Ambitiøst projekt skal tænde gnisten for teknologi og naturvidenskab blandt danske grundskoleelever

Billede af børn i folkeskolen
Engineering er interessant i forhold til den danske folkeskole, fordi det kan være med til at gøre naturfagsundervisningen vedkommende for eleverne. Foto: Arkiv
Udvalgte skoler i Horsens og Vejle bliver nu en del af et ambitiøst 30 millioners kroners projekt som skal tænde gnisten for teknologi og naturvidenskab blandt danske grundskoleelever.

Med støtte fra fire store fonde og i et bredt samarbejde med kommuner, naturvidenskabsaktører og uddannelsesinstitutioner skal projektet ’Engineering i skolen’ bringe engineering ind i naturfagsundervisningen med det formål at styrke de naturfaglige og teknologiske kompetencer hos fremtidige generationer.

Skal danske børn og unge kunne følge med den hastige teknologiske udvikling er det afgørende, at de mestrer og kan forholde sig kritisk til naturfaglige og teknologiske problemstillinger. Potentialet inden for naturvidenskab og teknologi er enormt, og alt peger i retning af, at erhvervslivets behov for teknologi-stærke unge er stærkt stigende.

Engineer the future lancerer derfor sammen med Villum Fonden, Industriens Fond, Lundbeckfonden og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal projektet ’Engineering i skolen’. Projektet skal øge elevers interesse for naturfag og teknologi og give eleverne større indsigt i, hvordan teknologi og naturvidenskab anvendes til at løse konkrete udfordringer.  Med engineering i undervisningen vil eleverne populært sagt skulle arbejde problemorienteret med at finde konkrete løsninger på praktiske problemstillinger. Det kan både være hverdagsproblematikker og større samfundsrelaterede udfordringer inden for fx klima, miljø og sundhed.

’Engineering i skolen’ giver naturfagslærerne kompetencer i at undervise i teknologi og teknologiudvikling med udgangspunkt i engineering. Det sker bl.a. gennem udvikling af en engineering-didaktik, kurser for lærere samt udvikling af undervisningsmaterialer, konkurrencer og events. Det er første gang, at et nationalt partnerskab inden for engineering og naturfagsundervisning samles om det fælles mål at udvikle en engineering-didaktik.

Bred partnerkreds står bag

Projektgruppen bag ’Engineering i skolen’ består af Astra, Naturvidenskabernes Hus, VIA University College og Engineer the future som projektejer. I første omgang vil de nye undervisningsmetoder blive afprøvet og integreret på udvalgte skoler i følgende kommuner: Lyngby Taarbæk, Vejle, Horsens og Holstebro.

”Engineering er interessant i forhold til den danske folkeskole, fordi det kan være med til at gøre naturfagsundervisningen vedkommende for eleverne. Her får de nemlig mulighed for at arbejde med autentiske problemstillinger og det kan være motiverende for de elevgrupper som erfaringsmæssigt har svært ved at engagere sig i naturfagene. Samtidig lægger engineering op til tværfagligt samarbejde som ikke bare har fokus på naturfag og matematik, men som også inkluderer håndværk, design og humanistiske fag”, siger Martin K. Sillasen, docent i naturfagsdidaktik hos VIA Læring og Undervisning.

’Engineering i skolen’ er udviklet som en langvarig og målrettet programindsats, hvor dette projekt skal ses som første 3,5-årige fase af i alt 10 år. I løbet af denne fase vil både elever, lærere, lærerstuderende og undervisere på læreruddannelsen bliver introduceret til engineering-tilgangen. Overordnet vil projektet blive integreret i eksisterende indsatser i grundskolen og forankres i grundskolens ’Forenklede Fælles mål’ for naturfagene.

”Det er et projekt, som vi glæder os meget til at blive en del af. For vi kan se på samfundsudviklingen, at har man redskaber inden for engineeringområdet kan de bruges i mange sammenhænge. Så nu skal vi i gang med workshops og kompetenceudvikling af underviserne på byens skoler. Her får de både konkrete redskaber til at arbejde med engineering samtidig med, at vi vil skabe refleksion omkring den didaktik vi benytter i forbindelse med undervisning i engineering”, siger Christian Holm, matematikkonsulent i Tværgående Enhed for Læring, Horsens Kommune.

Læs mere om projektet på engineeringskolen.dk

 

For yderligere information om Engineering i skolen kontakt:

Ghita Wolf Andreasen, projektejer i ’Engineering i skolen’ og projektdirektør i Engineer the future
tlf.: 24607501, email: ghita@engineerthefuture.dk

Martin K. Sillasen, docent i naturfagsdidaktik hos VIA Læring og Undervisning
tlf.: 61189118, email: msil@via.dk

Christian Holm, matematikkonsulent i Tværgående Enhed for Læring, Horsens Kommune
tlf.: 29136225, email: cholm@horsens.dk

Sara Rosendal, presse og kommunikation, Engineer the future
tlf.: 23373494, email: sara@engineerthefuture.dk

 

Fakta om ’Engineering i skolen’:

Engineering, forstået som ingeniørernes arbejdsmetode, er en anvendelsesorienteret og problemløsende tilgang, som tager udgangspunkt i at løse et konkret problem, og hvor undersøgelse, idegenerering, design, konstruktion, test og justering, går forud for løsningen på problemet.

 • Projektet ’Engineering i skolen’ er udviklet som en langvarig og målrettet programindsats over en 10-årig periode, hvor dette projekt skal ses som den første 3,5 årige fase.

 • Følgende aktiviteter vil blive igangsat: 
  - Udvikling af en engineering-didaktik 
  - Udvikling af nye og forbedring af eksisterende naturfaglige undervisningsmaterialer, der understøtter engineering
  - Uddannelse og videreuddannelse af naturfagslærere, undervisere ved læreruddannelser og lærerstuderende i engineering-didaktik
  - Udvikling af nye og eksisterende events og konkurrencer, hvor elever benytter engineering

 • En af de konkrete målsætninger for de kommende år omfatter evaluering af engineering-kompetencer hos elever på mellemtrin og udskoling.

 • Projektgruppen består af Astra, Naturvidenskabernes Hus, VIA University College og Engineer the future som projektejer.  Derudover er en lang række organisationer, virksomheder, Professionshøjskolen UCC, fire kommuner (Lyngby Taarbæk, Vejle, Horsens og Holstebro), ingeniøruddannelser, science centre og andre aktører inden for naturvidenskabsundervisning og -formidling involveret.

 • Det samlede budget for projektet er 31 mio. kr., hvoraf 6 mio. kr. er medfinansiering fra partnere. Derudover er projektet støtter af: Villum Fonden (10 mio. kr.), Industriens Fond (5 mio. kr.), Lundbeckfonden (5 mio. kr.) og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal (5 mio. kr.).

 

’Engineering i skolen’ er støttet af: 

VILLUM FONDEN

”VILLUM FONDEN ønsker at øge unges interesse for teknik og naturvidenskab og sikre deres almene, tekniske og naturvidenskabelige dannelse. Det kan gøre dem i stand til, gennem den videnskabelige proces, at forholde sig kritisk og kreativt til viden og udvikling i det danske samfund. Med vores støtte til ’Engineering i skolen’ er vi med til at øge elevernes interesse for problemorienterede arbejdsformer gennem engineering-tilgangen, ligesom de opnår teknologisk og naturvidenskabelig indsigt som en del af deres almene dannelse”, siger Thomas Sinkjær, professor og forskningsdirektør VILLUM FONDEN.

Kontakt: Kommunikationsrådgiver Eva Beckmann tlf. 20 84 20 85


Industriens Fond 

”Industrien efterspørger allerede i dag tekniske faglærte og medarbejdere med naturvidenskabelige og teknologiske uddannelser og færdigheder. Og den efterspørgsel forventes at blive større i de kommende år. Industriens Fond har derfor valgt at bidrage til de mest anvendelsesorienterede dele af projektet ’Engineering i skolen’. Det gøres ud fra en idé om, at praksisnær undervisning og et tæt samarbejde mellem virksomheder og skoler styrker elevernes kompetencer inden for idéudvikling, naturvidenskaben og teknologiforståelse. På den måde kan flere unge inspireres til at gå den tekniske eller naturvidenskabelige vej, når fremtidige uddannelses- og karrierevalg skal træffes,” siger Mads Lebech, administrerende direktør i Industriens Fond.

Kontakt: Formidlingsansvarlig Ole Østrup tlf. 23 80 06 60

 

Lundbeckfonden 

”Lundbeckfonden vil gerne være med til at øge begejstringen for det naturvidenskabelige og tekniske område blandt danske skoleelever. Vi tror på, at ’Engineering i skolen’ kan bidrage til en anderledes type undervisning i grundskolen, hvor eleverne får arbejdet med naturvidenskabelige og tekniske problemstillinger på nye og inspirerende måder. Solid kendskab og forståelse af naturvidenskab og teknologi er en del af elevernes almendannelse, og stigende interesse for området blandt danske elever vil forhåbentlig betyde, at flere unge på sigt søger over mod de naturvidenskabelige og tekniske uddannelser,” siger Anne-Marie Engel, forskningschef i Lundbeckfonden.

Kontakt: Forskningschef Anne-Marie Engel tlf. 39 12 80 00