584 nye studerende hos VIA i Holstebro

584 nye studerende kan se frem til at starte på en uddannelse på VIAs campus i Holstebro. Tre uddannelser er allerede fyldt op, men der er stadig ledige pladser - blandt andet på en helt ny ingeniøruddannelse.
Spændingen bliver i dag – den 28. juli – udløst for de unge, der har søgt ind på en videregående uddannelse. De, der får afslag, kan søge ledige studiepladser – blandt andet på de nye uddannelsesstationer i Holstebro til lærer og ingeniør. Tre uddannelser på Campus Holstebro er allerede fyldt helt op.

584 unge mennesker får i dag at vide, at de er blevet optaget på deres ønskede uddannelse hos professionshøjskolen VIA University College i Holstebro. Ansøgerne til alle VIAs godt 40 uddannelser i Region Midtjylland har nemlig siden midnat kunnet logge ind på VIAs optagelsesportal og se, om de er optaget.

I alt 1.703 har i år søgt ind på uddannelser hos VIA i Holstebro.

Optaget betyder, at uddannelserne på Campus Holstebro til både socialrådgiver, fysioterapeut og ergoterapeut allerede er fyldt helt op.
På uddannelserne til sygeplejerske og pædagog er der stadig ganske få ledige studiepladser at søge, mens uddannelsen til bygningskonstruktør har ’frit optag’ indtil studiestart for alle, der lever op til adgangskravene.

Efter alt at dømme kommer Campus Holstebro fra august for første gang også til at uddanne både lærere og produktionsingeniører. Det sker, når VIA efter planen slår dørene op i Holstebro til to såkaldte uddannelsesstationer.

Positive udsigter for lokale uddannelsesstationer

Hvor mange studerende, der gerne vil gå på de nye vestjyske uddannelsesstationer til lærer og ingeniør, ved VIA først om et par uger efter dialog med ansøgerne. Målet med tiltaget er at imødekomme de lokale rekrutteringsproblemer, der i dag medfører mangel på lærere og ingeniører i Holstebro-området.

Ansøgere til uddannelsesstationen for lærere har skullet søge ind på læreruddannelsen i Nørre Nissum, som i år har fået kvalificerede ansøgere nok til at kunne optage 62 procent flere på læreruddannelsen i Nørre Nissum i forhold til i fjor – nemlig i år 76 lærerstuderende.

”Den øgede søgning til læreruddannelsen i Nørre Nissum sender et positivt signal om, at en del af ansøgerne vil uddanne sig til lærer i Holstebro, og at den nye uddannelsesstation dermed kommer godt fra start. Nogle ansøgere har direkte nævnt, at de ønsker at benytte den nye mulighed i Holstebro. Desuden er der erfaringsmæssigt et pænt efteroptag, så vi forventer, at flere frem til studiestart søger ind på læreruddannelsen – nogle for at gå på uddannelsen i Nørre Nissum og andre for at være tilknyttet uddannelsesstationen i Holstebro,” siger Kirsten Bundgaard, der er professionshøjskoledirektør i VIA og campusdirektør for Campus Holstebro.

Ansøgere til uddannelsesstationen i Holstebro for VIAs spritnye uddannelse til produktionsingeniør har skullet søge ind på uddannelsen hos VIA i Horsens. De optagne bliver nu bedt om at tilkendegive, om de ønsker at gå på uddannelsessatellitten i Holstebro. Også på uddannelsen til produktionsingeniør er der stadig ledige studiepladser og dermed et forventet efteroptag.

Se listen over ledige studiepladser

På VIAs hjemmeside – via.dk – er der en liste over rækken af uddannelser med ledige studiepladser i hele Region Midtjylland.

Hvis man ønsker en af de ledige studiepladser, anbefaler VIA at være hurtig på aftrækkeren. Studievejledere sidder klar til at behandle de ansøgninger, der kommer ind de kommende uger.

Erfaringsmæssigt får VIA frem til studiestart i august-september et par hundrede ekstra studerende som efteroptag. Der er primært tale om ansøgere, der fik afslag på de uddannelser, de søgte i første omgang, eller som ikke nåede at søge inden ansøgningsfristen.

”I stedet for at miste modet vil jeg opfordre de unge, der har fået afslag, til at være åbne over for alternative muligheder og eksempelvis søge optagelse på en anden geografisk lokation end ens første prioritet. Der er masser af eksempler på, at man sagtens kan blive rigtig glad for en uddannelse eller et uddannelsessted, der ikke i udgangspunktet var det foretrukne,” siger professionshøjskoledirektør Kirsten Bundgaard fra VIA University College.

For ansøgere, der har brug for at blive mere afklarede for at træffe et studievalg, er der mulighed for at kontakte VIAs studievejledere og at finde inspiration på VIAs blog ’dinstudievej.dk’.

På landsplan har 89.700 unge i år søgt ind på en videregående uddannelse i Danmark.

VIA er drivkraft for vækst og innovation

Professionshøjskoledirektør Kirsten Bundgaard glæder sig over, at VIA igen i år har udsigt til at få fuldt hus på langt de fleste af sine godt 40 uddannelser i Holstebro og resten af Region Midtjylland.

”VIAs mål er at sikre høj uddannelseskvalitet og at imødekomme arbejdsmarkedets efterspørgsel på professionsbachelorer til både den offentlige og private sektor. Med mange studerende på vores uddannelser sikrer vi kvalificeret arbejdskraft, som kan være med til at sikre vækst i erhvervslivet og udvikling af den offentlige sektor,” påpeger Kirsten Bundgaard.

Hun understreger, at VIA til fulde indfrier de målsætninger for professionsbacheloruddannelserne, som regeringen lancerede i foråret.

”Vi arbejder hele tiden på at højne det faglige niveau på uddannelserne, at få de studerende til at øge studieintensiteten og altså bruge en fuld arbejdsuge på studiet samt på at sikre, at de studerendes kompetencer efter endt uddannelse tilfredsstiller arbejdsmarkedets behov nu og i fremtiden. Eksempelvis har vi i år sammen med landets øvrige professionshøjskoler vedtaget en handleplan med ti ambitioner for at udvikle læreruddannelsen til at være endnu bedre. For os er det afgørende, at så mange af vores dimittender som overhovedet muligt kommer direkte ud i job, og heldigvis er der høj beskæftigelse på langt de fleste af professionshøjskolernes uddannelser,” fastslår Kirsten Bundgaard.

Kåret for at være mest entreprenant

Kirsten Bundgaard tilføjer, at VIA også har fokus på innovation og entreprenørskab i både sine offentligt- og privatrettede uddannelser samt i sin strategi. På den baggrund kårede Fonden for Entreprenørskab i maj VIA som Danmarks mest entreprenante uddannelsesinstitution 2018.

Professionsbacheloruddannelsernes dna er, at de studerende arbejder i en vekselvirkning mellem teori og praksis, så det, de lærer på uddannelsen, kan bruges fra dag ét på arbejdspladsen. Derfor er uddannelserne meget målrettede, operationelle og praksisnære – blandt andet med indbyggede praktikperioder.

Uddannelserne hos VIA og landets øvrige professionshøjskoler bygger samtidig på den seneste forskningsviden og udvikler løbende nye læringsformer.

Se oversigt over ledige studiepladser her

 

Pressekontakt for yderligere information

Kirsten Bundgaard, professionshøjskoledirektør ved VIA University College
Mobil: 87 55 10 18
E-mail: kibu@via.dk

Kiri Kesby, journalist i VIAs kommunikationsafdeling
Mobil: 87 55 14 61 / 20 49 90 30
E-mail: kike@via.dk