408 nye studerende hos VIA i Viborg

Studerende der sider og snakker rundt om et bord
408 studerende kan se frem til at starte på en uddannelse på VIAs campus i Viborg efter sommeren. Der er stadig ledige pladser på flere uddannelser. Foto: Arkiv
Spændingen bliver i dag – den 28- juli – udløst for de unge, der har søgt ind på en videregående uddannelse. De, der får afslag, kan søge ledige studiepladser. Der er blandt andet plads på den nye uddannelsesstation i Viborg, der specialiserer ingeniørstuderende i virtual reality.

408 unge mennesker får i dag at vide, at de er blevet optaget på deres ønskede uddannelse hos professionshøjskolen VIA University College i Viborg. Det er næsten samme antal som i fjor.
Ansøgere til alle VIAs godt 40 uddannelser i Region Midtjylland har nemlig siden midnat kunnet logge ind på VIAs optagelsesportal og se, om de er optaget.

I alt 1.771 har i år søgt ind på uddannelser hos VIA i Viborg.

Optaget betyder, at VIAs uddannelser i Viborg til bachelor of animation hos The Animation Workshop samt til pædagog på Campus Viborg allerede er fyldt helt op.

På uddannelserne til sygeplejerske og til professionsbachelor i offentlig administration på Campus Viborg er der stadig ganske få ledige studiepladser at søge. Desuden er der – trods øget optag af lærerstuderende i år – ledige studiepladser på læreruddannelsen i Skive, som også organisatorisk hører under Campus Viborg.

Ledige studiepladser er der tillige på den ingeniøruddannelse med speciale i virtual reality, som VIA i februar etablerede i Viborg i forbindelse med, at den amerikanske virksomhed EON flyttede til byen. Ingeniøruddannelsen i Viborg er en såkaldt uddannelsesstation, som er forankret hos VIA i Horsens, men som skal understøtte rekrutteringen af ingeniører til Viborg-området.

Se listen over ledige studiepladser

På VIAs hjemmeside – via.dk – er der en liste over rækken af uddannelser med ledige studiepladser i hele Region Midtjylland.

Hvis man ønsker en af de ledige studiepladser, anbefaler VIA at være hurtig på aftrækkeren. Studievejledere sidder klar til at behandle de ansøgninger, der kommer ind de kommende uger.
Erfaringsmæssigt får VIA frem til studiestart et par hundrede ekstra ansøgninger som efteroptag. Der er primært tale om ansøgere, der fik afslag på de uddannelser, de søgte i første omgang, eller som ikke nåede at søge inden ansøgningsfristen.

”I stedet for at miste modet vil jeg opfordre de unge, der har fået afslag, til at være åbne over for alternative muligheder og eksempelvis søge optagelse på en anden geografisk lokation end ens første prioritet. Der er masser af eksempler på, at man sagtens kan blive rigtig glad for en uddannelse eller et uddannelsessted, der ikke i udgangspunktet var det foretrukne,” siger professionshøjskoledirektør Kirsten Bundgaard fra VIA University College.

For ansøgere, der har brug for at blive mere afklarede for at træffe et studievalg, er der mulighed for at kontakte VIAs studievejledere og at finde inspiration på VIAs blog ’dinstudievej.dk’.

På landsplan har 89.700 unge i år søgt ind på en videregående uddannelse i Danmark.

VIA er drivkraft for vækst og innovation

Professionshøjskoledirektør Kirsten Bundgaard glæder sig over, at VIA igen i år har udsigt til at få fuldt hus på langt de fleste af sine godt 40 uddannelser i Viborg og resten af Region Midtjylland.

”VIAs mål er at sikre høj uddannelseskvalitet og at imødekomme arbejdsmarkedets efterspørgsel på professionsbachelorer til både den offentlige og private sektor. Med mange studerende på vores uddannelser sikrer vi kvalificeret arbejdskraft, som kan være med til at sikre vækst i erhvervslivet og udvikling af den offentlige sektor,” påpeger Kirsten Bundgaard.
Hun understreger, at VIA til fulde indfrier de målsætninger for professionsbacheloruddannelserne, som regeringen lancerede i foråret.

”Vi arbejder hele tiden på at højne det faglige niveau på uddannelserne, at få de studerende til at øge studieintensiteten og altså bruge en fuld arbejdsuge på studiet samt på at sikre, at de studerendes kompetencer efter endt uddannelse tilfredsstiller arbejdsmarkedets behov nu og i fremtiden. Eksempelvis har vi i år sammen med landets øvrige professionshøjskoler vedtaget en handleplan med ti ambitioner for at udvikle læreruddannelsen til at være endnu bedre. For os er det afgørende, at så mange af vores dimittender som overhovedet muligt kommer direkte ud i job, og heldigvis er der høj beskæftigelse på langt de fleste af professionshøjskolernes uddannelser,” fastslår Kirsten Bundgaard.

Kåret for at være mest entreprenant

Kirsten Bundgaard tilføjer, at VIA også har fokus på innovation og entreprenørskab i både sine offentligt- og privatrettede uddannelser samt i sin strategi. På den baggrund kårede Fonden for Entreprenørskab i maj VIA som Danmarks mest entreprenante uddannelsesinstitution 2018.

Professionsbacheloruddannelsernes dna er, at de studerende arbejder i en vekselvirkning mellem teori og praksis, så det, de lærer på uddannelsen, kan bruges fra dag ét på arbejdspladsen. Derfor er uddannelserne meget målrettede, operationelle og praksisnære – blandt andet med indbyggede praktikperioder.

Uddannelserne hos VIA og landets øvrige professionshøjskoler bygger samtidig på den seneste forskningsviden og udvikler løbende nye læringsformer.

Se oversigt over ledige studiepladser her


Pressekontakt for yderligere information

Kirsten Bundgaard, professionshøjskoledirektør ved VIA University College
Mobil: 87 55 10 18
E-mail: kibu@via.dk

Kiri Kesby, journalist i VIAs kommunikationsafdeling
Mobil: 87 55 14 61 / 20 49 90 30
E-mail: kike@via.dk