Arkitekt og tandlæge på forberedelseskursus i VIA

Parisa og Oscar
”Jeg elsker Danmark,” erklærer Parisa. Også Oscar trives godt, mens han venter på sin tandlægeautorisation.       Foto: Bo Rønne
På flere af VIAs campusser tilbydes indvandrere og flygtninge at deltage på et etårigt forberedelseskursus, der styrker muligheden for efterfølgende at søge ind på en VIA-uddannelse. Parisa og Oscar fra Aarhus fortæller her deres historier.

”Det er virkelig godt. Jeg har lært rigtig meget, og jeg udvikler mig hver dag,” siger 28-årige Parisa om ’Forberedelseskursus for indvandrere og flygtninge’ (FIF-kursus) på VIA Campus Aarhus C i hjertet af landets næststørste by. Kurset, der er etårigt, startede i februar 2017.

Parisa, der er udøvende kunstner, stammer fra Iran, hvor hun tog en bachelor som arkitekt. Hun ønsker imidlertid ikke at fortsætte ad arkitekturvejen.

Hun har tidligere været i praktik i en dansk børnehave, hvilket gav hende smag for at arbejde med børn – gerne i kombination med kunst. FIF-kurset er således et skridt på vejen til en pædagoguddannelse.

Som led i FIF-kurset kommer Parisa i praktik i en daginstitution og på pædagoguddannelsen.

Kurserne retter sig mod forskellige professioner

Uddannelseschef Elsebeth Jensen fortæller, at en del af FIF-holdene er tværprofessionelle.

”Det betyder, at kursisterne kommer i praktik og studiepraktik inden for den profession, de interesserer sig for. Det kan for eksempel være daginstitutioner, sygehuse eller skoler,” siger hun.

Parisas holdkammerat Oscar er interesseret i naturvidenskabelige fag og har valgt at komme i praktik som bioanalytiker. I sit hjemland – Mexico – blev han uddannet som tandlæge, og han nåede at praktisere i fem år, inden han flyttede til Aarhus med sin danske ægtefælle.

”Jeg har søgt myndighederne om dansk autorisation på grundlag af min uddannelse fra Mexico, men det er en proces, der tager to år,” forklarer den 35-årige tandlæge, der har en datter med sin studerende kone.

En klassekammerat på sprogskolen henledte hans opmærksomhed på FIF-kurserne.

”Jeg håber selvfølgelig på at blive godkendt som tandlæge, men lige nu er jeg glad for at gå på FIF-kurset, som jeg er meget tilfreds med. Vi undervises i gode og relevante fag og har meget kompetente undervisere,” fastslår Oscar Pomares Millan.

Hvis tandlæge-autorisationen skulle kikse, overvejer han at læse til bioanalytiker. Derfor vælger han at komme i praktik i denne profession.

Mange nationaliteter

Ud over det professionsrettede er kursets faglige indhold er opbygget af disse kerneområder: Dansk sprog, kultur og samfundsforhold, kreative udtryksformer, kommunikation og samarbejde samt studiekompetence.

På Parisas og Oscars hold mødes mennesker fra mange lande, for eksempel Syrien, Bulgarien, Polen, Iran og Mexico. De er enige om, at denne mangfoldighed i begyndelsen var lidt forvirrende, men nu er det meget spændende at høre om holdkammeraternes livshistorier og få indsigt i kulturforskelle og arbejdsvaner. Mange af holdkammeraterne har ligesom Parisa og Oscar lange uddannelser.

For uddannelseschef Elsebeth Jensen er den store mangfoldighed en gevinst, og hun håber, at mange af kursisterne til næste år vil søge ind på VIAs uddannelser.

”Det er vigtigt for os, at vores studerende afspejler befolkningens sammensætning, og FIF-kurserne bidrager til at give dem et grundlag for at søge ind på uddannelserne,” siger hun.