639 har fået studieplads på Campus Holstebro

Holstebro
Lidt flere studerende end sidste år starter på Campus Holstebro til september.                           Foto: Arkiv
Mens der på landsplan er optaget lidt færre nye studerende på de videregående uddannelser i år end i fjor, er der hos VIA University College i Holstebro optaget to procent flere til studiestart i september.

De 91.539 unge, der i år har søgt ind på en videregående uddannelse i Danmark, får i dag at vide, om de er blevet optaget på deres drømmestudie eller ej. I alt 65.165 får positivt tilsagn.

I mange år har det været den 30. juli, spændingen blev udløst, men i år er datoen rykket til 28. juli.

VIA University College, der er Danmarks største professionshøjskole med 42 forskellige videregående uddannelser i Region Midtjylland, sender e-mails til 5.774 ansøgere om, at de har fået en ønsket studieplads. Det er få procent færre end i fjor, men VIA er stadig den uddannelsesinstitution i landet, der optager tredje flest nye studerende – efter Københavns Universitet og Aarhus Universitet. 

Totalt har VIA i år modtaget 19.914 ansøgninger om optagelse.

Ansøgerne har siden midnat også selv kunnet logge ind på VIAs optagelsesportal og se, om de er optaget.

Fremgang i Holstebro mod tilbagegang på landsplan

På landsplan er antallet af nye studerende, der er optaget på en uddannelse, i år faldet et par procent i forhold til 2016. Hos VIA University College i Holstebro er billedet imidlertid det modsatte. Uddannelserne på Campus Holstebro har nemlig med et optag på 639 i år optaget 2,1 procent flere nye studerende end sidste år, hvor antallet var 627.

Udviklingen skyldes, at der på bygningskonstruktøruddannelsen i Holstebro i år er optaget 56 nye studerende til studiestart efter sommerferien mod 44 i 2016.

Da bygningskonstruktøruddannelsen ifølge reglerne har ’frit optag’ for alle kvalificerede ansøgere, er der en god sandsynlighed for, at uddannelsen ender med at få endnu flere end 56 nye studerende. I de næste uger er det nemlig muligt at søge ind på de ledige studiepladser, uddannelsesinstitutionerne har.

VIA har traditionelt et efteroptag på i alt et par hundrede nye studerende i løbet af august.

Ledige studiepladser er der eksempelvis også på VIA Læreruddannelsen i Nørre Nissum, som organisatorisk hører til Campus Holstebro. Læreruddannelsen i Nørre Nissum har lige nu optaget 47 nye studerende, hvilket er præcist samme antal som på samme tidspunkt sidste år.

Fuldt hus på de fleste uddannelser

De øvrige uddannelser på Campus Holstebro har ingen ledige studiepladser. Således er der allerede nu fyldt helt op med nye studerende på uddannelserne til henholdsvis sygeplejerske, pædagog, ergoterapeut, fysioterapeut og socialrådgiver hos VIA i Holstebro. Disse fem uddannelser har samlet optaget 536 nye studerende. Det er samme antal som sidste år.

På uddannelserne til sygeplejerske, pædagog, ergoterapeut, fysioterapeut og socialrådgiver hos VIA i Holstebro er der politisk lagt et loft over, hvor mange studerende, der må optages. Målet er at matche det behov, som arbejdsmarkedet har for nyuddannede og dermed at undgå at uddanne til arbejdsløshed.

På VIAs hjemmeside – via.dk – er der en liste over de ledige studiepladser, VIA har i forskellige byer i Region Midtjylland. Der er blandt andet ledige studiepladser på læreruddannelsen i Silkeborg, Skive og Nørre Nissum, på bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus, Horsens og Holstebro og på VIAs ingeniøruddannelser i Horsens, Herning og Aarhus.

Hvis man ønsker en af de ledige studiepladser, kan det anbefales at være hurtig på aftrækkeren. VIAs studievejledere sidder klar til at behandle de ekstra ansøgninger. Og erfaringen er, at man sagtens kan blive tilfreds med en uddannelse, der ikke i første omgang var drømmestudiet.

For at hjælpe de unge til at blive afklarede omkring studievalg har VIA etableret bloggen dinstudievej.dk.

Drivkraft for vækst og innovation – særligt i Region Midtjylland

VIAs rektor, Harald Mikkelsen, glæder sig over, at VIA igen i år har udsigt til at få fyldt pladserne op på de fleste af sine 42 uddannelser – selv om VIA samlet set ifølge en opgørelse fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT) har reduceret sit optag med ca. fire procent i forhold til sidste år.

Nedjusteringen hænger sammen med, at VIA har strammet sin optagelsespraksis – særligt i forhold til internationale studerende. Det er sket i kølvandet på, at der fra politisk side er indført dimensionering på flere VIA-uddannelser og udtrykt ønske om færre internationale studerende på blandt andet professionshøjskolerne.

”For os er det afgørende, at vi kan imødekomme arbejdsmarkedets efterspørgsel på professionsbachelorer både inden for den offentlige og private sektor. Når vi uddanner kvalificeret arbejdskraft, bidrager vi jo til at skabe vækst i erhvervslivet og til at udvikle den offentlige sektor innovativt,” påpeger Harald Mikkelsen.

Professionsbacheloruddannelsernes dna er, at den teori, de studerende lærer på uddannelsen, skal kunne bruges direkte i job fra dag ét på arbejdspladsen. Derfor er uddannelserne meget målrettede, operationelle og praksisnære – blandt andet med indbyggede praktikperioder.

Uddannelserne hos VIA og landets øvrige professionshøjskoler bygger samtidig på den seneste forskningsviden og udvikler løbende nye læringsformer.

Se oversigt over ledige studiepladser på via.dk/ledigepladser

 

Pressekontakt for yderligere information:

Harald Mikkelsen, rektor for VIA University College
T: +45 87 55 10 01
E: hm@via.dk

Kiri Kesby, journalist i VIAs kommunikationsafdeling
T: +45 87 55 14 61 / 20 49 90 30
E: kike@via.dk

 

Fakta om VIA University College

  • VIA er Danmarks største professionshøjskole med 18.600 studerende på 42 forskellige professionsbacheloruddannelser. 
  • VIA uddanner bl.a. til ingeniør, lærer, pædagog, designer, sygeplejerske, bygningskonstruktør, filmanimator, socialrådgiver, fysioterapeut og bioanalytiker. 
  • VIA har campusser med flere uddannelser under samme tag i syv byer i Region Midtjylland. Campusserne ligger i Aarhus, Horsens, Randers, Silkeborg, Viborg, Herning og Holstebro. Dertil kommer enkelt-uddannelser i Nørre Nissum, Skive, Ikast og Grenå.
  • VIA er Nordens største udbyder af efter- og videreuddannelse gennem bl.a. kurser, akademiuddannelser, diplomuddannelser og skræddersyet kompetenceudvikling. Der er årligt ca. 20.000 på efter- og videreuddannelse hos VIA.
  • VIA er kåret som Danmarks mest entreprenante uddannelsesinstitution af Young Entreprise.
  • VIA har 18 videncentre, der beskæftiger sig med praksisrettet forskning, udvikling og innovation. Aktiviteterne foregår i tæt samarbejde med virksomheder, offentlige institutioner og organisationer.
  • VIA har fokus på det internationale område gennem blandt andet uddannelseseksport, udenlandske studerende på VIAs uddannelser og danske VIA-studerende på praktik- og studieophold i udlandet. 
  • VIA samarbejder tæt med virksomheder, offentlige institutioner, organisationer og andre interessenter i ind- og udland. Samarbejdet vedrører blandt andet udvikling af uddannelser, forskningsprojekter og studentermobilitet.
  • VIA har 2.100 medarbejdere.

Læs mere om VIA University College på www.via.dk