957 nye studerende optaget på Campus Horsens

Horsens
957 nye studerende får deres daglige gang på Campus Horsens - og flere kan komme til, da der fortsat er ledige pladser.                                 Foto: Arkiv
Efter sommerferien starter 957 nye studerende på VIAs uddannelser i Horsens, men der er stadig ledige studiepladser at søge på blandt andet uddannelserne til ingeniør og bygningskonstruktør. Derfor forventes antallet af nye studerende hos VIA i Horsens at blive endnu højere inden studiestart. 

De 91.539 unge, der i år har søgt ind på en videregående uddannelse i Danmark, får i dag at vide, om de er blevet optaget på deres drømmestudie eller ej. 65.165 får positivt tilsagn.

I mange år har det været den 30. juli, spændingen blev udløst, men i år er datoen rykket til 28. juli.

VIA University College, der er Danmarks største professionshøjskole med 42 forskellige videregående uddannelser i Region Midtjylland, sender e-mails til i alt 5.774 ansøgere om, at de har fået en ønsket studieplads. Dermed er VIA stadig den uddannelsesinstitution i landet, der optager tredje flest nye studerende – efter Københavns Universitet og Aarhus Universitet.

Ansøgerne har siden midnat også selv kunnet logge ind på VIAs optagelsesportal og se, om de er optaget.

Lavere optag af internationale studerende

For VIA samlet set er optaget i år omkring fire procent lavere end i 2016 ifølge en opgørelse fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT).

Men i Horsens, hvor VIA p.t. har i alt ca. 4.000 studerende, er optaget i år samlet set nedjusteret med 21,9 procent nye studerende i forhold til i fjor – svarende til 243 personer.

”Det lavere optag i Horsens var ventet. En væsentlig del af forklaringen er, at der fra politisk side er indført en dimensionering i forhold til optaget af studerende på flere af vores uddannelser. Det politiske ønske om færre internationale studerende har gjort, at vi har strammet vores optagelsespraksis sammenlignet med tidligere – særligt i forhold til internationale studerende. Og hovedparten af VIAs engelsksprogede uddannelser ligger på Campus Horsens – blandt andet de engelsksprogede uddannelser til bygningskonstruktør, markedsføringsøkonom og Value Chain Management,” forklarer rektor Harald Mikkelsen fra VIA University College.

Mange ingeniørstuderende på Campus Horsens

Ingeniøruddannelserne er ikke berørt af neddimensionering, og flere af VIAs ingeniøruddannelser i Horsens har i år fået kvalificerede ansøgere nok til at øge sit optag. Antallet af nye studerende bliver således i år højere end i fjor på både maskiningeniøruddannelsen og Global Business Engineer-uddannelsen.

Uddannelsen til it-ingeniør er den største ingeniøruddannelse på Campus Horsens. Her er 143 nye studerende optaget. I alt er der per 28. juli 2017 optaget 363 nye ingeniørstuderende på Campus Horsens til studiestart efter sommerferien.

Men der vil med stor sandsynligvis blive optaget flere studerende i løbet af august.

Flere uddannelser har nemlig ifølge reglerne såkaldt ’frit optag’ for alle kvalificerede ansøgere. Derfor er der stadig ledige studiepladser at søge på blandt andet uddannelserne i Horsens til ingeniør, bygningskonstruktør, produktionsteknolog, markedsføringsøkonom og Value Chain Management.

VIA har også ledige studiepladser på uddannelser i andre byer i Region Midtjylland – blandt andet på læreruddannelserne i Silkeborg, Skive og Nørre Nissum.

Ekstra ansøgninger frem til studiestart

På VIAs hjemmeside – via.dk – er der en liste over de ledige studiepladser hos VIA. 

VIA har traditionelt et samlet efteroptag på et par hundrede studerende.

Hvis man ønsker en af de ledige studiepladser, kan det anbefales at være hurtig på aftrækkeren. VIAs studievejledere sidder klar til at behandle de ekstra ansøgninger. Og erfaringen er, at man sagtens kan blive tilfreds med en uddannelse, der ikke i første omgang var drømmestudiet.

For at hjælpe de unge til at blive afklarede omkring studievalg har VIA etableret bloggen dinstudievej.dk. 

De VIA-uddannelser, hvor der politisk er lagt loft over, hvor mange studerende der må optages, er allerede fyldt totalt op i Horsens. Det gælder uddannelserne til pædagog (128 optagne) og sygeplejerske (88 optagne). Det er præcist samme antal som i 2016.

Drivkraft for vækst og innovation – særligt i Region Midtjylland

Rektor Harald Mikkelsen glæder sig over, at VIA igen i år har udsigt til at få fyldt pladserne op på de fleste af sine 42 uddannelser i Region Midtjylland. Totalt fik VIA i år 19.914 ansøgninger om en studieplads.

”Det afgørende er, at vi kan imødekomme arbejdsmarkedets efterspørgsel på professionsbachelorer både inden for den offentlige og private sektor. Når vi uddanner kvalificeret arbejdskraft, bidrager vi jo til at skabe vækst i erhvervslivet og til at udvikle den offentlige sektor innovativt,” påpeger Harald Mikkelsen.

Professionsbacheloruddannelsernes dna er, at den teori, de studerende lærer på uddannelsen, skal kunne bruges direkte i job fra dag ét på arbejdspladsen. Derfor er uddannelserne meget målrettede, operationelle og praksisnære – blandt andet med indbyggede praktikperioder.

Uddannelserne hos VIA og landets øvrige professionshøjskoler bygger samtidig på den seneste forskningsviden og udvikler løbende nye læringsformer.

Se oversigt over ledige studiepladser på via.dk/ledigepladser

 

Pressekontakt for yderligere information:

Harald Mikkelsen, rektor for VIA University College
T: +45 87 55 10 01
E: hm@via.dk

Konstantin Lassithiotakis, direktør for Campus Horsens
T: +45 87 55 40 11
E: kl@via.dk

Kiri Kesby, journalist i VIAs kommunikationsafdeling
T: +45 87 55 14 61 / 20 49 90 30
E: kike@via.dk


Fakta om VIA University College

  • VIA er Danmarks største professionshøjskole med 18.600 studerende på 42 forskellige professionsbacheloruddannelser.
  •  VIA uddanner bl.a. til ingeniør, lærer, pædagog, designer, sygeplejerske, bygningskonstruktør, filmanimator, socialrådgiver, fysioterapeut og bioanalytiker.
  • VIA har campusser med flere uddannelser under samme tag i syv byer i Region Midtjylland. Campusserne ligger i Aarhus, Horsens, Randers, Silkeborg, Viborg, Herning og Holstebro. Dertil kommer enkelt-uddannelser i Nørre Nissum, Skive, Ikast og Grenå.
  • VIA er Nordens største udbyder af efter- og videreuddannelse gennem bl.a. kurser, akademiuddannelser, diplomuddannelser og skræddersyet kompetenceudvikling. Der er årligt ca. 20.000 på efter- og videreuddannelse hos VIA.
  • VIA er kåret som Danmarks mest entreprenante uddannelsesinstitution af Young Entreprise.
  • VIA har 18 videncentre, der beskæftiger sig med praksisrettet forskning, udvikling og innovation. Aktiviteterne foregår i tæt samarbejde med virksomheder, offentlige institutioner og organisationer.
  • VIA har fokus på det internationale område gennem blandt andet uddannelseseksport, udenlandske studerende på VIAs uddannelser og danske VIA-studerende på praktik- og studieophold i udlandet.
  • VIA samarbejder tæt med virksomheder, offentlige institutioner, organisationer og andre interessenter i ind- og udland. Samarbejdet vedrører blandt andet udvikling af uddannelser, forskningsprojekter og studentermobilitet.
  • VIA har 2.100 medarbejdere.
 Læs mere om VIA University College på www.via.dk