, forskningsprojekter og studentermobilitet.
  • VIA er Nordens største udbyder af efter- og videreuddannelse gennem bl.a. kurser, akademiuddannelser, diplomuddannelser og skræddersyet kompetenceudvikling. 

 

Læs mere om VIA University College på via.dk