5.774 har fået studieplads i VIA

studiemiljø
Der er fortsat ledige pladser at få på nogle af VIAs uddannelser.               Foto: Arkiv
Mange uddannelser er fyldt helt op med nye studerende. Men der er stadig ledige studiepladser på blandt andet lærer- og ingeniøruddannelserne hos VIA University College.

De 91.539 unge, der i år har søgt ind på en videregående uddannelse i Danmark, får i dag at vide, om de er blevet optaget på deres drømmestudie eller ej. I alt 65.165 får positivt tilsagn.

I mange år har det været den 30. juli, spændingen blev udløst, men i år er datoen rykket til 28. juli.

VIA University College, der er Danmarks største professionshøjskole med 42 forskellige videregående uddannelser i Region Midtjylland, sender e-mails til 5.774 ansøgere om, at de har fået en ønsket studieplads.

Desuden har ansøgerne siden midnat selv kunnet logge ind på VIAs optagelsesportal og se, om de er optaget.

De uddannelser hos VIA, der i år har krævet de højeste karaktergennemsnit for at blive optaget, er fysioterapeutuddannelsen i Aarhus (9,8), Global Nutrition & Health i Aarhus (9,7) og sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus (8,8).

Lavere optag af internationale studerende

VIA optager i år samlet nogle få procent færre nye studerende end i fjor. Optaget er på i alt 5.774 nye studerende og betyder, at VIA igen i år er den uddannelsesinstitution i landet, der optager tredje flest studerende – efter Københavns Universitet og Aarhus Universitet.

Ifølge en opgørelse fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT) er VIAs optag i år samlet set faldet godt fire procent i forhold til sidste år. Og hvis man korrigerer for, at 86 uddannelsespladser i Thisted i 2016 overgik fra VIA til University College Nordjylland, er optaget faldet 2,4 procent.

Det er hovedsageligt VIAs campusser i Horsens og Herning, der i år har nedjusteret sit optag.

”En væsentlig del af forklaringen er, at der fra politisk side er indført en dimensionering i forhold til optaget af studerende på flere af vores uddannelser. Det politiske ønske om færre internationale studerende har gjort, at vi har strammet vores optagelsespraksis sammenlignet med tidligere – særligt i forhold til internationale studerende. Og en væsentlig del af VIAs internationale studerende går på vores engelsksprogede uddannelser i Horsens og Herning – blandt andet uddannelser til bygningskonstruktør, markedsføringsøkonom, designer og Value Chain Management,” forklarer VIAs rektor Harald Mikkelsen.

Langt flere ansøgninger end antallet af studiepladser

Totalt har VIA i år modtaget 19.914 ansøgninger om optagelse. Derfor modtager en del ansøgere også afslag i dag – i e-boks. På mange professionsbacheloruddannelser er der nemlig et politisk bestemt loft over, hvor mange nye studerende, der må optages.

Reglerne gør, at der er helt fyldt op på VIAs uddannelser til blandt andet pædagog, sygeplejerske, socialrådgiver og fysioterapeut.

For de unge, der har fået afslag – eller som ikke fik søgt inden ansøgningsfristen – er der dog en række ledige studiepladser at søge. Det gælder især på uddannelser, hvor der er såkaldt ’frit optag’ for alle, der opfylder adgangskravene.

Ledige pladser på lærer- og ingeniøruddannelser

VIA har eksempelvis ledige studiepladser på flere af sine ingeniør- og læreruddannelser. Ledige studiepladser er der på grund af frit optag også på de dansksprogede uddannelser ved VIA til bygningskonstruktør, produktionsteknolog, markedsføringsøkonom og den netbaserede uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration.

På VIAs hjemmeside – via.dk – er der en liste over de ledige studiepladser, VIA har i forskellige byer i Region Midtjylland.

VIA har traditionelt et efteroptag frem til studiestart på et par hundrede studerende. Erfaringsmæssigt kommer der eksempelvis en del ekstra ansøgere til VIAs ingeniør- og læreruddannelser.

Hvis man ønsker en af de ledige studiepladser, kan det anbefales at være hurtig på aftrækkeren. VIAs studievejledere sidder klar til at behandle de ekstra ansøgninger. Og erfaringen er, at man sagtens kan blive tilfreds med en uddannelse, der ikke i første omgang var drømmestudiet. 

For at hjælpe de unge til at blive afklarede omkring studievalg har VIA etableret bloggen dinstudievej.dk.

Drivkraft for vækst og innovation – særligt i Region Midtjylland

Harald Mikkelsen glæder sig over, at VIA igen i år har udsigt til at få fyldt pladserne op på langt de fleste af VIAs 42 uddannelser.

”Det afgørende er, at vi kan imødekomme arbejdsmarkedets efterspørgsel på professionsbachelorer både inden for den offentlige og private sektor. Når vi uddanner kvalificeret arbejdskraft, bidrager vi jo til at skabe vækst i erhvervslivet og til at udvikle den offentlige sektor innovativt,” siger han.

Professionsbacheloruddannelsernes dna er, at den teori, de studerende lærer på uddannelsen, skal kunne bruges direkte i job fra dag ét på arbejdspladsen. Derfor er uddannelserne meget målrettede, operationelle og praksisnære – blandt andet med indbyggede praktikperioder.

Uddannelserne hos VIA og landets øvrige professionshøjskoler bygger samtidig på den seneste forskningsviden og udvikler løbende nye læringsformer.

Oversigt over ledige pladser

Se oversigt over ledige studiepladser her

Pressekontakt for yderligere information:

Harald Mikkelsen, rektor for VIA University College
T: 87 55 10 01
E: hm@via.dk

Kiri Kesby, journalist i VIAs kommunikationsafdeling
T: 87 55 14 61 / 20 49 90 30
E: kike@via.dk

Fakta om VIA University College

  • VIA er Danmarks største professionshøjskole med 18.600 studerende på 42 forskellige professionsbacheloruddannelser. 
  • VIA uddanner bl.a. til ingeniør, lærer, pædagog, designer, sygeplejerske, bygningskonstruktør, filmanimator, socialrådgiver, fysioterapeut og bioanalytiker. 
  • VIA har campusser med flere uddannelser under samme tag i syv byer i Region Midtjylland. Campusserne ligger i Aarhus, Horsens, Randers, Silkeborg, Viborg, Herning og Holstebro. Dertil kommer enkelt-uddannelser i Nørre Nissum, Skive, Ikast og Grenå.
  • VIA er Nordens største udbyder af efter- og videreuddannelse gennem bl.a. kurser, akademiuddannelser, diplomuddannelser og skræddersyet kompetenceudvikling. Der er årligt ca. 20.000 på efter- og videreuddannelse hos VIA.
  • VIA er kåret som Danmarks mest entreprenante uddannelsesinstitution af Young Entreprise.
  • VIA har 18 videncentre, der beskæftiger sig med praksisrettet forskning, udvikling og innovation. Aktiviteterne foregår i tæt samarbejde med virksomheder, offentlige institutioner og organisationer.
  • VIA har fokus på det internationale område gennem blandt andet uddannelseseksport, udenlandske studerende på VIAs uddannelser og danske VIA-studerende på praktik- og studieophold i udlandet. 
  • VIA samarbejder tæt med virksomheder, offentlige institutioner, organisationer og andre interessenter i ind- og udland. Samarbejdet vedrører blandt andet udvikling af uddannelser, forskningsprojekter og studentermobilitet.
  • VIA har 2.100 medarbejdere.

 Læs mere om VIA University College på www.via.dk