304 nye studerende optaget på Campus Herning

Campus Herning
Der er fortsat ledige pladser på nogle af uddannelserne på Campus Herning.                 Foto: Arkiv
Efter sommerferien starter 304 nye studerende på VIAs uddannelser i Herning. Tallet kan dog blive højere inden studiestart, da der stadig er ledige pladser på både designuddannelserne og uddannelsen til materialeingeniør i Herning.

De 91.539 unge, der i år har søgt ind på en videregående uddannelse i Danmark, får i dag at vide, om de er blevet optaget på deres drømmestudie eller ej. I alt 65.165 får positivt tilsagn.

I mange år har det været den 30. juli, spændingen blev udløst, men i år er datoen rykket til 28. juli.

VIA University College, der er Danmarks største professionshøjskole med 42 forskellige videregående uddannelser i Region Midtjylland, sender e-mails til 5.774 ansøgere om, at de har fået en ønsket studieplads. Dermed er VIA igen i år den uddannelsesinstitution i landet, der optager tredje flest nye studerende – efter Københavns Universitet og Aarhus Universitet.

Ansøgerne har siden midnat også selv kunnet logge ind på VIAs optagelsesportal og se, om de er optaget.

Totalt fik VIA i år 19.914 ansøgninger.

VIAs optagelsespraksis er strammet

I Herning har VIA i år samlet optaget 304 nye studerende. Det svarer til 19,6 procent færre nye studerende end i fjor eller 74 personer.

”Forklaringen på nedgangen er en kombination af færre kvalificerede ansøgninger i år end i fjor og en stramning i VIAs optagelsespraksis – særligt i forhold til internationale studerende. Stramningen skyldes det politiske ønske om færre internationale studerende på blandt andet professionshøjskolerne og den dimensionering, der er indført fra politisk side i forhold til optaget af studerende på flere af vores uddannelser,” forklarer rektor Harald Mikkelsen fra VIA University College.

Han påpeger, at der stadig i de kommende uger frem til studiestart kan nå at komme flere ansøgninger til de ledige studiepladser, der er på både designuddannelserne og uddannelsen til materialeingeniør i Herning.

Flere kvalificerede ansøgere i løbet af de næste uger kan dermed betyde, at antallet af nye studerende på Campus Herning muligvis bliver højere end de 304.

Liste over ledige studiepladser på VIAs hjemmeside

VIA har også ledige studiepladser på uddannelser i andre byer i Region Midtjylland. Det gælder blandt andet på læreruddannelserne i Silkeborg, Skive og Nørre Nissum. Ledige studiepladser er der eksempelvis også på VIAs uddannelser til ingeniør og bygningskonstruktør samt på VIAs netbaserede uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration.

Til gengæld er VIAs uddannelser til blandt andet pædagog, sygeplejerske, socialrådgiver og fysioterapeut fyldt helt op, da der på disse uddannelser fra politisk side er lagt et loft over, hvor mange der må optages.

På VIAs hjemmeside – via.dk – er der en liste over de ledige studiepladser.

Blog og studievejledere hjælper de unge

VIA har traditionelt et samlet efteroptag frem til studiestart på et par hundrede studerende.

Hvis man ønsker en af de ledige studiepladser, kan det anbefales at være hurtig på aftrækkeren.

VIAs studievejledere sidder klar til at behandle de ekstra ansøgninger. Og erfaringen er, at man sagtens kan blive tilfreds med en uddannelse, der ikke i første omgang var drømmestudiet.

For at hjælpe de unge til at blive afklarede omkring studievalg har VIA etableret bloggen dinstudievej.dk.

Drivkraft for vækst og innovation – særligt i Region Midtjylland

Rektor Harald Mikkelsen glæder sig over, at VIA igen i år har udsigt til at få fyldt pladserne op på de fleste af sine 42 uddannelser i Region Midtjylland – selv om VIA samlet set ifølge en opgørelse fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT) har reduceret sit optag med ca. fire procent i forhold til sidste år.

”Det afgørende er, at vi kan imødekomme arbejdsmarkedets efterspørgsel på professionsbachelorer både inden for den offentlige og private sektor. Når vi uddanner kvalificeret arbejdskraft, bidrager vi jo til at skabe vækst i erhvervslivet og til at udvikle den offentlige sektor innovativt,” påpeger Harald Mikkelsen.

Professionsbacheloruddannelsernes dna er, at den teori, de studerende lærer på uddannelsen, skal kunne bruges direkte i job fra dag ét på arbejdspladsen. Derfor er uddannelserne meget målrettede, operationelle og praksisnære – blandt andet med indbyggede praktikperioder.

Uddannelserne hos VIA og landets øvrige professionshøjskoler bygger samtidig på den seneste forskningsviden og udvikler løbende nye læringsformer.

Se oversigt over ledige studiepladser på via.dk/ledigepladser

 

Pressekontakt for yderligere information:

Harald Mikkelsen, rektor for VIA University College
T: +45 87 55 10 01
E: hm@via.dk

Konstantin Lassithiotakis, direktør for VIAs privatrettede uddannelser
T: +45 87 55 40 11
E: kl@via.dk

Kiri Kesby, journalist i VIAs kommunikationsafdeling
T: +45 87 55 14 61 / 20 49 90 30
E: kike@via.dk

Fakta om VIA University College

  • VIA er Danmarks største professionshøjskole med 18.600 studerende på 42 forskellige professionsbacheloruddannelser. 
  • VIA uddanner bl.a. til ingeniør, lærer, pædagog, designer, sygeplejerske, bygningskonstruktør, filmanimator, socialrådgiver, fysioterapeut og bioanalytiker. 
  • VIA har campusser med flere uddannelser under samme tag i syv byer i Region Midtjylland. Campusserne ligger i Aarhus, Horsens, Randers, Silkeborg, Viborg, Herning og Holstebro. Dertil kommer enkelt-uddannelser i Nørre Nissum, Skive, Ikast og Grenå.
  • VIA er Nordens største udbyder af efter- og videreuddannelse gennem bl.a. kurser, akademiuddannelser, diplomuddannelser og skræddersyet kompetenceudvikling. Der er årligt ca. 20.000 på efter- og videreuddannelse hos VIA.
  • VIA er kåret som Danmarks mest entreprenante uddannelsesinstitution af Young Entreprise.
  • VIA har 18 videncentre, der beskæftiger sig med praksisrettet forskning, udvikling og innovation. Aktiviteterne foregår i tæt samarbejde med virksomheder, offentlige institutioner og organisationer.
  • VIA har fokus på det internationale område gennem blandt andet uddannelseseksport, udenlandske studerende på VIAs uddannelser og danske VIA-studerende på praktik- og studieophold i udlandet. 
  • VIA samarbejder tæt med virksomheder, offentlige institutioner, organisationer og andre interessenter i ind- og udland. Samarbejdet vedrører blandt andet udvikling af uddannelser, forskningsprojekter og studentermobilitet.
  • VIA har 2.100 medarbejdere.

Læs mere om VIA University College på www.via.dk