Aarhus stiller skarpt på vejen fra udsat til ansat

Målet med konferencen 'Fra udsat til ansat' er at finde veje til at hjælpe udsatte ledige i beskæftigelse.
Beskæftigelsesministeren, eksperter og kommunalt ansatte samles 28. maj til konference hos VIA, der giver bud på, hvordan psykisk syge, stofmisbrugere og andre udsatte bedst hjælpes ind på arbejdsmarkedet. Målet er at få reduceret gruppen af marginaliserede.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen kommer på mandag den 28. maj til Aarhus. Det sker, når han deltager i en konference hos VIA University College med titlen ’Fra udsat til ansat’. Målet med konferencen er at finde veje til at hjælpe udsatte ledige i beskæftigelse. Mere end 100 medarbejdere – særligt fra kommuner – deltager i konferencen, som løber af stablen på Campus Aarhus N.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) præsenterer under besøget i Aarhus regeringens politik for at få flere i arbejde og orienterer om regeringens reformarbejde på beskæftigelsesområdet.  

Desuden giver en række eksperter og praktikere – blandt andet undervisere og forskere fra VIA samt ledere fra Aarhus Kommune og Silkeborg Kommune – deres bud på, hvad der skal til for at styrke beskæftigelsesindsatsen og få flere udsatte ledige i arbejde. Det foregår gennem oplæg og workshops.

Sagsbehandlerne er centrale i beskæftigelsesindsatsen

Blandt oplægsholderne er adjunkt Rikke Lund Ehrenreich fra socialrådgiveruddannelsen ved VIA i Aarhus. Hun fortæller ud fra sin forskning, hvad der er afgørende for, at virksomheder ansætter tidligere udsatte kontanthjælpsmodtagere i ordinært job.

Desuden giver Rikke Lund Ehrenreich input til, hvilke kompetencer koordinerende sagsbehandlere for udsatte borgere må besidde eller udvikle for at kunne få de forskellige parter i borgerens sag til at samarbejde effektivt.

Edda Luth, der er adjunkt ved VIA Efter- og videreuddannelse og har forsket inden for områderne beskæftigelsespolitik, lovgivning, medarbejderkompetencer, sagsbehandling, førtidspensions- og fleksjobreformen, sygedagpengeindsats, fastholdelsesindsats, integrationsindsats og ressourceforløb, øser også af sin viden på VIAs beskæftigelseskonference den 28. maj.

Hun fremhæver, hvad der i dag mangler for at hjælpe udsatte i job, og hvilke kompetencer fremtidens sagsbehandler bør have for at øge beskæftigelsesgraden.

Hjælp til psykisk syge, stofmisbrugere og mentalt handicappede

Per Westersø og Per Svanholm Christensen, der begge er undervisere og forskere på socialrådgiveruddannelsen i Aarhus ved VIA University College, giver på konferencen ’Fra udsat til ansat’ indblik i, hvad der kendetegner gruppen af marginaliserede mennesker i Danmark, der står uden for arbejdsmarkedet.

Per Westersø kommer med anbefalinger til, hvordan kommunerne kan hjælpe eksempelvis psykisk syge og stofmisbrugere tilbage til en normal tilværelse og i beskæftigelse. I samme boldgade fortæller Per Svanholm Christensen, hvordan kommunernes bør tilrettelægge sine indsatser for at få udsatte unge med psykiske funktionsnedsættelser, førtidspensionister og senhjerneskadede integreret på arbejdsmarkedet.

Per Svanholm Christensen peger særligt på vigtigheden af at sikre gennemgående medarbejdere, så de udsatte slipper for at skulle have kontakt med mange forskellige sagsbehandlere.

Handicappede oplever særlige udfordringer

Finn Amby, der er ph.d. ved socialrådgiveruddannelsen i Aarhus og selv er blind, giver på VIAs beskæftigelseskonference indblik i årsagerne til, at beskæftigelsesgraden er lav blandt personer med handicap, og hvilke løsningsmuligheder der kan være.

Blandt andet kommer Finn Amby med forslag til, hvordan de kommunale jobcentre kan spille en mere aktiv rolle i arbejdet med at hjælpe handicappede i beskæftigelse, og hvem de skal samarbejde med, hvis det skal lykkes at få flere med handicap i arbejde.

Jobcentrenes rolle kommer også i centrum i et oplæg af Trine Galsgaard Glassow, der er underviser på VIAs socialrådgiveruddannelse i Holstebro.

Trine Galsgaard Glassow pointerer, hvordan en mere virksomhedsrettet praksis i jobcentrene ville kunne understøtte succesfulde beskæftigelsesindsatser for udsatte ledige. I den forbindelse understreger Trine Galsgaard Glassow, at en virksomhedsrettet praksis på jobcentrene stiller nye kompetencekrav til beskæftigelsesmedarbejdernes faglighed i forhold til blandt andet forretningsforståelse, forhandlingskompetencer samt strategisk kommunikation.

 

For yderligere oplysninger og interview kan nedenstående oplægsholdere kontaktes:

Rikke Lund Ehrenreich. Mobil: 87 55 33 14. E-mail: rieh@via.dk

Edda Luth. Mobiltelefon: 87 55 19 04. E-mail: emlu@via.dk

Per Westersø. Mobiltelefon: 87 55 33 42. E-mail pwe@via.dk

Per Svanholm Christensen. Mobiltelefon: 87 55 33 13. E-mail: psch@via.dk

Finn Amby. Mobiltelefon: 87 55 38 07. E-mail: fina@via.dk

Trine Galsgaard Glassow. Mobiltelefon: 87 55 33 82. E-mail: trgg@via.dk